Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Creșterea eficienței energetice a muncipiului Oradea, cu apa geotermală


Primarul Ilie Bolojan a prezentat principiile pe care Primăria municipiului Oradea le-a urmărit în scopul creșterii eficienței energetice. Printre acestea se numără contribuirea la exploatarea durabilă a zăcământului și finanțarea reinjecției apei geotermale,  Oradea fiind singurul oraș din România care face reinjecție de apă geotermală. Un alt principiu urmărit este creșterea rolului municipiului Oradea în acest sector.

„În acest sens ne propunem în perioada următoare, în afara acestui proiect, pe de o parte să obținem licență de explorare și de exploatare a zăcământului de apă geotermală (suntem în curs de obținere a acestei licențe și sper că în cursul lunii aprilie vom avea această licență), preluarea unor puțuri de apă geotermală de pe teritoriul municipiului Oradea, și nu în ultimul rând continuarea acestor investiții prin realizarea de noi puțuri de exploatare și de reinjecție în perimetrul pe care municipiul Oradea îl va avea în concesiune”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Scopul proiectului este creșterea utilizării resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum precum şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice în sistemul de termoficare centralizat SACET Oradea cu energie geotermală provenită de la forajele de adâncime din cartierul Nufărul. Elementul de noutate din SF este dat de utilizarea pompelor de căldură, care permit recuperarea unei călduri suplimentare din apa geotermală.

*

Viceprimarul Mircea Mălan a vorbit în cadrul conferinței de presă, despre proiectul intitulat „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea”.

Proiectul va fi supus aprobării în ședința extraordinară a Consiliului Local de joi, 12 aprilie și urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție. Contribuția municipiului Oradea va fi de aproximativ 4 milioane de euro.

La conferința de presă au participat primarul Ilie Bolojan și viceprimarul Florin Birta.

În deschiderea conferinței, primarul Ilie Bolojan a prezentat principiile pe care Primăria municipiului Oradea le-a urmărit în scopul creșterii eficienței energetice. Printre acestea se numără contribuirea la exploatarea durabilă a zăcământului și finanțarea reinjecției apei geotermale, Oradea fiind singurul oraș din România care face reinjecție de apă geotermală. Un alt principiu urmărit este creșterea rolului municipiului Oradea în acest sector.

„În acest sens ne propunem în perioada următoare, în afara acestui proiect, pe de o parte să obținem licență de explorare și de exploatare a zăcământului de apă geotermală (suntem în curs de obținere a acestei licențe și sper că în cursul lunii aprilie vom avea această licență), preluarea unor puțuri de apă geotermală de pe teritoriul municipiului Oradea, și nu în ultimul rând continuarea acestor investiții prin realizarea de noi puțuri de exploatare și de reinjecție în perimetrul pe care municipiul Oradea îl va avea în concesiune”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Scopul proiectului este creșterea utilizării resurselor locale de energie regenerabilă geotermală pentru prepararea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum precum şi realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice în sistemul de termoficare centralizat SACET Oradea cu energie geotermală  provenită de la forajele de adâncime din cartierul Nufărul. Elementul de noutate din SF este dat de utilizarea pompelor de căldură, care permit recuperarea unei călduri suplimentare  din apa geotermală.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei aproximativ 13.625 locuitori ai cartierului Nufărul1, respectiv 6217 apartamente, instituții publice și agenți economici care au spații comerciale la parterul blocurilor din cartier.

În prezent există 7 puncte termice (PT839, PT840, PT844, PT845, PT863, PT878, PT883) care produc agentul de încălzire din rețeaua de transport primară a SACET Oradea, iar apa caldă de consum (ACC) este produsă de către SC TRANSGEX SA.

Datorită gradului de uzură foarte accentuat și a pierderilor mari de energie atât în PT-uri cât și în rețeaua de distribuție aferentă, precum și a consumurilor mari de energie electrică de debite extrem de mari în rețea și datorită pompelor de circulație cu randament scăzut și fără convertizoare de frecvență, se prevede renunțarea la aceste 7 puncte termice și la rețeaua de distribuţie aferentă acestora.

„Cu acest proiect urmărim în primul rând creșterea gradului de utilizare a apei geotermale pentru producerea energiei termice, apoi, realizarea unei noi capacități de producere a agentului termic în orașul nostru, reducerea costurilor de producere a gigacaloriei, reducerea pierderilor care există astăzi în rețea, atât la punctele termice cât și pe rețeaua de transport și distribuție, reducerea cheltuielilor cu mentenanța și cu intervențiile la avarii pe care astăzi le avem, având în vedere starea precară în care se află rețeaua cartierul Nufărul”, a precizat viceprimarul Mircea Mălan.

Proiectul este împărțit în 4 obiective, astfel:

Obiectivul 1: Rețea de transport pentru agent termic și apa geotermală

  1. Realizarea unei reţele de transport agent termic primar până la cele 277 mini puncte termice de scară bloc (L=11,2km traseu).
  2. Realizarea conductelor pentru transport apă geotermală de la forajele de producție existente 4797 (licenţa Transgex) situat pe strada Depozitului și forajul nou de producţie (Obiect 3) care se va realiza în zona străzii Meiului (în spatele Bisericii) la punctul termic geotermal (L=1,86Km).
  3. Realizarea conductelor pentru transport apă geotermală uzată termic de la punctul termic geotermal la forajele de injecţie (L=2,73km): sonda 4081 de injecţie (situată în parcarea de pe strada Peneş Curcanul – licenţă Transgex) și sonda 1730 (situată lângă pasajul Ciheiului peste şoseaua de centură).
  4. Realizarea racordului de legătură la magistrala M5-M6 pentru a putea alimenta cu energia termică provenită din punctul termic geotermal și localitatea Sînmartin, independent de soluția actuală existentă (alimentare din SACET).

 

Obiectivul 2: Stație Termică Geotermală

Construirea unei clădiri pe structură metalică și montarea de echipamente pentru funcționarea pe bază de apă geotermală în trei trepte (capacitate 50MWt) pe strada Depozitului lângă forajul Transgex 4797.

Obiectivul 3:  Foraj nou de producție în zona străzii Meiului (în spatele Bisericii)

Este prevăzută realizarea unui nou foraj de extracție (producție) a apei geotermale cu o adâncime de cca. 2800-2900 m, dotat cu o pompă de extracție cu capacitate de 45 l/sec.

Obiectivul 4 : 277 Mini puncte termice

Se va realiza montarea unui număr de 277 de mini puncte termice la consumatori, complet automatizate pentru preparare agent de încălzire (60/40⁰C) şi prepararea apei calde de consum (60⁰C), dimensionate pentru a putea fi alimentate cu agent termic din Staţia Termică Geotermală Nufărul 1.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 19 milioane de euro, iar durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni. 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *