Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

S-a înfiinţat complexul cultural „Muzeul oraşului Oradea”


Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat în şedinţa din 26 februarie 2018 un proiect de hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice muzeale cu personalitate juridică „Muzeul oraşului Oradea – Complex cultural”, care urmează să funcţioneze în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Înfiinţarea acestei instituţii publice muzeale a primit în data de 30 ianuarie 2018 avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, ca urmare a depunerii documentaţiei aferente de Municipiul Oradea.

„Muzeul oraşului Oradea – Complex cultural” se înfiinţează prin preluarea din actualul aparat de specialitate al Primarului Municipiului Oradea a structurii numite „Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea”, precum şi a personalului din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar – Compartimentul de deservire a cetății, Compartimentul de administrare şi dezvoltare a cetății şi Compartimentul de informare turistică. Sediul instituţiei publice muzeale este în Municipiul Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 39-41.

Patrimoniul „Muzeului oraşului Oradea – Complex cultural” va cuprinde clădirile aferente Cetăţii Oradea, Casa Darvas – La Roche (str. Iosif Vulcan nr. 11), clădirea fostului sediu al Lojii Masonice (str. Armatei Române nr. 4) şi spaţiul Sinagogii Ortodoxe (str. Primăriei nr. 25).

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliui Local, va fi elaborat şi supus aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice „Muzeul oraşului Oradea – Complex cultural”.

După perioada de aviz prealabil (12 luni), urmează depunerea dosarului pentru obținerea acreditării conform Ordinului nr. 2057 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice.

Este al doilea mare complex muzeal pe lângă Muzeul Țării Crișurilor care completează zestrea istorică și culturală a orașului Oradea, axată mai mult pe documente și artefacte medievale și moderne, pe existență trăirii locuitorilor cu peste 1000 de ani în urmă, în jurul și în incinta cetății.

PLANUL MUZEAL 

Planul muzeal depus în vederea obținerii avizului prealabil de funcționare a cuprins descrierea amenajării sălilor, cronologic, corelate cu istoria spațiilor – în principal Cetatea Oradea, apoi Sinagoga de pe strada Primăriei, Casa Darvas-La Rosche și Fostul sediu al Lojii Masonice.

Au fost prezentate actualele expoziții temporare și făcute propuneri de transformare a acestora în expoziții permanente, prin reamenajarea unor spații sau relocarea acestora în alte zone.

Raportat la perioada de aviz perealabil (12 luni), planul muzeal s-a referit atât la reamenajarea spațiilor existente, care se bucura de aprecierea vizitatorilor, situate in Cetate, partea de lapidariu, sala cu grifoni cât și amenajrea unor săli noi situate la etaj, sau alte locații din oraș decicate spațiilor muzeale.

Propunerea planului muzeal a cuprins generic prezentarea unor tipuri de mobilier expozițional aflat in dotarea instituției, dar și alte exemple care vor constitui un reper în amenajarea sălilor. Astfel planul muzeal poate suporta modificări în funcție de tematica abordată pentru amenajrea fiecărei sali.

DESCRIEREA PLANULUI EXPOZIȚIONAL 

Sălile de la parterul Palatului Princiar al Cetății datează din anii 1620, astfel decorarea acestora se va axa pe istoria construcției palatului – secolul al XVII-lea.

Amenajarea va cuprinde:

  • expunerea de fragmente arhitectonice renascentiste, provenite din săpăturile arheologice din anul 2013;
  • instalarea unor sisteme audio și video interactive, pentru a-l introduce pe vizitator în perioada renascentistă, prin muzică și prezentare de imagini de epocă – decoruri interioare și exterioare;
  • amplasarea de mobilier, obiecte și îmbrăcăminte, prin crearea unor micro-ambiente cu butaforii, figurine sau statuete, după caz;
  • prezentarea circuitului turistic prin panouri informative de explicitare a basoreliefurilor cu animalele mitologice.

Reamenajarea sălilor dedicate arheoparcului (ruinele bisericii și lapidariu medieval) va cuprinde panouri informative și sistem audio.

În corpul A, etajul I vor fi amenajate spații dedicate Cetatății romanice (de la întemeire până la năvălirea mongolă 1241-1242) și Cetății gotice (sec. XIV-sec. XV).

Perioada romanică va fi prezentată prin amplasarea de artefacte arheologice descoperite în cercetările arheologice din Cetate, în mai multe vitrine (vase ceramice, piese de fier și de os). Spațiul va cuprinde și macheta cetății romanice.

Sălile dedicate Cetății Gotice vor fi amenajate cu piese reprezentative perioadei, cele mai atractive din punct de vedere turistic vor fi cavalerul în armură (replică de secol XV) și o domniță în rochie medievală. Expoziția va cuprinde prezentarea catedralei gotice și extinderea acesteia pe mai multe perioade, dar și obiecte restaurate precum – vase ceramice, cahle și piese de metal.

Elementele inedite ale acestei expoziții vor fi ținutele medievale, realizate pentru mai multe categorii de vizitatori – adulți și copii, imbrăcăminte care se va putea închiria, fiind amplasat in acest spațiu și un atelier de pictură sau grafică. Momentele vor putea fi imortalizate prin realizarea de fotografii.

Secolul XVII va fi evocat prin prezentarea vieții culturale, astfel se va amenaja o sală în care va fi amplasată o tiparniță prin intermediu căreia se vor putea realiza diferite tipărituri personalizate pentru vizitatori. În cadrul acestui spațiu vor fi expuse obiecte și imbrăcăminte specifică personalului din tipografiile de epocă, care se va putea închiria pentru a face fotografii.

Spațiul destinat perioadei habsburgice, Cetatea militară în perioada habsburgică care se află în bastionul dintre corpul A și B, la etajul I, va prezenta istoria acestei perioade prin stampe de epocă cu asediul, fotografii ale comandanților militari, armament, replici de steaguri, ținute militare ale soldaților austrieci expuse pe manechine, precum și vitrine cu efecte militare (replici de medalii, ghiulele și proiectile). Sălile vor prezenta interioare amenajate cu obiecte și mobilier cu specific militar.

Sălile dedicate Cetății în secolele XIX-XX vor face referire la prizioneri francezi din cetate, revoluția de la 1848, industrializarea orașului și extinderea sa, planurile de demolare a cetății, primul război mondial și consecințele războiului.

Expoziția va cuprinde obiecte specifice de epoca: vase ceramice de uz cotidian din secolele al XIX – începutul celui de al XX-lea, monede, piese metalice și din os, cahle de sobă, precum și 2 manechine cu ținute ale soldaților din perioada revoluției de la 1848 și din timpul primului război mondial.

Expozițiile permante vor mai cuprinde în Palatului Princiar – etaj I și amenajarea a două spații care vor reda atmosfera unei spițerii (atestată în Cetatea Oradea într-un inventar din anul 1598). Pornind de la această premisă vor fi reconstituite laboratorul și o încăpere pentru materiale, plante medicinale, cărți vechi de specialitate, semințe, elemente de factură animală. În cadrul expoziției vor fi expuse diverse obiecte: butelci din ceramică, piuă de lemn cu pisălog; mojare; piuliță de lemn cu pistil, piuliță de fontă cu pistil, un set de 6 tigăi de cupru cu mâner de fontă, vătraie, o sticlă tip butelie verde cu gât lung, foale manuale, vase de faianță, o balanță, diverse recipiente etc. O mare atenție se va acorda pieselor de mobilier: masă de lucru, polițe, scaun trepied, jilț, sertare utilizate în cadrul farmaciilor. Se va amenaja un colț de lucru având ca personaj central un manechin, precum și 3 cuptoare.

Spațiul dedicat istoriei fotografiei orădene va fi reamenajat astfel încât expoziția să devină interactivă. Se va prezenta modul de realizare a fotografiilor cu aparatele și tehnica prezentă în expoziție, precum și reamenajrea unui studio foto de epocă dotat cu recuzită. Organizarea acestor spații va presupune ca in anumite zile să fie prezent un specialist, astfel încât vizitatorii să se bucure de un ghidaj special. 

Istoria Orașului Oradea va fi prezentată în corpul A, la etajul al II-lea.

O primă secțiune va fi dedicată evoluţiei spaţio-temporale a aşezărilor care vor alcătui oraşul Oradea prin prezentare a 3 planşe mari de arhive, 5 planşe medii, fotografii ale şantierelor arheologice şi hărţi, vitrine orizontale pt. privilegiile oraşului, sigiliile oraşului, regulamente, machete cu prima cetate, casa medievală, moara, podul peste Criş, unelte și produse finite (forjă, foale, cleşti, ciocane, nicovale, potcoave, unelte agricole, topoare, tipare de cărămizi, covoare ţărăneşti, piese de vestimentaţie cotidiană, etc.)

A doua secțiune va fi consacrată Revoluţiei industriale în Oradea – repere ale modernităţii economice, sociale şi culturale si va cuprinde planşe mari cu sistematizarea orașului, cu extinderea reţelei de apă, a celei electrice, de cale ferată și tramvai, machete de locomotivă cu abur, tramvai, garnitură tramvai, automobil, autobus regulamente, schiţe, cişmea, felinar, cuplu electric, gramofon, patefon, telefon, maşină de scris, aparat foto.

Următoarele spații vor aborda crizele identităţii naţionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În cuprinsul lor vor fi amplasate 6 planşe mari (arhive), harta revoluţiei, actorii, proclamaţia orădeană, Gojdu, Adunarea de la Blaj, Avram Iancu, Rulikovski, 2 planşe medii foto, manechine soldați armament ușor, decorații, drapele.

Secțiunea Primul Război Mondial, de la prăbuşirea imperiilor la naşterea noilor state naţionale va cuprinde: planşe mari (arhive) și planşe medii, vitrine cu obiecte mărunte de epocă, corespondenţă, manechine cu uniforme de soldați din primul război mondial, armament: mitraliere, tunuri uşoare, aruncătoare de grenade, drapele, săbii, baionete.

Un alt spațiu care va fi amenajat este cel dedicat Marii Uniri, având ca temă de prezentare personalitățile bihorene participante la Marea Adunare de la Alba Iulia. Sala va evoca prin intermediul unor butaforii și scena întâlnirii din 12 octombrie 1918, unde delegația Partidului Național Român a redactat Declarația de la Oradea. Vor fi expuse fotografii, obiecte personale, facsimile, documente, mobilier și alte exponate legate de temă.

Regimul comunist – procesul de dezvoltare economică şi urbanistică forţată. Vor fi montate în aceste spații planşe foto mari și medii, vitrine cu obiecte mărunte de epocă, mobilier, aparatură electro-casnică, drapele, tablouri, expoziție dedicată vieții cotidiene în comunism.

Etajul al II-lea al corpului B este destinat istoriei confesionale a orașului. Aici Episcopiile ortodoxă, greco-catolică, reformată, romano-catolică, precum și comunitatea evreiască și-au amenajat (sau sunt în curs de amenajare) spații care să reflecte istoria acestor confesiuni. Sălile cuprind panouri informative trilingve, vitrine cu veșminte bisericești, cărți de cult, vase liturgice etc.

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *