Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Bilanțul ITM Bihor al lunii februarie 2018 pentru munca ”la negru”


Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în exercitarea atribuţiilor de control a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă, susţine respectarea drepturilor celor ce muncesc şi nu acceptă sub nici o formă desfăşurarea muncii fără forme legale, urmârind cu prioritate eradicarea acesteia prin aplicarea pârghiilor legale.

Siguranța lucrătorilor din toate domeniile fiind prioritară, ne propunem asigurarea de locuri de muncă sigure și sănătoase printr-o permanentă evaluare a riscurilor la care sunt expuși aceștia.

Un contract de muncă legal şi o evaluare a riscurilor de accidentare, cu măsurile adecvate care se impun,  pot salva vieţi.

Activitatea inspectorilor de muncă se desfăşoară în baza Programului de acţiune aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 2018.

În controalele desfăşurate se urmăreşte cu prioritate existenţa şi calitatea programelor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, existenţa şi calitatea structurilor de securitate şi sănătate în muncă, verificarea petiţiilor, verificarea realizării măsurilor dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării accidentelor de muncă, modul cum se realizează programul de reparaţii la echipamentele de muncă cu grad ridicat de pericol în exploatare şi/sau exploatare îndelungată, modul cum îşi desfăşoară activitatea comitetul de sănătate şi securitate în muncă etc.

1Situatia generală privind controalele efectuate in luna februarie 2018

În luna martie 2018, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor au fost controlate un număr 402 unităţi; s-au aplicat un număr de  471  sancţiuni contravenţionale, din care  52 amenzi în cuantum de 1.709.000 lei şi 419 avertismente.

Din totalul de  471 sancţiuni aplicate de I.T.M. BIHOR in martie 2018:

– 45% (212) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă

– 55% (259) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

 1. În domeniul sănătate şi securitate în muncă la I.T.M. Bihor în martie 2018 figurează un număr 140 de unităţi controlate.

Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi s-au aplicat un număr de 212 sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 46.500 lei şi 204 avertismente.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

 1. În domeniul relaţiilor de muncă în martie 2018 au fost controlate un număr de 262 unităţi;  s-au aplicat un număr de 259 sancţiuni contravenţionale, din care 44 amenzi în cuantum de 1.662.500 lei şi 215 avertismente.

In domeniul R.M. in martie 2018 din totalul de 259 sancţiuni:

 

 • 21 sunt  amenzi pentru munca fără forme legale in cuantum de 1.610.000 lei;
 • 238 sunt  sancţiuni  pentru neconformităţi altele decât munca fără forme legale, dintre care: 23 amenzi în cuantum de 52.500 lei și 215 avertismente.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus,  au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

3. Campania Naţională privind respectarea de către operatorii care prestează servicii poștale și de curierat a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto și curierilor, având domeniul de activitate principal „Alte activități poștale și de curierat” – cod CAEN 5320.

In domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlaţi un număr de 11 angajatori.

Au fost aplicate un număr de 41 sancţiuni contravenţionale valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 26.000 lei.

Au fost dispuse un număr 40 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Deficienţele constatate se referă la :

 • neîncheierea contractului individual de muncă;
 • nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară;
 • nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal;
 • angajarea în muncă în lipsa unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

 

III. Evidenţa contractelor individuale de muncă şi salariaţilor conform prevederilor H.G. 500/2011

La data de 31.03.2018 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 21.094 cu un număr de  168.421 salariaţi activi.

Numărul contractelor individuale de muncă active la data de 31.03.2018 în judeţul Bihor este 190.481.

 1. Statistica registrelor de evidenţă a zilierilor

Până la data de 31.03.2018 au fost eliberate urmare solicitărilor angajatorilor un număr de 1.242 registre speciale de evidenţă a zilierilor.

Pentru luna martie 2018, la I.T.M. Bihor, un număr de 70 angajatori au înaintat  extrase al registrului de evidenţă a zilierilor, în conformitate cu art.7 alin. 2 din Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

 1. Notificări intenţie de concediere colectivă

În cursul lunii martie 2018 la I.T.M. Bihor  s-au depus spre înregistrare  două notificări cu privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.

Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă  în perioada aprilie 2018 a unui  număr estimativ de 76 salariaţi din domeniul de activitate industria confectii incălțăminte, construcții și in industria de prelucrare a lemnului.

 1. În luna martie 2018   au fost întocmite 4  procese verbale pentru sistarea din funcţiune a echipamentelor de muncă (ex.:stivuitor fără aviz ISCIR,recipient tampon de aer comprimat).

VII. Sintetizat, in Anexa, vă prezentăm Raportul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bihor aferent lunii martie 2018.

Marius Rotar, inspector şef al ITM Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *