Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Scoala Internațională de Vară se desfășoară la sfârșitul lunii iulie


Denumirea programului:
TENDINŢE ŞI ORIENTĂRI ÎN PEDAGOGIA CONTEMPORANĂ DIN PERSPECTIVĂ NON-FORMALĂ  (28-31 iulie 2019)
Tipul programului:
Curs internaţional de vară / formare şi dezvoltare profesională continuă. Activitatea face parte din Proiectul „Şcoala altfel – campionii”, ediţia a VI-a, 2019, inclus în calendarul Activităţilor Educaţionale Regionale al Ministerului Educaţiei Naţionale, cod CAERI 326.
Locul şi perioada de implementare:
Pensiunea „Casa Sebastian” – Mânăstirea Sihăstria Putnei, judeţul Suceava (28-31 iulie 2019).
Notă de fundamentare:
În ultimii ani, societatea contemporană a cunoscut numeroase transformări de ordin politic, economic, cultural şi social, iar educaţia – ca parte componentă a societăţii – a fost nevoită să ţină pasul cu aceste prefaceri. Pedagogia – ştiinţă fundamentală a educaţiei – trebuie să răspundă unor asemenea provocări, adaptându-şi permanent finalităţile, conţinuturile şi strategiile de predare / învăţare / evaluare în funcţie de realităţile socio-educaţionale. Pe de altă parte, globalizarea caracteristică ultimelor decenii face ca problematica lumii contemporane să fie aceeaşi, indiferent de ţară sau regiune, iar educaţia şi pedagogia chemate să le rezolve să aibă un caracter universal. Dincolo de aceste trăsături globale ale problematicii lumii contemporane, fiecare ţară se confruntă cu o serie de particularităţi specifice care conferă pedagogiei şi un caracter naţional. Şcoala şi profesorii ar trebui să se adapteze permanent cerinţelor pieţei forţei de muncă, problemelor sociale, ori provocărilor culturale ale regiunii în care îşi desfăşoară activitatea. În plus, profesorii care predau unei anumite minorităţi fac adesea eforturi pentru păstrarea identităţii naţionale şi culturale ale respectivei comunităţi. Prin prezentul curs ne adresăm tuturor cadrelor didactice din țară sau din zonele limitrofe României  care doresc să îşi însuşească cele mai recente noţiuni de didactică generală, respectiv să îşi dezvolte atitudinile şi valorile patriotice autentice, utilizând, în acest sens, tehnici specifice educaţiei non-formale.
Scopul programului:
Scopul acestui program este reprezentat de formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice privind păstrarea şi promovarea identităţii naţionale româneşti prin intermediul actului educaţional.
Competenţe ale cadrelor didactice anticipate la finalul programului:
Utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate din domeniul pedagogiei moderne;

Valorificarea creativă a potenţialului strategiilor didactice interactive;

Comunicarea eficientă a mesajelor educaţionale la nivel de inter-grup / intra-grup;

Analiza pertinentă a problematicii lumii contemporane în context multicultural / inter-cultural.

Grup-ţintă:
Grupul-ţintă al programului este constituit din 15-20 cadre didactice care predau în limba română în ţară şi în străinătate
Durata programului:
Durata programului va fi de 2 zile x 6 ore de formare pe zi.
Curriculum:
  1. Festivitatea de deschidere;
  2. Ecologia relaţiilor (formator – prof. Maria Pavelescu, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava);
  3. Când liniile „vorbesc”! – Curs practic de desen (formator – prof. Mircea Boţog, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea);
  4. Stil de viaţă – componente (alimentaţie, regim de viaţă şi munca, activitate fizică, stres şi dependenţe) – abordări teoretice / Modele de bune practici – proiecte educative implementate in şcoli bihorene – aplicaţii (formator – dr. Călin Sonea, Direcţia de Sănătate Publică Bihor);
  5. Promovarea sănătăţii / educaţie pentru sănătate / educaţie pentru sănătate în şcoală. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul elevilor – aplicaţii (formator – biolog Carmen Dinescu, Direcţia de Sănătate Publică Bihor);
  6. Evaluare finală;
  7. Festivitatea de închidere.
Evaluare:
Fiecare cursant va avea de întocmit un eseu de 2-3 pagini cu tema „Mândria de a fi român”.
Taxă de participare:
Taxa de participare este de 30 lei / persoană. Pentru alte categorii de cheltuieli, vă rugăm să accesaţi site-ul Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea.
Parteneri:
Ø  Direcţia de Sănătate Publică Bihor;

Ø  Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

Ø  Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Ø  Casa Corpului Didactic Oradea

Ø  New England College, Henniker, USA

 Informaţii suplimentare şi înscrieri:  Prof. univ. dr. Valentin Blândul: mobil: 0745 267 047; e-mail: topformalis@gmail.comhttp://topformalis.blogspot.ro.

Data limită de înscriere: 10 iulie 2019

 

Cristina PUȘCAȘ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *