Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Locuri, oameni, vorbe şi mai ales fapte


În zi de 21 septembrie 2016, zi frumoasă de toamnă, comuna Mădăras îşi aşteaptă vizitatorii cu locuri binecuvântate de Dumnezeu, cu oameni harnici care vorbesc puţin, ca ardelenii, dar care fac multe.
Comuna Mădăras este o comună care, glumind, am putea zice că se situează în “umbra” municipiului Salonta, doar 3 km o despart de oraş şi 37 de km de Oradea.
Această comună a fost înfiinţată în anul 1968, având ca vecini în partea de vest Ungaria, în nord comuna Cefa şi comuna Gepiu, în est comuna Husasău de Tinca şi la sud Tulca. Este o comună ce depăşeşte cu puţin 2.800 locuitori şi e compusă din satele Mădăras, Homorog, Ianoşda şi Mărţihaz.
Cele mai vechi şi atestate documentar sunt satele Homorog şi Ianoşda care datează ca aşezări vechi ale judeţului Bihor începând cu anii 1202-1203, după vremea ducatului Menumorut, a descendenţilor săi.
monumentul-eroilor-homorog-3-1024x768 În anul 1552, într-o conscriere a satelor din Bihor, se face vorbire despre voivodul Ştefan din Homorog. În această localitate s-a păstrat un exemplar al “Cărţii româneşti de învăţături” tipărită de metropolitul Varlaam şi păstrată în biserica locului, alături de o altă scriere ortodoxă “Calea Domnului”, tipărită la Alba Iulia în anul 1699.
Satele Mădăras şi Mărţihaz sunt atestate documentar în jurul anilor 1291-1294.
Aşezarea e binecuvântată, având ca formă de relief câmpia, brăzdată de ape curgătoare şi canale, deci oamenii locului se pot îndeletnici cu cultivarea pământului şi creşterea animalelor.
Şi în această zi de toamnă lanurile de porumb, floarea soarelui, soia, legume, dar şi păşuni imense sunt populate cu mari turme de oi, în special în localităţile Homorog, Mărţihaz, dar şi vaci cu lapte ale unor locuitori, dar şi ale unor fermieri care au înfiinţat aici un număr de 5 asociaţii agricole mari dar de semenea şi fermieri care practică o agricultură de subzistenţă şi care se străduie să-şi lucreze pământurile.
Deşi efectivele de ovine şi caprine sunt foarte mari, terenurile de păşunat nu satisfac necesităţile fiecăruia în parte, fermierii recurgând la diferite metode ştiute şi neştiute să-şi întreţină animalele, când la sfârşitul anului agricol se trezesc că sunt „pe zero” sau chiar mai rău.
Problemele acestor oameni ar fi că nu li se cumpără ca altădată lâna, iar dacă se achiziţionează de diverşi aşa-zişi „comercianţi”, sumele încasate sunt nesemnificative; cu mieii, laptele şi brânza, la fel.
O formă serioasă de asociere a tuturor ar rezolva această problemă atât a fermierilor producători de produse agricole, cât şi a crescătorilor de animale.

Discuţii, planuri, fapte şi realizări
În ultimii 16 ani localităţile comunei au cunoscut o dezvoltare demnă de toată atenţia, cca 42 de km de conductă de apă este îngropată în subsolul satelor ce formează comuna, cu un număr de 3 uzine de apă potabilă, deci toate satele comunei au introdusă apa potabilă.
Iluminatul public a fost modernizat şi încheiat încă din anul 2006, în localitatea Mădăras s-a introdus încă din anul 2004 gazul atât la edificiile localităţii, cât şi la gospodăriile locuitorilor.
Aducerea în comună a agenţilor economici prin asigurarea de teren în concesiune pentru relizarea de mari investiţii a făcut ca încasările comunei să crească, oamenii să aibă locuri de muncă.
Aducerea în comună a agenţilor economici prin asigurarea de teren în concesiune pentru realizarea de mari investiţii a făcut ca încasările comunei să crească, oamenii să aibă locuri de muncă.
Astfel au venit şi deschis afaceri în comună:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA SC Jasz-Plaszt.Ro SRL cu o investiţie ce depăşeşte 10 milioane de euro, fabrică de mase plastice şi componente electronice
SC Ferro Press SRL cu o investiţie de 3,6 milioane euro, produce componente de feronerie.
SC Alpes International SRL ce are o fabrică pentru filatură şi tinctură şi produce scări din aluminiu.
SC Coral Biogreens SRL se ocupă de producerea, colectarea, ambalarea, valorificarea plantelor aromatice.
Tot pe raza comunei Mădăras se află Motel-Restaurant Milenium, restaurantul pensiune Han Mădăras, pensiunea restaurant Pretty Mansion precum şi SC Cistan Com Impex SRL ce administrează ştrandul cu apă termală, o fabrică de încălţăminte, o brutărie şi o patiserie.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Având bani, voinţă, pricepere şi un Consiliu Local loial, primarul comunei, Dan Alexandru Tiurbe, a prezentat investiţiile pe care le-a realizat astfel:
Reabilitarea şcolii Gimnaziale nr. 1 din Mădăras
Reabilitarea Şcolii Gimnaziale nr. 2 loc. Ianoşda
Reabilitarea Grădiniţei Mădăras
Reabilitarea Căminului Cultural Mădăras
Amenajarea şi modernizarea Grădiniţelor din localităţile Homorog şi Ianoşda
Amenajarea cabinetelor medicale din Homorog şi Ianoşda
Construirea terenului de sport multifuncţional în Mădăras
Realizarea stadionului comunal Mădăras cu dren subteran, gazon, instalaţii de iluminat, vestiar, încălzire vestiar, tribună
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
drum-modernizat-dintre-madaras-martihaz-1-1024x768
Modernizarea drumului de acces Mădăras Mărţihaz 6 km
Modernizare stradă Mădăras 1 km
Modernizare stradă Homorog 1 km
Amenajarea parcurilor în satele Mădăras, Homorog, Ianoşda
Amenajarea terenului de sport din Ianoşda
Realizarea sălii de sport din sat Ianoşda
Asigurarea de teren din domeniul privat al comunei pentru construirea de case pentru tinerii din comună.

Viaţa, şcoala şi ocupaţia oamenilor
Locuitorii comunei Mădăras au o coloratură variată, astfel aproape 78% sunt români, 9% slovaci, tot 9% romi, maghiari 3% şi cca 1% ucrainieni, italieni, portughezi etc.
Preotul bisericii ortodoxe din Mădăras, părintele Dumitru Cristea, cu peste 30 de ani de păstorire duhovnicească numai în Mădăras, spune că în comună sunt 4 biserici ortodoxe, adică în fiecare sat al comunei câte o biserică.
Pe lângă cultul ortodox în comună funcţionează o biserică catolică a slovacilor din Mădăras şi câte o biserică a cultului baptist în fiecare sat aparţinător comunei.
S-au construit 3 capele mortuare în localităţile Mădăras, Homorog şi Ianoşda.
În satul Mărţihaz, părintele a mărturisit că nu s-a construit capelă, dar în prezent se lucrează la renovarea completă a exteriorului bisericii ortodoxe.
Un ajutor deosebit din partea Primăriei şi a Consiliului Local a fost că s-a introdus gazul în biserică şi în casa parohială din Mădăras.
Directoarea Şcolii din com. Mădăras, Ancuţa Mihaela Cionca, a spus că în anul şcolar 2016-2017 sunt înscrişi 272 copii dintre care 62 de copii fac naveta din satele aparţinătoare comunei.
Şcoala este deservită de 2 microbuze a 16 locuri fiecare şi trasportă copii din localităţile Homorog şi Mărţihaz.
Primăria decontează cheltuielile cu întreţinerea şi combustibilul mijloacelor de transport.
În şcoală se desfăşoară pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi extraşcolare şi extracuriculare conform unei planificări făcute la început de an şcolar.
Un număr de 24 de cadre didactice deservesc procesul de educaţie, 2 cadre auxiliare şi 4 cadre nedidactice pe raza întregii comune.
În satele Mădăras, Homorog şi Ianoşda funcţionează 3 grădiniţe cu program normal.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Majoritatea cadrelor didactice fac naveta din oraşele Oradea şi respectiv Salonta şi că sunt şi cadre didactice care nu sunt titulare pe post.
Aceşti oameni, care nu sunt ai locului, îşi fac datoria de serviciu cu ochii pe ceas, socotind în cât timp le vine microbuzul sau autobuzul să se întoarcă la casele lor. Când să înveţe copiii cum se lucrează în grădină, cum se plantează un pom şi câte şi mai câte, cum? Răspunsul, fără răutate, ar fi că avem „educaţie dată cu porţia”.

Sport, cultură, sănătate şi turism
În comuna Mădăras există o echipă de fotbal, echipă de orientare turistică. Baza materială ar fi o sală de sport de 150 de locuri în localitatea Mădăras, un teren de sport sintetic multifuncţional în Mădăras, un teren de fotbal în localitatea Ianoşda.
Cum se face cultura în comuna Mădăras? Aşa cum se pricep cei puşi s-o facă. Aici există o bibliotecă cu un sistem de calculatoare din cea mai nouă generaţie, patru imobile cu destinaţia de cămine culturale. Copiii comunei au posibilităţi de a învăţa despre tradiţie şi obiceiurile locului, culminând cu înfiinţarea Ansamblului folcloric Cununiţa Mădăras, echipa de dansuri populare instruită de inimosul coregraf Dărăban Nicu. Tradiţia locului se poate constata pe viu, Biserica Ortodoxă Homorog este împodobită cu picturi naive în interior şi exterior şi muzeul conţine cca 200 de obiecte de pe lângă parohie, icoane bisericeşti, obiecte tradiţionale, cărţi şi obiecte de cult etc.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Asistenţa se asigură de către medicii de familie în cabinete particulare, un medic dentist şi două puncte farmaceutice.
Tot la capitolul sănătate se poate bifa şi ştrandul cu apă geotermală ce are trei bazine şi un număr de 24 de camere, masa putând fi servită de 128 de persoane în zona de agrement a Motelului-Restaurant „Milenium”.
Hanul Mădăras este o pensiune renumită de trei margarete care deţine 10 camere pentru cazare şi 200 de locuri în restaurant, locuri de pescuit în localităţile Homorog şi Mădăras.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Realizarea Centrului de informare şi marketing turistic din localitatea Homorog, pus în funcţiune în anul 2015 cu program zilnic, este unul din noile obiective cu rolul de a promova oamenii, locurile frumoase cu obiectivele turistice din zone.
Colaborarea acestui centru de informare cu alte centre turistice din ţară şi promovarea reciprocă va duce la creşterea numărului de vizitatori în fiecare zonă turistică în parte.
În curând la Mădăras va avea loc o „întâlnire de lucru” cu alte centre turistice din ţară, cum ar fi Geoagiu Băi, Nehoiu Babadag şi altele. Se poate observa că o comună invită oraşe cu tradiţii în turism, asta pentru ca organizatorii să aibă de unde să se inspire.

Omul locului şi al faptelor
Primarul Dan Alexandru Tiurbe s-a născut la 11.11.1962 în Salonta-Bihor, este absolvent al Facultăţii de Agronomie din Timişoara şi licenţiat în 1986, specialitatea agricultură.
După ce a lucrat ca inginer agronom în fiecare din satele comunei Mădăras, a hotărât în anul 2000 să-şi depună candidatura la primărie pentru funcţia de primar şi a reuşit. Muncind mult şi cu folos nici nu a observat cât de repede s-au scurs cei 15 ani în fruntea obştii care l-a ales.
Toate aceste realizări pe care le promovăm astăzi, septembrie 2016, se datorează primarului şi Consiliului Local care l-au sprijinit necondiţionat, crezând în el şi în capacităţile sale profesionale şi manageriale.
La ora actuală comuna Mădăras are semnate contracte în valoare de cca 5,5 milioane euro pentru realizarea canalizării şi tratarea apei uzate în întreaga comună, modernizarea şi realizarea a 7 km de drumuri agricole.
Din fondurile proprii, Consiliul Local, aşa cum este tradiţia locului, va realiza 1 km de drum asfaltat iar în prezent se lucrează la reabilitarea Căminului Cultural din Homorog, a Grădiniţei din Homorog, precum şi a exteriorului Bisericii Ortodoxe din Mărţihaz.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Of-ul cel mare al primarului este că nu există pistă de biciclete între municipiul Salonta, Mădăras şi ştrandul Mădăras. Dovedind că este om al faptelor, cu siguranţă îşi va duce la îndeplinire această ambiţie şi va avea parte de mult succes în continuare, precum şi de persoane care să-i urmeze faptele bune.

Viorel Orbai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *