Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Se pot încheia, retroactiv, contracte de asigurare socială, pentru 2012-2017


Potrivit prevederilor  art.2 (1) din Legea nr.238/2017 privind aprobarea Ordonantei de Urgență a Guvernului nr.32/2017, pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I nr.968/07.12.2017

Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut  calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem  de asigurări sociale neintegrat acestuia, până la data de 31.12.2018.

Astfel, POATE INCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ, în temeiul actului normativ menționat, orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  • nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în perioada pentru care solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
  • nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii, în perioada pentru care solicită o astfel de asigurare.

Perioada pentru care se poate încheia contract de asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult  5 ani calendaristici, anteriori incheierii contractului.

Pentru această perioada de 5 ani , se pot încheia și 2 sau mai multe contracte de asigurare socială, în baza acestui act normativ, cu condiția ca, perioadele insumate să nu depășească  5 ani calendaristici, anteriori de cotizare în sistemul public de pensii.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale, nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut garantat in plata, corespunzator fiecarei luni din perioada pentru care se solicita asigurarea in sistemul public de pensii si nici mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale datorata in baza contractului de asigurare sociala poate fi platita in una sau mai multe transe lunare, fara a depasi data de 31.12.2018

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sociala sunt :

  1. a) actul de identitate – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurator;
  2. b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz (procura in al carei continut sa fie mentionat imputernicirea mandatarului de a incheia contract de asigurare sociala prevazut de Legea nr.238/2017 in numele persoanei care va beneficia de asigurare)

Cotele contributiei de asigurari sociale aferente perioadei 2011_2016 sunt:

  • perioada: 01.12.2012 – 30.09.2014 inclusiv – 31,3%
  • perioada: 01.10.2014 – 2017 – 26,3%

Precizăm și faptul că in condițiile în care nu aveți stagiul de cotizare realizat in sistemul  unitar de pensii publice nu puteți să încheiați Contract de asigurare social, în baza actului normativ prezentat anterior.

Dacă doriți să aveți vechime completă în sistemul unitar de pensii publice, o puteti face, incheiind Contract de asigurare socială potrivit prevederilor art.6(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

Pentru informații, ne puteti contacta la tel: 0259/430.728, int.115 sau 156.

email: mail@cjpensiibihor.ro si/sau la sediul institutiei noastre la  compartimentul” Evidență Contribuabili”, programul cu publicul fiind: luni-joi intre orele: 8-14, vineri  între orele: 8-12.

 

Ec. Carmen Polman, Director Adjunct Executiv al CJP Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *