Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Reglementări noi privind asigurările sociale la pensii, în 2018


Urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.103/2017,  pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial nr.1010/20.12.2017, au intervenit următoarele modificări privind:

CONTRACTELE DE ASIGURARE

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.”

Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.”

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială și  din iniţiativa  asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii respectivi  se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, este reglementată  de Codul fiscal.

Pentru asiguraţii cu contract de asigurare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE

Cotele de contribuții de asigurări sociale (conform prevederilor Codului Fiscal) sunt:

  1. a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
  2. b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  3. c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010 263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.”

 

PENSII

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

  1. a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
  2. b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
  3. c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

 

Persoanele care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă ca urmare a bolilor obișnuite și a accidentelor care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile în  care au realizat stagiu de cotizare de cel puţin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de invaliditate.

Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:

–  la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;

–  în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP şi băncile comerciale, precum şi între CNPP si alte instituţii de credit, conform legii.

În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti (indemnizații), plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont curent sau cont de card, pentru toate aceste drepturi.

AJUTORUL DE DECES

Ajutorul de deces se plătește de Casa Județeană de Pensii, începând cu data de 1 ianuarie 2018,  în cazul pensionarului sau al asiguratului sistemului public de pensii  prevăzut la art.6 alin (1) pct.I, II și IV și alin (2)  din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv al unui membru de familie al acestuia,  în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2018, vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani, de către casa județeană de pensii.

Ec. Carmen Polman, Director Adj. Executiv al CJP Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *