Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Adunarea Generală anuală a U.Z.P.R. – etalare fără precedent a unității și solidarității celei mai mari organizații de breaslă din România


În cadrul unui eveniment fără precedent, Adunarea Generală anuală a UZPR, desfășurată online, a implicat, pe lângă sesiunea de vot exprimat electronic, o amplă întâlnire a conducerii centrale cu coordonatorii tuturor filialelor, care reprezintă vocea celor aproape 4.000 de membri ai celei mai mari organizații de breaslă din țară și care au discutat despre temele pe agenda Uniunii, au făcut propuneri pentru activitatea UZPR din anul 2021, au evaluat mersul organizației și au adus în prim-plan preocupările presei din toată țara.

Doru Dinu Glăvan, președinte: „UZPR este o legătură cu țara a filialelor de peste hotare – Chișinău, Gratz, Viena, Serbia, New York, Canada, Carolina de Nord, Marea Britanie, Roma”

În deschiderea discuțiilor, s-a ținut un moment de reculegere pentru jurnaliștii și membrii UZPR recent trecuți în neființă, apoi președintele Doru Dinu Glăvan a reiterat faptul că Uniunea este „o organizație solidă, puternică, în continuă ascensiune și vizibilitate, și mai ales care consemnează relații de excepție între membrii care o alcătuiesc”.

Menționând că tot ceea ce întreprinde Uniunea este „statutar și întemeiul legii”, precum și faptul că „detractorii, câțiva, sunt reduși la tăcere de către justiție, unul câte unul”, Doru Dinu Glăvan a amintit de faptul că Filiala Chișinău a UZPR are personalitate juridică în conformitate cu statutul UZPR și că „Uniunea este o legătură cu țara a filialelor de peste hotare, prin intermediul membrilor săi din Gratz, Viena, Serbia, New York, Canada, Carolina de Nord, Marea Britanie, Roma”.

Dan Constantin, președintele Comisiei de Atestare Profesională: „Am avut plăcerea să reîntâlnesc vechi colegi care, prin intermediul UZPR, se reconectează cu marea familie a presei”

Sintetizând raportul Comisiei de Atestare Profesională, care a fost supus votului membrilor, președintele Comisiei, Dan Constantin, a reliefat faptul că s-au prelucrat în anul 2020 sute de cereri de intrare în Uniune și de atestare a calității de jurnalist. „Au fost atestate 209 dosare, apoi validate de președinte. Cererile sunt verificate amănunțit, cu mult effort, la nvelul Secretariatului, apoi ajung la Comisie. Demn de menționat este faptul că în componența Comisiei intră jurnaliști din diverse segmente mass-media, ceea ce conferă o abordare complexă și completă a fiecărui dosar”, a spus Dan Constantin. Amintind faptul că a constatat că foarte mulți jurnaliști și publiciști care susțin fără recompensă presă locală în părți ale țării mai puțin conectate cu mass-media centrale, acțiuni de presă desfășurate în jurul școlilor sau instituțiilor de cultură, „publicații susținute de animatori culturali care dezvoltă fluxul mass-media în România profundă și care sunt un izvor de întărire a UZPR și a presei”, Dan Constantin a remarcat și calitatea UZPR de liant între jurnaliștii înstrăinați și risipiți de vremurile pline de provocări profesionale: „De când activez în această Comisie, am avut plăcerea să reîntâlnesc vechi colegi care, prin intermediul UZPR, se reconectează cu marea familie a presei”.

Șerban Cionoff, membru al Comisiei de Onoare și Arbitraj: „Membrii UZPR sunt solidari, conlucrează, iar aceste atitudini elimină din fașă orice încercări de dezbinare”

Prezentând pe scurt bilanțul pe anul 2020 al Comisiei de Ooare și Arbitraj a UZPR, Șerban Cionoff a punctat faptul că în anul care a trecut nu s-au semnalat cazuri de încălcare gravă a Statutului organizației. „Este remarcabil faptul că nu am mai avut situații de derapaje care să ne impună să intervenim. Membrii UZPR sunt solidari, conlucrează, susțin conducerea centrală, sunt activi și implicați, iar aceste atitudini elimină din fașă orice încercări de dezbinare, care se mai petrec, pe ici, pe colo, și în UZPR, ca, de altfel, în întreaga societate”, a spus Șerban Cionoff.

Mădălina Corina Diaconu, secretar general: „Activitatea UZPR în 2020 a fost extrem de densă și de diversă”

Realizând o trecere în revistă a activităților UZPR din anul 2020, prezentate în Raportul președintelui, supus, la rândul său, la vot, Mădălina Corina Diaconu, secretar general al Uniunii, a amintit Seratele „Eminescu jurnalistul”, festivalurile și parteneriatele organizației, evenimentul online „Săptămâna Presei Românești”, care va continua și în anul curent, activitatea Teatrului NostruM, concursul UZPR, care va fi încununat cu o Gală a Premiilor, continuarea demersurilor pentru recunoașterea prin lege a zilei de 28 iunie ca Ziua Ziaristului Român, apariția regulată a publicațiilor editate sub egida Uniunii, Revista UZPR și „Cronica timpului”, volumele editate în Editura UZP. „Am punctat doar câteva dintre nenumăratele activități care demonstrează importanța și utilitatea publică a Uniunii. Activitatea UZPR în anul 2020 a fost extrem de densă și de diversă”, a spus Mădălina Corina Diaconu.

Ilie Cristescu, președinte al Comisiei de Cenzori: „Bilanțul UZPR este remarcabil – există excedent chiar în condițiile unei activități foarte intense”

Detaliind pe marginea performanței financiar-contabile a UZPR, președintele Comisiei de Cenzori a menționat faptul că Uniunea a funcționat în anul 2020 cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și că a cheltuit mai puțin decât a încasat. „Bilanțul UZPR este remarcabil – există excedent chiar în condițile unei activități foarte intense, cu o multitudine de acțiuni”. Ilie Cristescu a supus Adunării Generale Raportul a cărui aprobare duce la descărcarea de sarcini a Uniunii pentru anul 2020, adăugând că „finanțele UZPR au fost gestionate cu responsabilitate, în condițiile legii, fapt atestat și de un expert independent, care a confirmat Raportul Comisiei”.

La rândul său, vicepreședintele Sorin Stanciu a lansat propunerea către filialele Uniunii ca membrii care doresc să redirecționeze impozitul pe venit către UZPR, iar vicepreședintele Roxana Istudor a propus șefilor de filală ca viitorul număr al publicației-etalon a UZPR să fie centrat pe activitatea de presă pe care o desfășoară membrii Uniunii în acele zone din România care nu sunt conectate cu rețelele principale ale mass-media, dar fac informare profesionistă în zone din România profundă.

Ioan David, coordonator al Filialei Timiș, a propus introducerea în viitor în Statutul UZPR a existenței unor cercuri sau cluburi ale Uniunii, care să funcționeze alături de filiale. De asemenea, a vorbit despre crearea unui Centru de presă pentru Timișoara, în orizontul evenimentului de mare vizibilitate „Timișoara, Capitală culturală europeană”, a propus ca intrarea în UZPR să se facă după 15 ani de activitate profesională și cel puțin 300 de materiale publicate, precum și diferențierea între cotizațiile pe care le plătesc beneficiarii de indemnizații la pensie, dat fiind faptul că între pensiile jurnaliștilor, completate de această indemnizație, sunt diferențe foarte mari. Această propunere a fost susținută și de Ion Pamparău, coordonatorul Filialei Brașov a UZPR.

Una dintre ideile pe care le-a punctat George Coandă, președintele Comisiei de Onoare și Arbitraj a UZPR, a fost aceea ca „Uniunea să ia inițiativa de a iniția și de a înainta Parlamentului o formulă de lege a presei, care să reglementeze presa online”.

Marina Bădulescu, coordonator al Filialei Agerpres a UZPR, și-a anunțat susținerea pentru ediția din Săptămâna Presei Românești care va avea ca temă principală evoluția agenției naționale de presă. „Am o propunere din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român: o întâlnire a copiilor care participă la concursul Un condei numit fair-play cu jurnaliști din UZPR”, a spus Marina Bădulescu. Întrebarea a primit răspuns afirmativ imediat, de la președintele Doru Dinu Glăvan, care a afirmat că această acțiune ar fi „mai mult decât benefică pentru micii condeieri din rândul cărora se pot naște viitori jurnaliști sau cronicari sportivi și care trebuie să deslușească tainele meseriei de la profesioniștii din UZPR”.

Despre susținerea deplină pe care Filiala Prahova a UZPR o acordă conducerii și programului Uniunii a vorbit pe scurt coordonatorul Filialei, Claudius Dociu, membru al Consiliului Director, care a punctat faptul că „activitatea Uniunii ne determină, la nivel de Filială, să aprobăm documentele supuse la vot și să ne dorim în continuare o activitate cât mai fructuoasă”.

Intervenind în dezbatere, Dorina Sgaverdia, coordonator al Filialei Caraș-Severin, a propus includerea viitorului Muzeu al Presei din Banatul Istoric într-un program transfrontalier și, de asemenea, înființarea unei baze de informații despre membrii UZPR.
De peste hotare a transmis un mesaj Mircea Popi, realizatorul emisiunii Vocea României, de la postul de radio din Gratz, Austria, membru al UZPR, care în fiecare vineri transmite o emisiune pentru românii din Austria, care a reamintit colegilor despre faptul că UZPR realizează o legătură specială, unică, înte românii din țară și Diaspora, prin intermediul unor profesioniști care sunt cel mai aproape de comunitate – jurnaliștii.

Coordonatorul Filialei Târgu Mureș a UZPR, jurnalistul și scriitorul Nicolae Băciuț, membru al Consiliului Director, a adus în reuniune o veste de excepție. „În ultima perioadă, în UZPR au început să se înscrie și jurnaliști de etnie maghiară, de la publicații în limba maghiară, ceea ce este un semn foarte bun al extensiei organizației în presă și în societate, fenomen care merită salutat. Pe de altă parte, deși mi-am exprimat rezervele, țin să punctez faptul că această întâlnire este un real succes, platforma online extinsă prilejuind o reuniune care cu greu ar fi putut fi realizată fizic. De altfel, dintre toate uniunile de creație în care sunt implicat, UZPR este singura în care solidaritatea se substanțializează cu adevărat”, a spus Nicolae Băciuț, propunînd, pe parcursul intervenției, elaborarea unui Dicționar al presei și jurnaliștilor de după 1989.

La rândul său, gen. (r) Gheorghe Văduva, membru al Consiliului Director, a detaliat pe marginea unora dintre ideile pe care le-a expus pe larg în Revista UZP, referitoare la evoluția jurnalismului online, menționînd că „oricine poate scrie, dar asta nu înseamnă că este jurnalist”, iar Paulian Buicescu, coordonator al Filialei Olt a UZPR, a amintit câteva exemple de publicații locale care se realizează prin efortul și abnegația unor persoane dedicate presei.

Salutul Filialelor pe care le reprezintă a fost adus în reuniunea online prilejuită de Adunarea Generală anuală a UZPR de Ioan Damaschin, de la Constanța, precum și de Dragoș Bako, de la Sibiu.

Cu ocazia Adunării Generale anuale a UZPR au fost prezenți în același răstimp, prin videoconferință, … de șefi de filiale UZPR din cele 50 de filiale din România și de peste hotare, care au aprobat statutar, cu … de voturi exprimate electronic, Raportul președintelui Doru Dinu Glăvan, Raportul Comisiei de Atestare Profesională, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de Onoare și Arbitraj și descărcarea de gestiune a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. 

 

Departamentul Comunicare

(Preluat de pe site-ul UZPR)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *