Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Luna Pădurii la Universitatea din Oradea


Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră din cadrul Facultății de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea va organiza pe parcursul semestrului II, al anului universitar în curs, activități didactice practice, pe teren, în cadrul ocoalelor silvice, din raza Direcției Silvice Bihor. În 15 martie 2022, prima zi din Programul Național Luna Pădurii, 70 de studenți de la Programele de studiu Silvicultură, Exploatări forestiere, IPL 2 și Master VDRP au participat la deschiderea oficială a Programului Național Luna Pădurii, în cadrul O.S.ORADEA, D.S.Bihor, UP1 TĂUTELEC, parcela u.a.45B, unde a avut loc o acțiune de reîmpădurire.

Desfășurarea activităților didactice și practice au loc în baza convențiilor anuale de colaborare cu D.S. Bihor, în conformitate cu fișele disciplinelor la disciplinele precum: Împăduriri II, Spații verzi, Protecția mediului, Mecanizare, Silvicultură durabilă ș.a.

La acțiunea de astăzi au fost plantați un număr de 1500 de puieți de Gorun și Cireș, la acțiune participând și oficialități din partea DS Bihor, OS Oradea, Garda Forestieră Oradea și, nu în ultimul rând, profesori din cadrul Departamentului de Silvicultură şi Inginerie Forestieră.

Obiectivul principal al convenției îl constituie accesul studenților și a masteranzilor însoțiți de cadre didactice și personal silvic pentru activități practice cum sunt: lucrări de pregătire a împăduririlor, plantări, controlul regenerărilor, descopleşiri și alte lucrări specifice în u.a. 45B din UP 1, OS Oradea, D.S. Bihor, pentru o perioadă de 5 ani cu începere de la data semnării prezentei convenții.

Partenerii prin obiectivele pe care și le propun doresc să urmărească perfecționarea activității didactice şi de formare profesională a studenților și masteranzilor de la Facultatea de Protecţia Mediului – Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră din cadrul Universității din Oradea, urmărind cu precădere:

*aprofundarea cunoștințelor şi dobândirea de noi competențe prevăzute în curricula universitară, prin plasarea studenților și masteranzilor în situații reale de producție, ceea ce le-ar putea conferi abilități sporite privind relațiile interumane de muncă;

*creșterea motivației pentru pregătirea teoretică şi practică a studenților și masteranzilor, printr-o mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia;

pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare.

Partenerii își doresc, în egală măsură, o implicare mai pregnantă și intensificarea rolului pe care mediul de producție îl poate avea, prin mijlocirea partenerului (Direcția Silvică Bihor), în procesul de formare profesională a studenților și masteranzilor, sens în care își propun:

*stabilirea unui dialog permanent între Direcția Silvică Bihor şi Facultatea de Protecţia Mediului – Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră din cadrul Universității din Oradea, în cadrul căruia să aibă loc prezentarea și receptarea nevoilor actuale ale unităților de producție în general în ceea ce privește pregătirea studenților și masteranzilor;

*dezvoltarea unui cadru partenerial pentru activității de cercetare – dezvoltare – inovare bazate pe nevoi și tendințe actuale sau previzibile în viitor pe piața muncii și în dinamica practică a sectorului silvic.

 

Biroul de Comunicare UO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *