Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Modificarea proiectului de lege privind asociațiile de proprietari


Viceprimarul Mircea Mălan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre amendamentele aduse Proiectului de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomeniilor, de către Comisia mixtă formată la nivelul municipiului Oradea și formată din reprezentanții asociațiilor de proprietari și reprezentanți ai muncipalității.

Senatul a adoptat un proiect de lege privind asociațiile de proprietari

”La sfârșitul anului trecut, Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomeniilor. Acest proiect de lege schimbă destul de mult perspectiva asupra a ceea ce trebuie să se întâmple în cadrul asociațiilor de proprietari. El conține unele modificări care din punctul nostru de vedere sunt binevenite, dar conține și propuneri care ar îngreuna sau chiar ar face imposibilă funcționarea asociațiilor de proprietari, pentru că să nu uităm 2/3 din populația orașului locuiește la bloc”, a spus viceprimarul Mircea Mălan în deschiderea conferinței de presă.

Ca urmare, Primăria Oradea a trimis prin e-mail, la începutul acestei luni,  proiectul de lege, așa cum a fost el adoptat de Senat, tuturor președinților și administratorilor celor 486 de asociații de proprietari din Oradea în vederea analizării.

Comisia mixtă a formulat 20 de amendamente la proiectul de lege

Au urmat apoi mai multe întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, după care s-a constituit o Comisie mixtă formată din 11 persoane:  9 reprezentanți ai mai multor asociații de proprietari din Oradea și 3 reprezentanți ai Primăriei Oradea. Reprezentanții Primăriei Oradea sunt: viceprimarul Mircea Mălan, consilier Mariana Tiurbe – Biroul Asociații de proprietari și consilier Mirela Bugle – Biroul Asociații de proprietari.

Reprezentanții asociațiilor de proprietari, membri ai Comisiei Mixte care au fost prezenți la conferința de presă de azi sunt: Bealcovschi Mariana – președinte, Grosu Anamaria – administrator la mai multe asociații de proprietari, Șerban Angela – administrator, Ile Cristian – administrator la mai multe asociații de proprietari, Dan Șah Laurențiu – președinte, Julea Ramona – administrator la mai multe asociații, Abrahan Gelu – administrator și președinte și Daniela Sfârlea – administrator.

În urma discuțiilor purtate la întâlnirile care au avut loc în perioada 12-14 februarie, au fost formulate 129 de propuneri de modificare a proiectului de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Aceste propuneri au fost analizate punct cu punct de către comisia formată, iar în final s-a adoptat un document comun cu 20 de propuneri de modificare a proiectului de lege. Acestea au fost deja trimise către Asociația Municipiilor din România căreia i se cere sprijinul în adoptarea acestor amendamente.

Considerații privind aspectele legislative

Până acum, o proprietate/un apartament se înstrăina, fie prin vânzare simplă, fie printr-o hotărâre judecătorească, fără ca asociația de proprietari să aibă posibilitatea de a recupera sumele pe care le datora vânzătorul asociației.

„Multe dintre apartamentele ale căror proprietari aveau datorii au fost înstrăinate către alte persoane, persoane care nu mai aveau obligația de a plăti datoria care i-a revenit fostului proprietar, iar sarcina acoperirii acestui prejudiciu rămânea pe umerii celorlalți proprietari, care practic au fost de buna credință. În acest proiect de lege se prevede că atât la vânzarea voluntară, cât și la vânzarea silită, operațiunea nu e valabilă dacă nu se face dovada achitării datoriilor către asociația de proprietari și către ceilalți furnizori de servicii”, explicat viceprimarul Mircea Mălan.

O altă reglementare binevenită este cea prin care administratorul sau președintele asociației de proprietari este obligat să solicite notarea în Cartea Funciară a debitelor care sunt mai mari de 3000 de lei și mai vechi de 3 luni.

”Aici propunerea Comisiei mixte formată la nivelul municipiului Oradea a fost ca suma respectivă să fie de 2000 de lei, tocmai pentru că odată notată în cartea funciară o astfel de datorie, ea devine opozabilă pentru oricine dorește să cumpere sau pentru oricine dorește încheierea unui alt tip raport juridic cu acel imobil. Este deci o protecție suplimentară”, a completat viceprimarul Mălan.

Alte amendamente formulate de Comisia Mixtă privesc simplificarea constituirii adunării generale a asociației de proprietari.

O propunere importantă este și cea care privește adăugarea unei noi condiții  pe care trebuie să o îndeplinească administratorul de bloc, respectiv aceea de a prezenta un certificat fiscal.  În acest moment, atestatul pentru administratorul de bloc se va  emite în baza următoarelor documente:  certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii; cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economică-financiară și dovada poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională. Această cerinţă este necesară întrucât există posibilitatea ca persoanele juridice care se atestă să înregistreze datorii fiscale.

În atașament poate fi vizualizat documentul cu cele 20 de amendamente formulate de Comisia Mixtă la proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condomeniilor.

Viceprimarul Mircea Mălan a mulțumit tuturor reprezentanților asociațiilor de proprietari pentru prezența lor în cadrul conferinței de presă, dar și pentru deschiderea și implicarea de care au dat dovadă pentru realizarea acestui document, al cărui principal scop este stabilirea unei stări de normalitate în desfășurarea activității asociațiilor de proprietari.

Tot în cadrul conferinței de presă de azi, viceprimarul Mircea Mălan a vorbit despre intenția Primăriei Oradea de a depune o cerere de finanțare pentru reabilitarea termică a 46 de blocuri din municipiu. Acestea vor fi reabilitate pe fonduri europene, diferența fiind reprezentată de contribuția  asociațiilor de proprietari – 25% și de contribuția Municipiului Oradea.

Biroul de presă

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *