Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Asociații de proprietari sancționate pentru neselectarea deșeurilor


Începând din anul 2015, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului – Poliția Ecologică au demarat o acţiune de informare a persoanelor fizice, agenților economici și a asociaţiilor de proprietari din Municipiul Oradea privind obligativitatea asigurării colectării separate, pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodării. Prin urmare au fost împărțite pliante, s-au purtat discuții și consiliere cu privire la colectarea selectivă.

În urma acţiunilor desfăşurate în anul 2017, polițiștii locali au notificat și au purtat discuții cu reprezentanții a peste 630 de asociaţii de proprietari din Municipiul Oradea și peste 200 de agenți economici, în vederea respectării legislaţiei în vigoare.

Astfel, în baza art. 111 din H.C.L. 207 din 2015 privind Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea, utilizatorii serviciului de salubritate au următoarele obligaţii :

– să asigure colectarea separată, pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depunerea acestora în recipiente asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate.

– În curţile comune, fiecare utilizator în parte este obligat să deţină recipient adecvat pentru depozitarea deşeurilor menajere.

– să colecteze separat deşeurile de ambalaje, în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de Primăria Municipiului Oradea.

– să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare.

– Fracţia umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare inscripţionat cu denumirea fracţiei căreia îi este destinat recipientul.

– Fracția uscată a deșeurilor va fi depusă în recipientul de colectare inscripționat cu denumirea fracției căreia îi este destinat recipientul.

Este strict interzisă amestecarea deşeurilor care conţin „fracţia uscată” cu deşeurile care conţin „fracţia umedă”.

Până în prezent, 179 de asociaţii de proprietari și agenți economici au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 44.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor din regulament.

Pe viitor, poliţiştii locali vor continua acţiunile de notificare, dar şi de sancţionare a asociaţiilor de proprietari care nu înţeleg importanţa reciclării deşeurilor menajere, atât pentru mediul înconjurător, cât şi pentru cetăţenii Municipiului Oradea.

Biroul de presă al Primăriei Oradea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *