Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Preluarea în administrare a ariilor naturale protejate


cefa2 Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat în prima decadă a lunii decembrie, deschiderea celei de-a VIII–a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate.
Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.
Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt următoarele:
a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina cefa3 proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;
b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii;
c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;
d) întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură;
e) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de munter2 evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
f) depunerea contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor;
g) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;
h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul munte1 autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;
i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;
j) semnarea contractelor de administrare. Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 9 ianuarie 2017 (data înregistrării la registratura M.M.A.P.), la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pe adresa: Direcţia Biodiversitate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.munte3
La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete.
Dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisie.
Potrivit listei revizuite a ariilor naturale protejate, care necesită structuri proprii de administrare, publicate în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2353/2016, ariile naturale protejate de pe teritoriul Județului Bihor sunt următoarele:
• Parcul Natural Cefa care se suprapune cu: ROSCI0025 Cefa, ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani, ROSCI0387 Salonta și 2.194 Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani,
• ROSCI0322 Muntele Șes care se suprapune cu rezervațiile naturale 2.185 Gruiul Pietrii, 2.189 Punctul fosilifer din Valea Lionii – Peștiș, 2.691 Mlaștina de la Iaz.
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: http://www.mmediu.ro.

Adriana Calapod, Director Executiv al APM Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *