Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Dezbaterea: Valori de ieri, de azi și sugestii de realizare a educației civice


Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea organizează atelierul cu tema: Valori de ieri, azi, sugestii de realizare a educației civice

Evenimentul are loc marţi, 21 ianuarie 2020 între orele 16.-19. la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, etajul al II-lea, Sala 8 – „Cuibul Democraţiei”..

Workshop-ul se adresează elevilor, studenților, părinţilor și cadrelor didactice interesaţi în formarea competenţelor de a folosi strategii neconvenționale pentru dezvoltarea spiritului civic al indivizilor de orice vârstă prin readucerea în discuție a unor valori etice tradiționale. 

Evenimentul face parte din Proiectul „Clubul Prietenilor TopFormalis” inclus în Calendarul Activităţile Educative Judeţene Bihorm br.63 din 9 octombrie 2019.

  • Moderatori sunt:  prof.univ. dr. MAGDA DANCIU (Universitatea Oradea) & prof.drd. LAVINIA PRIVANTU (Şcoala Primară Americană Oradea).

Termenul limiă de înscriere este până duminică 19 ianuarie 2020.

Scopul activităţii îl reprezintă încurajarea participanților de a folosi strategii neconvenționale pentru dezvoltarea spiritului civic al indivizilor de orice vârstă prin readucerea în discuție a unor valori etice tradiționale.
Obiective:
 – Identificarea unor valori esențiale în devenirea unui cetățean conștient și
responsabil
 – Selectarea acestora în funcție de necesitățile educaționale ale categoriei țintite
 – Exemplificarea modului de operare cu conceptele propuse
 Solicitarea participanților de a dialoga asupra temei propuse
Motivaţia activității:
Atitudinea civică, responsabilă este o necesitate socială care trebuie educată prin arii curriculare adecvate vârstei și intereselor pedagogice, avute în vedere în fiecare etapă de învățământ. Instruirea formală, asigurată de manuale și profesori de specialitate, poate fi completată eficient cu activități non-formale prin care elevii să ajungă să reflecteze asupra responsabilităților și drepturilor pe care le au în calitate de cetățeni ai acestei țări în acest secol. Experiența profesională demonstrează că tinerii, de aici și de aiurea, sunt informați asupra valorilor tradiționale care pot aduce stabilitate unei comunități, dar nu au exercițiul, poate nici ambiția, de a opera cu ele în zilele noastre. Abordarea indirectă a educației cetățenești prin workshop-uri și activități de teren poate dezvălui și activa potențialul social al fiecărui individ.
Grupul ţintă:
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, elevii şi studenţii interesaţi de acest aspect educațional.
Descrierea activităţii:
Atelierul este organizat sub forma unui dialog al participanților generat de tema propusă de Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis”
Oradea – România,  dar și prevăzut de moderator:
– Brainstorming privind spiritul civic al unui individ
– Identificarea unor valori perene care stau la baza unei vieți sociale echilibrate
– Discutarea itemelor propuse de moderator din perspectivă personală, pe de o
parte, și din perspectivă pedagogică pe de altă parte
– Implicarea participanților la soluționări educaționale în funcție de vârstele
subiecților
– Alcătuirea unei agende civice individuale (Ce trebui să fac eu pentru a fi un
cetățean conștient și conștiincios?)
Ce aşteptăm? (rezultate anticipate):
– Elevii, studenții și profesorii participanți la workshop să descopere importanța detaliilor componente ale educației civice
– Participanții să fie inspirați să folosească metode alternative de educație civică
– Participanții să privescă în mod creativ dezideratele educației pentru un cetățean conștient și responsabil
– Participanții să se angajeze în dezvoltărea unor trăsături morale consistente și de durată la cei din jur, indiferent de statut

Prof. univ. dr. Valentin Blându

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *