Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

„Cântecul de lebădă”


Lectura unui text care manipulează puţinii cititori ai unui areal electronic liliputan a impus o serie de precizări publice, care sunt necesare celor interesaţi de adevărurile netrunchiate de unii cetăţeni, care refuză să accepte realitatea, din prejudecată, din orgoliu, din aroganţă, din convingerea că au învins, dar nici ei nu ştiu când, cum şi pe cine. Cu sprijinul avocaţilor care sprijină restabilirea legalităţii în uniunea ce a fost condusă de un personaj ce abia începe repetarea prezenţei sale în sala paşilor pierduţi, punctăm adevăruri deloc negociabile.

1.Dosarul 29836/299/2017

Acest dosar are ca obiect, suspendarea efectelor hotărârii Adunarii Generale din data de 08.09.2017, pe calea ordonanţei preşedinţiale, acesta neavând relevanţă cu privire la solicitarea de anulare a Hotărârii din data de 8 septembrie, ce face obiectul dosarului nr. 33080/299/2017, fără termen in momentul de faţă, astfel încât „împăunarea” cetăţeanului Glăvan, de a prezenta, în spaţiul public, decizia instanţei pe ordonanţa preşedinţială nu produce niciun efect juridic cu privire la soluţia ce se va pronunta pe fondul cauzei,prin care am solicitat anularea hotărârii din data de 8 septembrie 2017.

2.Dosar 36198/299/2017

Găselniţa, ce se pretinde a fi ingenioasă, prin depunerea de către cetăţeanul Glăvan a unui dosar în care este chemat în judecată domnul Iofciu Ion, personal, reprezintă nici mai mult, nici mai puţin, atât din punct de vedere juridic, cât şi procedural, un abuz de drept,datorită faptului că, pe de o parte o asemenea cerere este inadmisibilă, fiind efectuată împotriva unei persoane fără calitate procesuală activă, ce nu întruneşte minimele cerinţe şi obligaţii procedurale fiind vorba de o ordonanţă preşedinţială, care obligatoriu trebuie să aibă la bază un dosar de fond, unul neexistând in prezent, iar pe de altă parte, furnizarea datelor personale în spaţiul public a domnului Iofciu fără acordul acestuia, conferă dreptul acestuia de a se indrepta impotriva persoanei ce le-a furnizat, ce poate răspunde atât pecuniar, cât şi penal.

În plus, incitarea la violenţă verbală, prin chemarea unui grup de presiune împotriva judecătorului constituie un act grav, ce a fost sesizat celor meniţi a menţine ordinea de drept, fără nicio excepţie.

3.Dosar 28893/299/2017

Acest dosar NU A FOST RESPINS, nici nu se putea respinge de 5 ori. Instanţa, în mod corect, a acordat termene de judecată succesive, ca urmare a faptului că a fost administrată proba cu înscrisuri, mai cu seamă că au fost depuse dovezi irefutabile în combaterea cererii de intervenţie formulată de către cetăţeanul Glăvan, în acest dosar, urmând ca instanţa să se pronunţe după ce va analiza temeinicia şi legalitatea, precum şi modalitatea aleasă, de cetăţeanul Glavan, prin care a fost înregistrată Adunarea Generală din data de 8 septembrie. Cu interes vom asista la o cenzurare a instanţei cu privire la solicitarea d-lui Glavan de înregistrare a hotărârii din data de 8.09.2017, în dosarul de mai sus, prin care noi am solicitat înregistrarea Hotărârii legitime, din data de 2 septembrie 2017.

NOTA BENE

Cu bună ştiinţă şi rea-credinţă se încearcă inducerea in eroare a membrilor UZPR ştiut fiind faptul că această hotărâre de înregistrare a cetăţeanului Glăvan, din data de 8 septembrie NU este definitivă şi mai mult, articolul publicat pe site-ul obscur menit dezinformării va fi folosit ca probă în instanţă, în dosarele deja aflate pe rol, în curs de soluţionare.

Procedurile permise de lege au fost accesate în mod corespunzător, îşi urmează cursul firesc, conform etapelor şi termenelor, astfel incât, in momentul de faţă „sinteza” efectuată de către cetăţeanul Glăvan nu reprezintă decât cântecul de lebădă, ce poate fi auzit doar de „susţinătorii acestuia”.

În realitate, până la soluţionarea DEFINITIVĂ a dosarelor 28893, respectiv 33080, nu i se poate recunoaşte cetăţeanului Glăvan calitatea de preşedinte al UZPR. În plus, un nou dosar, de data aceasta cu finalitate penală va lua calea instanţei.

Benone Neagoe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *