Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

”Conservarea, protejarea și promovarea naturii în zona transfrontalieră Salonta


Prin activitatea comună româno-ungară sunt prezentate în 26 și 27 iunie, activitățile proiectului intitulat ”Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba” (The Nature Corner – ROHU-14), finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul guvernelor celor două state, România și Ungaria. Este primul apel de proiecte al Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa Prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor – Prioritatea de investiţii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (http://interreg-rohu.eu).

Proiectul a fost lansat la 1 martie 2018, cu un buget de 2 997 388 euro, cu o perioadă de implementare de 30 luni.

Conferința de deschidere organizată de partenerul Orașul Békés are loc marți, 26 iunie 2018 la ora 10 (ora Ungariei), iar cea organizată de liderul de proiect, Municipiul Salonta, are loc miercuri, 27 iunie 2018, la ora 11(ora României).

*

Proiectul ROHU-14 – “Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba – The Nature Corner” este  finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, și cu sprijinul guvernelor celor două state, România și Ungaria, în cadrul primului Apel de proiecte al Programului Interreg V-A România-Ungaria – Axa Prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor – Prioritatea de investiţii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Programul Interreg V-A România-Ungaria (http://interreg-rohu.eu) este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Proiectul a fost lansat pe 1 martie 2018, perioada de implementare fiind de 30 luni, cu un buget total de 2 997 387.86 euro.

Proiectul integrat se bazează pe buna colaborare dintre 4 parteneri, Municipiul Salonta (Lider de proiect), Asociația Körösök Völgye Natúrpark, Asociația Milvus Transylvania West și Orașul Békés, în domeniul patrimoniului natural și al turismului. Această colaborare este adaptată nevoilor și în beneficiul populației locale din zona Salonta-Békés și al mediului înconjurător, precum și al turiștilor, într-un mod sustenabil. Proiectul prevede îmbunătățirea, conservarea și reabilitarea valorilor naturale,  făcându-le, pe urmă, accesibile publicului larg și promovându-le. Proiectul reprezintă o abordare fără precedent în zona-țintă, deoarece se bazează pe un parteneriat transfrontalier public-privat în domeniul conservării și promovării patrimoniului natural comun.

Ideea proiectului pornește de la o specie amenințată, dropia (Otis tarda), de la alte specii și habitate specifice regiunii și, precum și de la problematica siturilor Natura 2000 din zona de frontieră dintre România și Ungaria. Ultimele 50 de dropii din România sunt pe cale de dispariție și trăiesc în zona localității Salonta, teritoriul lor extinzându-se peste graniță. Astfel, măsurile de conservare sunt obligatorii pentru a le putea salva. De asemenea, siturile Natura 2000 (ROSPA0097, ROSCI0387, HUKM20012) și alte zone între Salonta și Békés trebuie protejate în mai mare măsură. Zona țintă este consistentă atât din punct de vedere geografic, cât și hidrografic, fiind un ecosistem interconectat și interdependent, bogată în valori naturale care reprezintă patrimoniul comun al zonei; însă cauza principală a declinului speciilor existente este pierderea habitatului și degradarea acestuia. Biodiversitatea zonei a scăzut în general și datorită agriculturii și a stării de conservare precare. Ariile protejate, în special cele din rețeaua Natura 2000, pot crea conflicte uneori. Atât autoritățile publice cât și comunitățile locale consideră deseori că programul Natura 2000 este mai mult un obstacol decât un sprijin în calea dezvoltării economice.

Obiectivul general principal al proiectului este utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural comun în zona transfrontalieră Salonta-Békés, prin îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural de 1519.41 ha și prin promovarea valorilor naturale într-un mod integrat. Soluțiile propuse pentru problemele identificate și resursele atribuite vor contribui la îmbunătățirea condiției actuale a valorilor naturale locale (1519.41 ha) și la promovarea acestora în beneficiul comunității zonei Salonta-Békés și al turiștilor (647556 persoane).

Prin proiect, vor fi create noi atracții turistice durabile, în cadrul cărora se vor promova resursele naturale locale. Intervențiile prevăzute vor rezulta în condiții îmbunătățite ale celor mai importante valori locale – ale elementelor tangibile și intangibile ale patrimoniului natural comun al zonei Salonta-Békés.

Activitățile principale ale proiectului în România sunt:

  • conservarea valorilor naturale, prin eliminarea barierelor fizice din teritoriul dropiilor și reamenajarea ecologică a zonei Natura 2000 – lac eutrof
  • construcția și dezvoltarea unui Centru de informare turistică
  • construcția și dotarea unui punct de observare a dropiilor
  • dezvoltarea unui traseu tematic prin crearea unei piste de biciclete
  • evenimente de informare și instruire

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt următoarele:

  • Sprijinirea unei suprafațe de 985.32 ha de habitate în Salonta, pentru atingerea unei stări de conservare mai bune
  • Sprijinirea unei suprafațe de 534.09 ha de habitate în Békés, pentru atingerea unei stări de conservare mai bune
  • O creștere numărului de vizite la siturile sprijinite de patrimoniu natural din zona Salonta-Békés cu 6355.

Patricia Ivanciuc, manager de proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *