Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

ÎNSCRIERI

NU SE PRIMESC

DOCUMENTE PRIN E-MAIL!

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

 

U.Z.P.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate adera la Uniune orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.Z.P.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.12 din acest Statut.

 

Documente necesare pentru dosarul de înscriere, OBLIGATORIU în ordinea menţionată mai jos:

1. Dosar de încopciat 1/2 (2 buc);

2. Cerere tip de înscriere, conform modelului de pe site-ul UZP sau de la sediul Uniunii; (cerere tip de REînscriere, după caz).

    Cererea trebuie vizată OBLIGATORIU de șeful Filialei din care optați să faceți parte (2 ex).

3. Patru (4) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5 cm X 3,2 cm;

4. Copie Carte de Identitate (2 ex);

5. Copii Acte de Studii – licenţă, masterat, doctorat (2 ex);

6. a) Curriculum Vitae, CV de presă sau memoriu de activitate publicistică,
     b) recomandări,
c) dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă) cuprinzând (în cazul colaboratorilor pensionari) copii după articole cu semnătură proprie din publicațiile enumerate în CV sau în adeverințele care confirmă activitatea de presă; 
(2 ex);

7. Contracte de muncă sau adeverinţe de la locul de muncă (pentru jurnaliștii în activitate) (2 ex.);

8. Cazier judiciar (original + copie);

 

DOSARUL DE ATESTARE PROFESIONALĂ
Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006

 

9. a) Carte de muncă (obligatoriu – pentru pensionari)
b) Contracte de muncă sau adeverinţe de la locul de muncă (după caz);

10. Decizie de pensionare sau talon de pensie (în cazul pensionarilor);

11. Cerere de adeverință-pensionari, formular tip de înscriere, conform modelului alăturat sau de la sediul Uniunii;

 

  1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE
    CARE NU ÎNDEPLINESC SOLICITĂRILE DE MAI SUS
    NU VOR FI LUATE ÎN EVIDENȚĂ!

  2.