Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Două oferte pentru modernizarea și revitalizarea unor parcuri din Oradea


Două oferte au fost depuse pentru elaborarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate (S.F), elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.+ P.O.E.), proiect tehnic de execuție (P.T) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție:

 • LOT 1: Revitalizarea și reactivarea Parcului I.C. Brătianu
 • LOT 2: Modernizarea Parcului 22 Decembrie
 • LOT 3: Modernizarea Parcului Libertății și amenajări în lunca Crișului
 • LOT 4: Reactivarea și extinderea Parcului din Șantul Cetății

Cele două oferte au fost depuse de către:

 1. ARCHISTUFF STUDIO S.R.L– ofertant unic, având ca subcontractanți pe:
 • DUMEXIM
 • CADRO LANDSCAPE STUDIO S.R.L.
 • PROEXCO S.R.L
 • URBANGIS CONSULTING S.R.L
 • ECO SPAȚII VERZI S.R.L
 • LEUINVEST

2.TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. – ofertant unic

Valoarea estimată este de 1.389.378,60 lei fără TVA.

Revitalizarea și reactivarea Parcului I.C. Brătianu

Prin proiect se propune amenajarea unor terenuri multifuncționale de sport, fiind studiată și posibilitatea realizării unei piste de pumptrack. De asemenea, se va evalua starea terenurilor de sport existente și se vor propune intervenții ce vizează remedierea deficiențelor constatate.

Totodată, se are în vedere amenajarea unei zone destinată agrementului și pentru joaca copiilor și se va analiza fezabilitatea amenajării unei zone de aventură, tiroliană – ansamblu de trasee compuse din obstacole formate din elemente de lemn și cabluri din oțel fixate pe arbori.

Locul de joacă ar urma să fie reconfigurat, iar suprafețele amenajate cu tartan turnat (cromatică unitară, similară cu cea din zona sportivă). Vor fi montate echipamente de joacă din materiale cât mai naturale, adecvate copiilor cu vârsta de până la 12 ani și celor cu dizabilități. În același timp, se dorește o zonificare a pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate din parc. Se vor asigura suprafețe generoase plantate cu mixuri de plante perene erbacee/florale; în plus, se dorește amenajarea unui iaz auto-sustenabil și se are în vedere posibilitatea de valorificare și „refațadizare” a construcției din partea vestică a parcului (ce adăpostește sonda aparținând SC Transgex SA): acoperiș și perete verde, posibilitate de integrare a unui spațiu minimal pentru vestiare etc. În parc va exista și o toaletă publică modernă, cu sistem de auto-curățare.

 Modernizarea Parcului 22 Decembrie

La ora actuală în parc există un sistem coerent de alei și se propune utilizarea îmbrăcăminții asfaltice pentru finisarea acestora. Se va acorda o atenție deosebită sistematizării pe verticală și raportului dintre zonele dens plantate cu masive de vegetație și zonele neplantate. Totodată, se vor face intervenții prin lucrări de toaletare, igienizare și echilibrare a arborilor viabili cu potențial și valoare peisagistică și ridicarea coronamentului, pentru a asigura pătrunderea luminii în spațiul amenajat.

Se propune desființarea gardurilor vii fără valoare utilitară și estetică și a grupărilor arbustive crescute spontan sau fără valoare decorativă, iar intervențiile în fondul plantat existent, prin lucrări de tăiere, vor viza doar exemplarele bolnave și aflate în declin fiziologic.

Proiectul de modernizare a parcului presupune:

– facilități de agrement și sport: teren multifuncțional de sport, dimensiuni 19 m x 11 m, finisat cu tartan;

–  loc de joacă cu suprafețe cu tartan și echipamente de joacă;

–  pistă de alergare;

–  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, cișmea de băut apă) cu forme inovative, care se încadrează în arhitectura locului, confecționat din profile de oțel, lemn tratat cu lazură ecologică, tablă din otel, beton etc;

– realizarea de sisteme ecologice de colectare a deșeurilor menajere și de colectare selectivă a materialelor reciclabile;

– facilități moderne pentru toalete publice cu sistem de auto-curățare, spălarea și uscarea pardoselii, siguranța copiilor, curățarea și dezinfectarea la fiecare folosire etc.

Modernizare Parcul Libertății și amenajări în Lunca Crișului

În cadrul procesului de proiectare a lucrărilor de modernizare a parcului și a intervențiilor în luncă vor fi analizate următoarele aspecte:

 • Stabilirea corectă a unui element dominant ca centru de compoziție, față de care să se raporteze toate intervențiile;
 • Identificarea corectă a gradului de intervenție în zona de luncă dezvoltată între albia minoră și cea majoră cuprinzând luciul de apă și zona de platou bogată în biodiversitate;
 • Identificarea corectă a tipurilor de intervenții peisajere în zona de vegetație, în raport cu vegetația existentă;
 • Protejarea biocenozei existente, inedite într-un habitat urban;
 • Amenajarea peisajeră a unor zone de protecție care să medieze relația dintre parcul public și biotopul care trebuie conservat, să le despartă fără să le separe;
 • Propunerile de amenajare a mobilierului urban în raport echilibrat cu contextul istoric și cu situația existentă generată de proiectul de pietonalizare a străzii Libertății;
 • Găsirea unor soluții adecvate de iluminat nocturn pentru întreg ansamblul, în concordanță cu noile investiții realizate și armonizarea spațială nou propusă ș.a.

 

Reactivarea și extinderea parcului din șanțul Cetății

Extinderea vizează zona 3 din șantul de sud al Cetății Oradea, delimitată la nord de zidul cetății, mai precis bastioanele Bethlen, Crăișorul și curtina dintre cele doua bastioane, la est de parcul existent în zona respectivă, la sud de strada Griviței (amplasamentul fostei contraescarpe de sud se găsește sub această stradă), iar la vest de zona de servicii a blocurilor de locuit din fața cetății (parcaje și platforme betonate). Asupra acestei zone nu s-au făcut intervenții majore decât punctual ( terenuri de sport – investiții minimale).

Aleile vor fi finisate cu materiale ecologice diverse – pietriș, cărămidă tip klinker, piatră cubică, cu borduri din piatră naturală, montate pe un strat de beton.

Completarea vegetației existente se va face cu specii locale, respectiv cele din fondul plantat existent. Totodată, se va studia situația existentă a luciului de apă și se vor propune intervenții dacă este cazul.

Amenajarea locurilor de joacă pentru copii se va face cu elemente care să se încadreze în context, cu materiale cât mai naturale. De asemenea, va fi realizată o zonă de fitness în aer liber cu aparate pentru exterior și terenuri multifuncționale de sport. În plus, se are în vedere și amenajarea unei piste de alergare care să traverseze tot parcul dintr-un capăt în altul. În parc vor fi create spații speciale care ar putea găzdui evenimente ca: Festivalul Medieval, Street Food Festival, Summer Film etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *