Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

CODUL DEONTOLOGIC

CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI

Deviza:  Respectul pentru adevăr şi informarea corectă a publicului sunt imperative supreme ale presei

     1. Ştirile şi informaţiile destinate a fi publicate sub formă de texte şi imagini trebuie să fie verificate, cu grija cerută de circumstanţe, de regulă, din trei surse. Sensul lor adevărat nu trebuie să fie deformat, nici falsificat prin formulare, prin titluri sau prin comentarea imaginilor.

      2. Ştirile, zvonurile şi ipotezele neverificate trebuie să fie prezentate cu rezerva necesară, menţionându-se aceasta dar şi sursa. În prezentarea fotografiilor simbolice, subtitrarea trebuie să explice că nu este vorba de fotografii documentare.

       3. Ştirile publicate sau afirmaţiile care se demonstrează a fi fost false trebuie rectificate imediat şi sub forma adecvată de organul de presă care le-a difuzat.

       4. Este interzisă întrebuinţarea de metode incorecte (prin plagiere) pentru procurarea de ştiri, materiale informative, planşe, hărţi, imagini video-audio, foto-video. Ziaristul care foloseşte astfel de metode nelegale săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate care se sancţionează cu excludere sau penal (calificate ca furt intelectual).

        5. Trebuie respectat caracterul confidenţial, convenit în timpul unei întrevederi, vizând obţinerea de informaţii sau a unei sinteze. Fiecare persoană care lucrează în presă trebuie să păstreze secretul profesional. Ea beneficiază de dreptul de a refuza referinţele cu privire la surse şi de a nu dezvălui identitatea celor care au furnizat informaţiile, decât numai la cererea instanţei.

         6. Responsabilitatea presei faţă de public presupune ca:  articolele redacţionale (sub formă scrisă, foto-reportajele, ştirile, emisiunile de radio şi televiziune sau on-line) să nu fie influenţate de interese personale ori comerciale ale unor terţi.

          7. Editorii şi redactorii trebuie să vegheze la separarea netă a textelor redacţionale de cele realizate în scop publicitar. Textele, imaginile, desenele, subiectele audio-video publicitare trebuie obligatoriu să fie însoţite vizibil de menţiunea (P-publicitate sau R-reclamă).

          8. Presa respectă viaţa privată şi sfera intimă a individului. Numai şi doar în interes public, dacă comportamentul privat al unei persoane lezează prin aceasta interesul public, presa poate folosi şi informaţii din această sferă (Carta Europeană a Drepturilor Omului). Trebuie să se constate mai intâi dacă publicarea unor asemenea informaţii nu violează drepturile personale ale terţilor. Publicarea unor acuzaţii neîntemeiate, mai ales de natură să aducă atingere unei persoane, este împotriva deontologiei jurnalistice şi se poate sancţiona.

           9. Publicarea sub formă de texte, difuzarea de imagini, de secvenţe audio, susceptibile de a aduce atingere conştiinţei sau sentimentelor religioase ale unui grup de persoane, încalcă responsabilităţile presei şi deontologia. Prezentarea în mass-media a violenţei, brutalităţii şi  a moravurilor, trebuie să aibă în vedere protecţia emoţională publică a tineretului și se precizează explicit la începutul materialului jurnalistic.

         10. Nimeni nu trebuie să suporte discriminări sau injurii pe criterii şi considerente de sex, defecte fizice, apartenenţă la un grup social, religie, rasă sau naţionalitate.

          11. Relatările privind procedurile poliţienești sau juridice, trebuie făcute astfel încât să nu prejudicieze niciuna din părţile implicate. De aceea, presa trebuie să evite înaintea sau în timpul unei astfel de proceduri orice lezare de poziţie care ar putea aduce prejudicii actului de justitie în articole sau în titluri. Un individ nu trebuie să fie prezentat ca vinovat înainte  de a fi calificat ca atare de instanţele judiciare. În ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă este recomandabil să se evite redarea numelor şi identitatea persoanelor prin fotografii, având în vedere viitorul tinerilor implicaţi.

          12. În materialele de presă consacrate subiectelor medicale trebuie evitată orice prezentare senzaţională, care ar trezi în consumatorii de presă temeri sau speranţe. Descoperirile ştiinţifice care se află în stadiu experimental trebuie obligatoriu prezentate ca atare.

           13. Sunt interzise acceptarea şi acordarea de avantaje de orice fel, de către oricine, de natură să îngrădească sau să influenţeze libertatea de decizie a redactorilor şi  editorilor. Cine se lasă „cumpărat” pentru a difuza sau, dimpotrivă, pentru a nu difuza anumite informaţii, acţionează vizibil împotriva deontologiei profesiunii de jurnalist şi se sancţionează ca atare.

          Document dezbătut şi adoptat la Oradea, în Adunarea Generală a membrilor U.Z.P. Bihor, din data de 24.07.2014.

 Pentru conformitate,

          Membrii Filialei Bihor a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România