Protagonistul conferinței, prof. univ. dr. habil. Cristian LUCA, directorul adjunct al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, va susține un incitant excurs în istoria comerțului medieval venețian: Un exemplu de antreprenoriat de succes în secolele XVII-XVIII: Compania comercială venețiană „Caragiani” („Karaiannis”).

Specializat în istorie politică și economică (sec. XVI-XVII – vizând relațiile comerciale ale Țărilor Române cu statele italiene), dar și în imagologie (istoria românilor reflectată în istoriografia Renașterii), Cristian LUCA este profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Departamentul de Istorie, Filozofie și Sociologie), unde desfășoară o prodigioasă activitate didactică și de cercetare științifică. Făcând apel la istoriografia problemei, reținem relatările lui Nicolae Iorga referitoare la comerțul dintre Țările Române și Veneția: „Nepotul stolnicului Cantacuzino  n-avu cu Veneția decât legături de afaceri. Am vorbit și mai sus de agentul său de aici, Nicolae Caragiani, la care venea uneori și Mano Apostolu, trimesul pentru cumpărături al lui Vodă.  Cumpărături făcea aici și Mihai Viteazul: colori pentru biserici, zahăr, măsline, cofeturi, păhare, postavuri de toate colorile, catifea și aclaz, o piele de leopard, șase săbii turcești și patru piei pentru tecile săbiilor”.

O conferință cu caracter interdisciplinar, în spiritul Școlii analelor, o proiecție a excelenței academice care onorează Alma Mater Oradiensis.

 

Biroul de Comunicare