Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Se distribuie alimente pentru persoanele vulnerabile orădene


Din 4 iulie, Administraţia Socială Comunitară Oradea distribuie doar în zilele lucrătoare, produsele alimentare, pe bază de programare de la depozitul situat în Oradea, Aleea Cazaban nr. 60, lângă Ştrandul Ioşia (clădirea fostei spălătorii Ama Ecol), următoarelor categorii de beneficiari:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie (de limită de vârstă, de boală, de urmaş, pensie socială minimă garantată, pensii speciale) sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
e) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
f) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – e), stabilite prin dispoziţie a primarului.
Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate, beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin, la data distribuţiei ajutoarelor.
Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale, care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces.
Ridicarea ajutoarelor alimentare se face astfel:
a) pentru beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, în original, verificarea acestuia pe listă şi semnarea de primire de către beneficiari. Nu se acceptă fotocopii ale actelor de identitate.
b) pentru beneficiarii adăugaţi pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea şi înscrierea acestuia pe listă, precum şi a documentelor justificative (după caz: mandat poştal, cupon de pensie, certificate de handicap, carnet/adeverinţă de şomer, adeverinţă/dispoziţia primarului) semnarea de primire pe listă, anexarea în copie a documentelor justificative.
Fiecare beneficiar menţionat primeşte câte 2 cutii cu conţinut identic: faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conservă cu carne de vită, conservă cu pateu de ficat de porc, orez, conservă de pastă de tomate, fasole boabe.

Biroul de presă a Primăriei Oradea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *