Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

La Facultatea de Științe Economice, o sesiune s-a încheiat, alta bate la ușă


Sesiunea din iulie, de admitere la facultate, s-a încheiat. Pe doamna prof. univ. dr. habil. Alina Bădulescu, decanul Facultății de Științe Economice, cu experiență de 25 ani în cadrul acestei facultăți, o abordez pentru un dialog activ, în folosul tinerilor noștri cititori și nu numai.

Reporter:  – Știu că ați absolvit Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea (în 1987) și Facultatea de Comerț, specializarea Economia serviciilor de alimentație pubică și turism (în 1992) din cadrul Academiei de Studii Economice București. Sunteți doctor în Economie (1997) al Universității Babeș-Bolyai, titulară la Departamentul de Economie și Afaceri (Business) a Facultății de Științe Economice și conducător de doctorat la Școala Doctorală de Științe Economice.

Reporter: –  Cu ce rezultate s-a soldat prima sesiune?

Alina Bădulescu: – Sesiunea de vară a fost, din punctul de vedere al Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea, un succes. Astfel, ne-am menținut, pe locul al III-lea, în clasamentul preferințelor absolvenților de liceu și în plus am înregistrat și o creștere cu 30% (față de anul trecut) a numărului de boboci economiști pe care îi vom avea din toamnă.  

Rep.: – Cum ați reușit această performanță?

A.B.: – Există, într-adevăr, și un context general favorabil, pentru că interesul pentru profesiile economice și de afaceri este în creștere. Profesia de economist este una concretă și pragmatică, care oferă absolvenților săi, după numai 3 ani, șansa unui loc de muncă sigur, a unei cariere într-o companie sau instituție publică; de altfel, nicio organizație nu poate funcționa fără economiști.

Și activitatea antreprenorială, de creare a propriei afaceri, opțiune pe care o îmbrățișează tot mai mulți absolvenți necesită cunoștințe și abilități de administrare a afacerilor. Nu în ultimul rând, noi am înțeles că un absolvent nu este complet decât dacă îmbinăm pregătirea profesională cu abilitățile și experiențele extra-curriculare: școli de vară, competiții de planuri de afaceri, forumuri și întâlniri cu oameni de afaceri, antreprenori și profesioniști (mulți dintre ei, absolvenți ai facultății noastre), întâlniri dintre elevi-studenți-foștii absovenți, Iar profilul candidatului la facultate este mult mai pragmatic decât înainte, candidații nu se mai înscriu la un program doar pentru că au locuri bugetate, se uită la utilitatea programului, la oportunitățile de angajare, la ce beneficii îi aduce diploma respectivă și preferă să plătească pentru un loc, la o facultate căutată și ofertantă, cum este Facultatea de Științe Economice.

Rep: – Concret, care este oferta educațională a Facultății de Științe Economice, ce domenii și specializări există?

A.B: – Oferta noastră educațională este completă: include atât specializări de licență, la zi (învățământ cu frecvență), la ID (învățământ la distanță), de masterat și doctorat, dar avem și o bogată ofertă de cursuri postuniversitare. Pentru ciclul de licență, oferta noastră include:

* domeniul Administrarea afacerilor, cu programele: Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS) și Administrarea afacerilor (program în limba engleză, prescurtat AAE);

* domeniul Contabilitate, cu programul Contabilitate și informatică de gestiune (CIG);

* domeniul Economie și afaceri internaționale, cu programele Afaceri internaționale – în limba română și în limba engleză (AI și AIE);

* domeniul Finanțe, cu programul Finanțe și bănci (FB);

* domeniul Management, cu programul Management (MN);

* domeniul Marketing, cu programul Marketing (MK).

Rep: – Care este oferta pentru sesiunea septembrie 2017 ?

A.B: – Facultatea scoate la admitere, pentru ciclul de licență din sesiunea septembrie 2017, un număr de 54 locuri pentru învățământul de zi, cu frecvență și 149 locuri pentru învățământul la distanță. Este un număr mai mic, într-ucât cea mai mare parte a locurilor a fost ocupată din vară la care se adaugă și constrângerile bugetare.

Astfel, avem următoarea ofertă:

  • pentru domeniul Administrarea afacerilor: specializarea Administrarea afacerilor – cu predare în limba engleză (prescurtat AAE): 5 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă, iar la specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS), cu 17 locuri, la zi (cu taxă) și 34 la ID (cu taxă);
  • pentru domeniul Contabilitate – programul Contabilitate și informatică de gestiune (CIG): 4 locuri cu taxă (IF); la domeniul Economie și afaceri internaționale, cu programele: Afaceri internaționale – în limba română (AI) – cu 3 locuri la IF (cu taxă) și 42 locuri la ID (cu taxă),  dar și aceeași specializare în limba engleză (AIE), cu 2 locuri bugetate și 5 cu taxă; 
  • pentru domeniul Finanțe – programul Finanțe și bănci (FB) – 8 locuri la IF și 32 la ID (ambele cu taxă); la  domeniul Management, programul Management (MN) – 5 locuri cu taxă (IF);
  • pentru domeniul Marketing, programul Marketing (MK) – 41 locuri cu taxă (ID).

Rep: – O ofertă bogată, din care absolvenții pot într-adevăr alege. Care sunt preferințele acestora, din ceea ce ați constatat după prima sesiune?

A.B: – Pot să vă spun că s-a menținut interesul pentru unele domenii, de exemplu Contabilitate, în timp ce pentru specializările mai largi, legate de afaceri, a crescut. O creștere importantă au înregistrat programele în limba engleză, mai exact numărul candidaților ce au confirmat locul a crescut de 4 ori în iulie 2017, comparativ cu iulie 2016, ceea ce este o creștere fantastică.

Rep: – Cum se explică preferința pentru programele în limba engleză?

A.B: – Această preferință se încadrează și ea în trendul național, programele de business cu predare în limbi străine asigurând oportunități de angajare mai largi, atât în țară cât și în străinătate, dar și angajabilitate mai ridicată și salarii mai mari, ceea ce le face mai căutate. La acestea se adaugă și oportunitățile mai mari de a efectua o parte din strudii în străinătate, prin programul de mobilități Erasmus +, dar și mediul intercultural, faptul că la finalul studiilor absolvenții știu și afaceri și mibi străine. În plus, sunt programe mai bine finanțate de la Minister, deci și noi avem interesul de a le promova.

Rep: – Mulți candidați ezită să urmeze un program în limba engleză, fiindu-le teamă de modul în care vor face față la studii efectuate integral în engleză.

A.B: – Da, există această temere, dar cadrele didactice care predau la aceste programe sunt foarte deschise și cooperante, pun la dispoziția studenților materialele didactice și în engleză și în română. În plus, studenții pot participa și la cursurile în limba română, dacă cer acest lucru. Avem deja trei promoții de licență în limba engleză și nu au fost deloc probleme în acest sens.

Rep: – Deci îi încurajați pe candidați să se înscrie fără teamă la programele în limba engleză.

A.B: – Da, fără discuție. Practic dobândesc, la finalul studiilor, pe lângă diploma de economist și competențe de limbi străine pentru afaceri, la nivel înalt.

Rep: – Cum pot doritorii întârziați să devină studenți la Științe Economice? Care sunt criteriile de admitere?

A.B: – Admiterea candidaților se face exclusiv pe bază de dosar, criteriul de admitere fiind media generală la examenul de bacalaureat. Bineînțeles, pentru programele în limba engleză – Administrarea afacerilor și Afaceri internaționale, candidații vor susține un test grilă, eliminatoriu, de 45 minute, notat cu admis/respins. Modelul acestuia se găsește pe site-ul facultății, la link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/09.Model-test-limba-engleza-pentru-specializarile-AAE-si-AIE.pdf.

Rep: – Dacă candidații dețin deja un certificat lingvistic de cunoaștere a limbii engleze, mai trebuie să suțină acest test?

A.B: – Nu. Deținerea unui certificat recunoscut internațional sau a unuia emis de anumite universități românești, de nivel minim B2, precum și efectuarea unor studii pe o perioadă de minim 6 luni, în limba engleză, în țară sau străinătate, în scutesc pe candidați de a mai susține această probă, probă care oricum să știți că nu îi sperie pe candidați, tinerii de azi cunoscând bine limba engleză. Lista completă a certificatelor recunoscute se găsește în Anexa 1, pagina 55, din Metodologia de admitere: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/04/Metodologia-FSE-UO_Admitere-2017_aprobat-Consiliu_30.03.2017_pt-Rectorat-1.pdf.

Rep: – Când se pot înscrie candidații și unde?

A.B: – Înscrierile pentru sesiunea septembrie au loc în periada 4-15 septembrie inclusiv. Înscrierile au loc în clădirea Facultății de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003. Programul înscrierilor este de luni până vineri, între orele 9 – 16, iar sâmbăta între orele 9 -12. În 15 septembrie la ora 17, în sala F006, candidații care optează pentru programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză: Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză), adică cei care au inclus în Fișa opțiunilor și aceste programe, vor susține proba de competenţă lingvistică în limba engleză. În 16 septembrie are loc afişarea rezultatelor provizorii, iar în zilele de 19 și 20 septembrie, candidații admiși vor trebui să-și confirme locul.

Pentru aceasta trebuie făcute următoarele:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 de lei) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 de lei; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză): 1200 de lei, şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

Bineînțeles, în 21 septembrie 2017 va avea loc afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării.

Dar candidații care vin la înscriere vor primi fiecare câte un fluturaș cu toate aceste informații și pași de urmat după înscriere, deci singurul lucru care trebuie acum reținut este perioada de înscriere.

Rep.: Deci între 4 și 15 septembrie, în Amfiteatrul F003, de luni până vineri între orele 9 și 16, iar sâmbătă între 9 și 12. Despre taxa de școlarizare ce ne puteți spune?

A.B.: Taxa de școlarizare este de 2900 de lei la programele în limba română și de 3500 de lei la programele în limba engleză. Dar programele în limba engleză pot fi organizate și cu un număr de doar 15 candidați, adică exact câte locuri bugetate sunt. Taxele se pot achita în 3 tranșe, iar pentru cei care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017, se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare.

Rep: – Se acordă și alte reduceri?

A.B.: Se acordă reduceri pentru studenții, copii ai cadrelor didactice titulare ale Universitîții, cazuri medicale, cazuri sociale. De menționat este și reducerea de 50% la taxa de școlarizare care se acordă, la cerere și pentru anumite programe, studenților și absolvenților Universității din Oradea care urmează un al doilea sau al treilea program de același nivel (licență, respectiv master). În cazul Facultății de Științe Economice, această reducere se acordă pentru programele de licență în limba engleză și pentru cele urmate la ID, precum și pentru toate programele de master. Lista lor poate fi consultată aici: http://www.uoradea.ro/display13159 .

Rep: – Deci asta înseamnă că acei candidați care nu se pot hotârî pentru un program, pot urma concomitent două, unul la buget și unul cu taxă redusă la jumătate?

A.B: – Da, dar numai pentru programele din lista de mai sus. De exemplu, la licență: Administrarea afacerilor în limba engleză (AAE) sau Afaceri internaționale în limba engleză (AIE) la buget (fără taxă) și un al doilea program la ID, cu jumătate de taxă. Sau două programe de master la Științe Economice, unul la buget și unul cu jumătate de taxă.

Rep: – Adică practic candidații au posibilitatea de a urma două programe cu doar o jumătate de taxă?

A.B: – Da, dacă primul program urmat este unul în limba engleză (AAE, AIE), iar al doilea este unul cu taxă, pentru care se va plăti doar jumătate. Sau urmează un program la zi în limba română cu taxă și al doilea la ID cu jumătate de taxă. Dar combinația cea mai ”economică” este un program la zi în limba engleză și al doilea la ID cu jumătate de taxă. Practic, absolventul va avea după 3 ani două diplome + competențe de limbi străine, la doar jumătate de taxă.

Rep: – Foarte interesant! Reducerea se aplică și dacă studentul urmează două programe de licență la facultăți diferite?

A.B: – Da, în cazul programelor care oferă această facilitate.

A.B: – Desigur, de exemplu, atât actualii studenți cât și absolvenții Universității din Oradea (din promoții anterioare), pot beneficia de această facilitate în cazul programelor la ID. Avem multe situații în care absolvenți / studenți de la alte facultăți ale Universității din Oradea urmează la ID un al doilea program, pentru a dobândi competențe legate de business, despre care constată că le-ar fi utile la locul de muncă, dar fără a renunța la job. Este cazul multor ingineri, dar și absolvenți de Geografie, Kinetoterapie, Relații internaționale, sau chiar medici, farmaciști, chimiști etc. care se gândesc la un cabinet sau un laborator propriu.

Rep: – Să revenim la înscrieri. Ce acte sunt necesare?

A.B: – Diploma de bacalaureat sau echivalentă, CI sau pașaport, certificat de naștere și, dacă este cazul, de căsătorie în copie simplă (și prezentarea originalului), adeverință medicală, două fotografii, dovada achitării taxei de înscriere de 150 lei. Lista completă poate fi găsită aici: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/06.Acte-necesare-inscriere-licenta.pdf.

Rep: – Facultatea de Științe Economice are în oferta educațională și programe de masterat?

A.B.: Sigur că da. Facultatea de Științe Economice este una dintre foarte puținele facultăți ale Universității din Oradea care au o ofertă educațională completă, adică licență, masterat, doctorat, învățământ cu frecvență (la zi) și la distanță, programe în limba română și în limba engleză, plus programe post-universtare și de formare profesională continuă. În ceea ce privește masteratele, oferim 11 programe de masterat (dintre care 8 în limba română și 3 în limba engleză), grupate pe 6 domenii, astfel: domeniul Administrarea afacerilor, cu programele: Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității (EAATIO), Administrarea afacerilor regionale (AAR) și Business Administration (prescurtat: M-BA, program în limba engleză) – 43 locuri; domeniul Contabilitate, cu programul Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (CAGA) – 1 loc; domeniul Economie și afaceri internaționale, cu programele Relații economice europene (REE), Economia și administrarea afacerilor internaționale ale IMM-urilor (AAIIIMM) și Administrarea afacerilor internaționale în limba engleză (M-IBA) – 42 locuri; domeniul Finanțe, cu programul Finanțe, bănci și asigurări (FBA) – 13 locuri; domeniul Management, cu programele Managementul organizației (MO) și Management aprofundat (M-AM) – 18 locuri; domeniul Marketing, cu programul Marketing și comunicare în afaceri (MCA) – 5 locuri.

Rep: – Ne puteți da informații despre înscrierile la masterat?

A.B.: Înscrierile la masterat au loc în perioada 4-14 septembrie, după același program și în aceeași sală ca la licență: Amfiteatrul F003, parter, de luni până vineri între orele 9 și 16, sâmbătă între orele 9 și 12.

În 14 septembrie, ora 17, în sala F006, se va susține proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de masterat cu predare în limba engleză; în 15 septembrie  toți candidații vor susține proba orală de verificare a cunoștințelor fundamentale. Programarea candidaților pe ore va fi afișată în data de 14 septembrie, pe site-ul facultății. Locurile pentru studiile universitare de masterat vor fi ocupate prin concurs de admitere, media generală de admitere calculându-se astfel: 50% media generală a examenului de licenţă; 50% nota la proba orală – ”Verificarea cunoștințelor fundamentale” (în limba de predare a programului). Verificarea cunoștințelor fundamentale se realizează pe baza lucrării: Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko, Modul economic de gândire, Editura Bizzkit, 2011. Subiecte orientative pentru examenul de admitere la master se găsesc pe site, la link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/07/Subiecte_orientative_admitere_master_2017_INTREBARI.pdf. În 16 septembrie se vor afișa rezultatele provizorii, în 18 cele finale, iar confirmarea va avea loc în 19 și 20 septembrie. Rezultatele finale, după confirmări, se vor afișa în 21 septembrie.

Rep: – Și taxele?

A.B: – Taxa de școlarizare este 3000 de lei pe an, la programele în limba română și 3500 de lei la programele în limba engleză. Dar mulți profită de reducerea cu 50% a taxei dacă urmează concomitent două programe de masterat la facultatea noastră, urmând un program de masterat bugetat și un al doilea cu jumătate de taxă. Sau, absolvenții unor programe de masterat bugetat din anii anteriori (absolvite la UO), optează acum să facă un nou program de masterat și plătesc doar jumătate de taxă. Un fenomen mai recent este și cel în care studenții fac concomitent două programe de masterat la facultăți diferite, de exemplu avem ingineri care fac un masterat în domeniul Administrării afacerilor, absolvenți de limbi străine, protecția mediului sau geografie care fac masteratul nostru de turism (EAATIO – Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității), sau absolvenți de relații internaționale care fac masteratul în Relații economice europene. Majoritatea optează însă pentru continuitate în domeniu, uneori pentru că aceasta le aduce și avantaje suplimentare. De exemplu, absolvirea programului de licență ECTS și apoi a masteratului EAATIO le aduce automat mult doritul Brevet de turism. Sau în cazul programului de masterat la specializarea Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor, implică echivalarea examenului de acces în profesie.

Rep: – Ce ne puteți spune în final?

A.B: – Vreau să le transmit candidaților să vină cu încredere la Facultatea de Științe Economice. Suntem o facultate dinamică, tânără, antreprenorială, orientată spre nevoile studenților și unde aceștia nu doar vor învăța – pentru că noi știm, mai bine decât oricine că această variantă nu e totul, ci vor avea parte de experiențe de viață plăcute și utile, de activități extracurriculare numeroase, cum sunt concursuri, forumuri antreprenoriale, întâlniri cu oameni din mediul de afaceri (business), școli de vară, concursuri de prezentări publice (speaking), conferințe de conducere (liedership) și comunicare, vizite de studiu la companii și excursii!

Pentru informații suplimentare și pentru a fi la curent cu noutățile, îi invit pe candidați să acceseze pagina web a facultății, http://steconomice.uoradea.ro/, dar și pagina de facebook Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea.

Rep: – Vă mulțumesc, doamnă decan și le urez candidaților mult succes!

A.B: – Cu mare plăcere!

Dinicu Braghină

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *