Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Rezultatele Proiectelor Naționale de Prevenire a Consumului de Droguri, derulate de ANA în rândul elevilor


 

 Şi în anul şcolar 2020 – 2021, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a continuat, în context pandemic, implementarea la nivel naţional o unor proiecte de prevenire a consumului de droguri în unităţile de învăţământ, pentru a creşte nivelul de informare, educare şi       conştientizare a populaţiei preşcolare şi şcolare, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.

Având în vedere complexitatea factorilor care îi determină pe copii, tineri şi adulţi să fie vulnerabili la consumul de droguri, sistemul naţional de prevenire a consumului de droguri furnizează o varietate de proiecte naționale și locale, bazate pe studii ştiinţifice și elaborate în conformitate cu standardele internaționale, ţintind vârste şi niveluri de risc diferite.

Astfel, în acest an școlar, pe lângă campaniile şi activităţile punctuale de prevenire a consumului de droguri desfăşurate în mediul şcolar, ANA, prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în parteneriat cu structurile teritoriale ale Ministerului Educaţiei, a implementat, atât în sălile de curs, cât şi online, şase proiecte naţionale: ,,Cum să creştem sănătoşi” – pentru preşcolari şi pentru elevii de clasa pregătitoare, ,,ABC-ul emoţiilor” – pentru elevii din clasele I şi a II-a, „Necenzurat” – pentru elevii de 12-14 ani, „Fred Goes Net” – pentru elevii de 14-19 ani,  „Mesajul meu Antidrog” – pentru elevii de gimnaziu şi liceu şi ,,Eu şi copilul meu”, prin intermediul căruia şi-a propus să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), precum şi pe cele dintre aceştia şi şcoală.

Proiectul naţional „CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI” presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă, punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare fără violenţă a conflictelor şi de luare a deciziilor.

Aflat în al patrulea an de implementare la nivel naţional, ,,Cum să creştem sănătoşi” s-a bucurat şi anul acesta (în context pandemic) de succes în rândul cadrelor didactice şi al copiilor, înregistrând o cerere foarte mare, cu rezultate foarte bune din punctul de vedere al numărului de copii participanţi – 17.530. De asemenea, 816 cadre didactice au fost formate pentru aplicarea proiectului, iar 13.747 de părinți au fost informați despre activități.

,,ABC-UL EMOŢIILOR” este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.

Ca şi proiectul ,,Cum să creştem sănătoşi”, ,,ABC-ul emoţiilor”, aflat tot în al patrulea an de implementare la nivel naţional şi ţinând cont de situaţia pandemică din ţara noastră, a înregistrat o cerere mare în rândul cadrelor didactice şi al copiilor, de asemenea, cu rezultate extraordinare din punctul de vedere al numărului de elevi participanţi– 18.781. De asemenea, 651 cadre didactice au fost formate pentru aplicarea proiectului, iar 12.611 de părinți au fost informați despre activități.

„NECENZURAT” este un proiect de prevenire bazat pe formarea de abilităţi de viaţă. Proiectul, care se desfăşoară în România, fără întrerupere începând cu anul 2009, a fost derulat, în mai multe etape, în 17 state europene, dar şi în numeroase ţări din Asia, Africa şi America, şi a fost iniţiat de „Mentor International Foundation”, fiind bazat pe modelul influenţei sociale.

În anul şcolar 2020-2021, proiectul „NECENZURAT” a înregistrat rezultate semnificative, respectiv 12.638 de elevi cu vârste de 12-14 ani. De asemenea, 578 cadre didactice au fost formate pentru aplicarea proiectului, iar 9.111 de părinți au fost informați despre activități.

Un alt proiect naţional adresat elevilor, derulat de ANA încă din anul 2011 şi devenit deja de tradiţie, este “FRED GOES NET”.

Prin acest proiect, creşte accesibilitatea tinerilor care se află la riscul de a deveni dependenţi de droguri la serviciile integrate de prevenire şi asistenţă, sunt iniţiate măsuri în vederea schimbării comportamentului grupului ţintă, evitându-se sau diminuându-se, astfel, riscul condamnării, discriminării sau marginalizării tinerilor cu risc de a deveni dependenţi.

În anul şcolar 2020-2021, au fost organizate 33 de Cursuri FRED, la care au participat 177 de elevi  (care constă într-un interviu iniţial şi o intervenţie în grup de 8 ore).  Pentru asigurarea calităţii Cursurilor FRED, este necesară instruirea specifică conform Manualului european FRED GOES NET şi parcurgerea unui modul de formare în Interviul Motivaţional).

„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de tradiţie de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA. Proiectul-concurs s-a derulat în cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din toate judeţele ţării şi din Bucureşti.

„Mesajul meu antidrog” este conceput sub forma unui concurs naţional, în cadrul căruia elevii îşi exprimă într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Şi în acest an, au participat la acest concurs numeroşi elevi – 4.005 şi cadre didactice – 761, cu un număr de 3.248 de lucrări, la secţiunile: film de scurt metraj şi spot video, arte vizuale– grafică, pictură şi fotografie și free-style (cu sub-secţiuni stabilite la nivel local- sport, sculptură, quilling, materiale reciclate, vlog, aplicaţii pentru smartphone, muzică, eseu, poezie, naraţiune, lucru manual, acţiuni civice, acţiuni sanogene, acţiuni ecologice etc.). De asemenea, alţi 79.669 de elevi şi 3.977 de profesori au fost informaţi despre activităţile proiectului.

Prin intermediul proiectului de prevenire în familie a consumului de droguri ,,EU ŞI COPILUL MEU”, specialiştii ANA şi-au propus să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), precum şi pe cele dintre aceştia şi şcoală. Astfel, 1.676 de părinţi au participat la acest proiect, dobândind deprinderile necesare în a comunica eficient cu propriii copii şi a recunoaşte semnele în cazul consumului de droguri de către aceştia. De asemenea, au fost formate 138 de cadre didactice.

Cele şase proiecte de prevenire a consumului de droguri vor continua şi în anul şcolar 2021 – 2022, bazându-se pentru implementarea lor, pe buna colaborare dintre Agenţia Naţională Antidrog şi Ministerului Educaţiei.

 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG BIHOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *