Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

De ce nu este iubită România ?


Păi, din destule motive! Teritoriul pe care se află România pare să fi fost Vatra Lumii, locul din care s-a răspândit civilizația umană! La Bugiulești (Vâlcea), Nicolăescu-Plopșor a descoperit un femur uman vechi de două milioane de ani. Pe Valea Oltului au fost descoperite urmele unor locuințe vechi de un milion de ani, iar la Tărtăria, pe Mureș, au fost descoperite trei tăblițe continuând cea mai veche scriere din lume, cu o vechime de șapte mii de ani. Așezarea de la Românești – Dâmbovița datează din anii 30.000 îHr. Aici a fost inventat arcul, s-a născut legenda lui Prometeu, au apărut primele mine și furnale din Europa, aici s-au format popoarele indo-europene.
De aici au pornit o serie de popoare ca pelasgii, sciții, cimerienii, ilirii, ligulii, bascii, sarmații, elenii (aheii și dorienii, hitiții, carienii, italicii sau frigienii) etc.. Aici s-au pus bazele Troiei și apoi ale Romei. De altfel, vechea Romă a existat pe locul actualului oraș Roman, iar cuvântul Roma este de origine tracică.
Traco-dacii reprezintă cea mai veche cultură de pe Terra, anterioară Sumerului și totodată cea mai numeroasă și mai extinsă populație a antichității. Puteau fi găsiți în întreaga Europă (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Italia, Franța, Spania, Turcia Europeană), Tadjikistan, Asia Mică, Africa. Chiar și burii din Africa de Sud sunt neam dacic! Cu multe secole înainte de cucerirea romană, dacii reușiseră să obțină un an de 365,242197 zile, față de anul astronomic modern de 365,242198 zile, sau față de cel Iulian al alexandrinului Sosigenes de 365,25 zile. Homer a remarcat unitatea lingvistică, etnică și de civilizație a tracilor începând cu mileniul V î.e.n., de când acest spațiu a iradiat cultură. Tot el ne spune că numai ei știau să lupte călare și să folosească arcul ca armă de luptă.
Traco-dacii reprezintă cea mai veche cultură de pe Terra, anterioară sumerului și totodată cea mai numeroasă și mai extinsă populație a antichității. Puteau fi găsiți în întreaga Europă (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Italia, Franța, Spania, Turcia Europeană), Tadjikistan, Asia Mică, Africa. Chiar și burii din Africa de Sud sunt neam dacic! Cu multe secole înainte de cucerirea romană, dacii reușiseră să obțină un an de 365,242197 zile, față de anul astronomic modern de 365,242198 zile, sau față de cel Iulian al alexandrinului Sosigenes de 365,25 zile. Homer a remarcat unitatea lingvistică, etnică și de civilizație a tracilor începând cu mileniul V î.e.n., de când acest spațiu a iradiat cultură. Tot el ne spune că numai ei știau să lupte călare și să folosească arcul ca armă de luptă.
Dacia a avut cea mai veche agricultură din Europa. Dacii erau singurul popor din lume care foloseau cercul pentru măsurarea timpului (vezi actualele ceasuri)! Minele de aur din Dacia erau cele mai bogate din Europa. Numai tezaurul regal al lui Decebal, jefuit de romani, conținea 1640 de tone de aur și 3310 tone de argint. Cu el, Imperiul Roman a scăpat de faliment, permițând ca locuitorii Romei să fie scutiți de impozite timp de un an, să primească fiecare câte 650 de denari și să se finanțeze, timp de 123 de zile, serbările de la Roma, cu peste 10.000 de gladiatori și 11.000 de fiare sălbatice!
Roma a fost fondată de Enea/Eneas, ginerele regelui Priam, care a fugit în noaptea incendierii Troiei, cu un mic grup de bărbaţi, a străbătut Marea Mediterană, furisându-se pe lângă ţărmuri şi s-a oprit în Latio, unde a făcut tabără.
Urmaşii i-au jefuit pe Etrusci şi şi-au făcut capitala, au furat femeile Sabine, distrugându-le tribul, ca şi pe altele şi pe la anul 700 î.e.n, a apărut cetatea Roma, care a ocupat cam 500 de ha – cetatea şi satele adiacente – ca să atingă la apogeul dezvoltării sale, cam 54.000 de ha şi să se cheme „imperiul roman”.
Toată lumea ştie că romanii au susţinut mereu că ei se trag din Troieni, dar asta nu s-a spus niciodată în România!
De altfel, vechea Romă a existat pe locul actualului oraş Roman, iar cuvântul Roma este de origine tracă, curat română, era numele celei mai vechi cetăţi megalitice europene, din prima era, a matriarhatului.
Traco-dacii reprezintă cea mai veche cultură de pe Terra, anterioară sumerului şi, totodată, cea mai numeroasă şi mai extinsă populaţie a antichităţii.
Puteau fi găsiţi în întreaga Europă – Sud de Dunăre – (Serbia, Bulgaria, Balcani), Ucraina, Panonia-Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Italia, Franţa, Spania, Anatolia, Capadocia, azi Turcia europeană, Tadjikistan, Asia Mică, Africa.
Chiar şi burii din Africa de Sud sunt neam dacic!
Cu multe secole înainte de cucerirea romană, Geto-Dacii reuşiseră să obţină un an de 365,242197 zile, faţă de anul astronomic modern de 365,242198 zile, sau faţă de cel iulian al alexandrinului Sosigenes de 365,25 zile.
Homer a remarcat unitatea lingvistică, etnică şi de civilizaţie a tracilor începând cu mileniul V î.e.n., de când acest spaţiu a iradiat cultură. Tot el ne spune că numai ei ştiau să lupte călare şi să folosească arcul, ca armă de luptă.
Traco-macedonenii au creat şi primul imperiu din Europa, cel al lui Alexandru Macedon, care a creat şi cultura „elenistică”.
Scrisul a apărut mai întâi în spaţiul tracic, apoi în cel greco-roman.
*primul scris a apărut în spaţiul ROMÂNESC, căci dacă vom accepta codiţa „tracă”, occidentul, care are o cu totul altă viziune asupra istoriei, va continua să susţină că asta înseamnă Bulgaria şi cotul Dunării, ocupat de Sârbi azi, dar care s-au oploşit acolo de-abia în secolul VI î.Hr., peste localnicii Geto-Daci, ca şi Bulgarii, trib adus de pe Volga de către romani, ca să-i aşeze tampon între ei şi Dacii care nu voiau să se supună.
Tracii au fost un trib pelasg, au avut şi ei ţara lor, ca toţi membrii marelui popor Pelasg, (amintiţi-vă împărţirea noastră administrativă în „ţări”!), dar inima imperiului a fost aici şi de aici a plecat totul.
Primii poeţi au fost tot de origine tracă. Geto-Dacii se remarcau printr-o corectitudine deosebită, toate convenţiile fiind încheiate doar verbal. Lipsa de acasă era semnalată printr-un băţ aşezat la poartă. De remarcat că acelaşi obicei îl aveau şi mayasii!
*în Maramureş se punea o mătură cu coadă, pe diagonala uşii de la intrare, ca să-l vezi din poartă! Obiceiul era în vigoare prin anii 80! Asta nu înseamnă nu aveau şi lacăte! S-a găsit chiar, o precursoare a cheii yale!!!!, pe acelaşi principiu, făcută din fier, dar şi lacăte din lemn, ca să nu mai vorbim despre nenumăratele lacăte medievale, făcute chiar şi pentru…pantofi!
Oare cine îi invăţase să traiască într-un asemenea identic spirit de cinste?
Dacia a avut cea mai veche agricultură din Europa.
*lista plantelor cutivate prima oară în lume în România – pe micul teritoriu păstrat astăzi, faţă de „spaţiul imens”, menţionat de Herodot şi de ceilalţi sciitori antici, este impresionantă: 3 tipuri de grâu, orz, orzoaică, secară, in, cânepă, mazăre şi măzăriche, bob, mei, 17 soiuri de măr, nuc – unul unicat, viţa de vie – dusă de aici în Pelopones, măcriş, lobodă….
Geto-Dacii au inventat plugul, secera, coasa, carul, cosorul… uneltele agricole au aici 8.000 de ani vechime!
Dacii erau singurul popor din lume care foloseau cercul pentru măsurarea timpului (vezi actualele ceasuri)!
Minele de aur din Dacia erau cele mai bogate din Europa.
Numai tezaurul regal al lui Decebal, jefuit de romani, a constat din 1640 de tone de aur şi 3310 tone de argint.
Cu el, imperiul roman a scăpat de faliment, permiţând ca locuitorii Romei să fie scutiţi de impozite timp de un an, să primească fiecare câte 650 de denari şi să se finanţeze, timp de 123 de zile serbările de la Roma cu peste 10.000 de gladiatori si 11.000 de fiare sălbatice!
Primul popor antic European care a realizat o unificare a tuturor triburilor cu aceeasi etnie a fost cel dac.
Ocupaţia romană a întrerupt procesul de unificare naţională, pentru 1812 ani…
Unde ar fi fost acum România, fără aceste vicisitudini ale istoriei?!
De reţinut: pentru ocuparea Daciei, Traian a fost nevoit să mobilizeze peste 60% din armata imperiului!
In secolele VI-V î.Hr., civilizaţia dacică era atât de dezvoltată, încât se putea măsura cu cea persană a lui Darius (522-486 ien.).
Herodot afirma că „tracii sunt cel mai numeros popor după inzi”.
In această zonă, se înregistrează cea mai veche locuire din lume (18.000 de ani) , cea mai veche activitate de minerit din lume, cel mai vechi topor-tarnăcop de miner, cel mai vechi harpon şi cel mai vechi vârf de lance cu două caneluri (tip baionetă) din lume (toate peste 18.000 de ani vechime), cea mai veche activitate din metalurgia aramei din lume (8.000 de ani), cea mai veche exploatare şi prelucrare a aurului din Europa şi cea mai veche scriere din lume (7000 de ani).
Limba română este cea mai unitară limbă din Europa, vorbită de cel mai mare număr de oameni şi cuprinde cel mai mare număr de cuvinte de origine latină, în raport cu celelalte limbi neolatine.
Limba română este strămoaşa limbii latine şi a tuturor limbilor romanice şi se va demonstra prin legăturile limbii române cu sanskrita, limba antică a Vedelor indiene, care nu au nici cea mai mică legătură cu latina! De altfel, Vergiliu, cu 80 de ani înainte de atacarea Daciei de către romani, spunea că româna şi latina sânt două limbi înrudite!
In fapt, romanii descindeau din marea şi nobila gintă a geto-dacilor.
Pe la 1400 î.Hr. în Dacia nord-dunareană a apărut cea dintâi şcoală cu local propriu de pe Terra, ANDRONICONUL, unde preoţii zalmoxieni predau toate disciplinele universitare, începând cu teologia, astronomia şi astrologia.
Pitagora şi elevii săi şi-au completat studiile universitare la şcoala zalmoxiană, întrucât, după mărturiile lui Platon şi Socrate, în Dacia nord-dunareană erau cei mai învăţaţi medici din lume, superiori medicilor greci.
Hesion scria că Zalmoxe „a promovat o învăţătură despre un trai nou, mai înţelept decât al grecilor”.
Tot Zalmoxe a introdus în şcoala sa studiul Dreptului, Belaginele, care stau la baza civilizaţiei umane.
Pe atunci, evreii erau încă sclavi in Egipt!
Platon, Socrate, Orfeu, Achile, Traian vorbeau limba daco-tracă.
In Dacia se scria cu literele „latine”, care erau şi literele dacice!
In această limbă comună i-a scris Decebal lui Traian, pe o iască de fag.
Marele lingvist italian Giaccomo Devoto stabileşte „începutul tranziţiei daco-romane, dincolo de anul 2000 î.Hr.”, când evreii nu existau nici măcar ca păstori!
De unde vine denumirea de Dacia?
De la prima regină a statului dac străbun, Dacia-Dokia-Sorita, slujitoarea Soarelui, Marele Zeu, care a fost preoteasă şi regină, pe la 3.000 î.Hr.
La impactul cu romanii, dacii credeau în nemurirea sufletului şi erau deja monoteişti.
Din punct de vedere al concepţiei filosofico-religioase, erau şi au rămas net superiori romanilor. Ei nu credeau decât într-un singur zeu, Zalmolxis, care avea să devină model pentru Iisus Hristos mai târziu, aşa cum Kybele-Kotys avea să devină sursa de inspiraţie pentru Fecioara Maria. Geţii cinsteau crucea, văzând că una din cele mai frumoase constelaţii din emisfera boreală (50 de stele vizibile) are principalele stele dispuse în cruce, în dreptul Căii Lactee. Numele constelaţiei Lebăda este astfel un omagiu adus Păsării Divine pentru daci.
Iată ce ne arată Platon, în „Charmides”, unul dintre celebrele lui dialoguri, din care extragem un pasaj absolut senzaţional: „Aşa stau lucrurile, Charmides, şi cu descântecul nostru. L-am învătat, cu prilejul unei expediţii, de la unul dintre medicii traci ai lui Zalmoxis, despre care se zice că au şi darul de a te face nemuritor! Căci, spunea el, toate se trag din suflet, atât cele rele, cât şi cele bune, ale trupului şi ale fiintei noastre întregi, revărsându-se din suflet, aşa cum se răsfrâng de la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai ales sufletului trebuie să îi dăm îngrijire, dacă vrem ca, deopotrivă, capul, cât şi restul trupului, să o ducă bine. Iar sufletul, spunea el, se îngrijeşte cu anumite descântece, care sunt, la rândul lor, spusele şi gândurile frumoase!”

Freud şi psihanaliza lui? Evreii au „descoperit iar America”, după mii de ani!

Si încă o informaţie care ne lasă fără grai: într-o locuinţă de pe dealul Grădiştei a fost descoperită o trusă medicală cu bisturiu şi pensetă din bronz; la Piatra Rosie, un scalpellum tot din bronz, iar la Poiana, sonde medicale şi un schelet cu craniul trepanat!
Religia geţilor spunea că la naşterea celor doi Fraţi Divini, Apollo şi Artemis, care a avut loc la solstiţiul de iarnă, Domnul Ceresc a luminat şi a încălzit Pămantul, încat zapezile s-au topit şi au înflorit merii. In acelaşi timp, numele Zeitei Mame, Maria-Maris însemna şi „floare de măr”. De atunci, de când au înflorit merii iarna, Anul Nou, care era la 1 martie a fost mutat la 1 ianuarie, dată preluată mai târziu şi de romani. Ei bine, evreii au preluat de la traco-daci şi data de 1 martie ca An Nou, dar şi pe Fecioara Maria, devenită biblică. S-a mai spus apoi ca Iisus Hristos a fost influenţat, în filosofia sa, de esenieni. Numai ca esenienii au fost iniţiaţi de daci, de preoţii lui Zalmoxe. Acest lucru este recunoscut pană şi de Josephus Flavius, fostul răzvrătit iudeu împotriva Romei, devenit… mare istoric în „Antichitaţile iudaice”: „Ei nu trăiesc prea diferit de lume, dar viaţa lor aminteste în cel mai înalt grad, de cea a dacilor numiţi pleistai”.
După cum ne arată Josephus Flavius, în „Razboiul iudaic”, esenienii constituiau practic prima confererie de tip comunist din istorie: dispreţuiau bogaţia, între ei nu vindeau şi nu cumpărau nimic, jurau sa respecte dreptatea faţă de oameni, trăiau în „frăţii” cărora işi predau toate veniturile şi bunurile, gestionate in comun, respingeau prezenta femeilor (temandu-se de desfrânarea şi trădarea lor). Intenţii şi obiceiuri pozitive pe care, ulterior, evreii le vor adapta negativ în viitoarele lor „frăţii” masonice.
Realitatea de care evreii, cei mai mari falsificatori ai istoriei, fug ca dracul de tămaie, este ca filosofia pozitivă creştină s-a născut pe teritoriul Daciei, ei nefăcând altceva decât să o preia in folos propriu, pentru a distruge din interior Imperiul Roman şi a-şi justifica pretenţiile de „popor ales”, dornic de a stăpani Lumea! Aşa cum Biblia a fost „prelucrată”, timp de 1000 de ani, în folos propriu, aşa şi dovezile istorice privind primordialitatea universală a Traco-Daciei de Centru al Lumii, au fost distruse cu perseverenţă, pe parcursul ultimelor două milenii!
Istoria mai are multe mistere şi unul dintre acestea, absolut senzaţional, poate fi modul în care două popoare înrudite, traco-dacii şi romanii, care dominau lumea antică, au putut fi asmuţite unul împotriva celuilalt.
Oare, întâmplător, vizionarul Indian Sundar Sing a prevestit, prin anii ’30, ca România va fi Noul Pămant al Făgăduinţei, iar Bucureştiul Noul Ierusalim?
In care se va afla Casa Popoarelor descrisă în Biblie şi realizată întocmai de Ceauşescu sub denumirea de Casa Poporului!

Ella Simion, Revista „Condeiul ardelean”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *