Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

De Crăciun şi Anul Nou, controale intransigente ale DSVSA Bihor


În contextul sărbătorilor de iarnă şi a tradiţiei româneşti de pregătire și consum a unor sortimente diverse de alimente tradiționale, pentru prevenirea practicilor frauduloase de punere în vânzare a unor alimente potențial dăunătoare consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a elaborat un plan de măsuri preventive, menite a asigura tuturor cetățenilor județului Bihor sărbători de iarnă liniștite. Acest plan include ample acţiuni de verificare a operatorilor economici din sectorul alimentar al judeţului Bihor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare caracteristice acestei perioade. Vor fi vizate unităţi din municipiile și orașele județului – Oradea, Beiuş, Ștei, Vașcău, Nucet, Aleşd, Salonta, Valea lui Mihai, Marghita, dar şi alte localităţi, cu accent pe operatorii alimentari ce desfăşoară activităţi de procesare și producție ( abatoare, unități de procesare carne, unități de procesare lapte, brutării, laboratoare de cofetărie etc.), și de comercialzare a cărnii ( carmangerii şi măcelării) sau altor produse alimentare specifice ( peşte, ouă, laboratoare de patiserie, depozite alimentare, supermarket-uri etc.), a unităților de alimentație publică ( restaurante, cantine, pensiuni, hoteluri) care intenționează să organizeze mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și a targurilor de animale și piețelor agroalimentare.
Având în vedere cele constatate, în anii anteriori, avertizăm din nou consumatorii din cadrul judeţului să acorde în această perioadă o atenţie deosebită la achiziţia oricărui produs alimentar, şi în special a produselor specifice (carne – în special carnea de porc, ouă, produse din carne, cozonaci, lapte și produse din lapte, pește etc), pentru a evita eventualele consecințe nedorite. ÎN ACEST CONTEX RECOMANDĂM TUTUROR CONSUMATORILOR SĂ ACHIZIȚIONEZE ALIMENTE DOAR DIN UNITĂȚI AUTORIZATE SANITAR VETERINAR, unități la nivelul cărora putem asigura controlul acestor alimente. De asemenea rugăm consumatorii să ne informeze de urgenţă în caz că au știință de cazuri în care se intenționează comerializarea de alimente în condiții care ar putea reprezenta o neconformitate pentru siguranța alimentelor, respectiv a cazurilor în care au cunoștință de comercializarea de produse alimentare în spații/ locuri neautorizate sau din surse clandestine. Sesizările se pot face direct la sediul DSVSA Bihor precum și a circumscripțiilor teritorile, telefonic la numărul 0259.266.141 sau pe adresa de e-mail office-bihor@ansvsa.ro .
Astfel pentru a fi sigure, ouăle trebuie să provină dintr-un Centru de ambalare autorizat sanitar veterinar, unde sunt supuse controlului permanent, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcată data valabilităţii şi codul fermei producătoare, iar pe etichetă marca ovală a centrului de ambalare, sistemul de creştere, categoria de greutate, data valabilităţii.
Comercializarea directă de lapte crud sau produse obținute din lapte crud, destinate comercializării directe, către consumatorul final de către producătorii agricoli, poate fi realizată doar în spaţiile special amenajate din pieţele agroalimentare (hale de lactate), numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară,etc), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine special destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic,ceramică,etc). Comercializarea acestor produse trebuie să fie însoţită de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii ,data obţinerii, etc.
Carnea de porc sau vită comercializată prin unități de alimentație publică ( magazine, măcelării, supermarket etc.) trebuie să fie marcată cu marcă de sănătate ( stampilă), de către un medic veterinar. Mărcile de sănătate oficiale sunt în acest caz ovale sau hexagonale şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară toate mărcile au inscripţionat „ România” iar în partea inferioară cele ovale au inscripţia CE, iar cele hexagonale mențiunea ”Controlat sanitar veterinar”. Orice altă inscripţie sau situații în care inscripția nu este vizibilă și sau lizibilă poate să ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este rugată să anunţe autoritatea veterinară competentă.
În contextul în care în această perioadă una din cele mai tradiționale activități este cea de sacrificare a porcinelor, vă reamintim că examinarea în vederea depistării TRICHINELOZEI, a tuturor porcilor sacrificaţi în această perioadă este obligatorie, neîndeplinirea acestei obligaţii de către proprietarii de animale, nu doar va fi sancţionată de către inspectorii DSVSA cu amenzi de până la 2000 lei, dar pune în pericol sănătatea şi viaţa tuturor celor care consumă carne neverificată. Exemenul se execută numai de către personal acreditat de DSVSA Bihor, respectiv de medicii de liberă practică din cadrul fiecărei comune, de personalul propriu al DSVSA Bihor din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor și din cadrul laboratorului de specialitate sanitar veterinar din Oradea. Pe această cale anunțăm cetățenii județului Bihor că, în perioada 05.12.2016 – 08.01.2017 DSVSA Bihor a organizat la nivelul județului mai multe centre de examinare, al căror orare de funcționare este detaliat după cum urmează:
1. centru de permanență la nivelul județean, situat în incinta Pieței Cetate din cadrul Municipiului Oradea, care funcționează de luni până vineri între orele 830-1700, sâmbătă între orele 830-1430, iar duminica între orele 830-1300.
2. la nivelul fiecărei circumscripții sanitare veterinare de siguranță a alimentelor sau circumscripțiile zonale – deschise în toate orașele județului ( Oradea- Piața Decebal și Piața Cetate, Salonta, Beiuș, Stei, Aleșd, Marghita, și Valea lui Mihai) cu un program zilnic între 830-1700, pentru zilele lucrătoare, iar în cele nelucrătoare se asigură permanență telefonică.
– la sediul DSVSA Bihor, din str. Ion Bogdan 37, zilnic pentru zilele lucrătoare între orele 830 – 1600.
– la sediile circumscripțiilor sanitare veterinare de asistență din fiecare comună, prin medicii de liberă practică care au concensionat activitatea de supraveghere sanitară veterinară a teritoriului, în zilele lucrătoare conform programului afișat la sediul circumscripției.
– pentru carnea de mistreț sau provenită de la un alt animal sălbatic examinarea pentru depistarea Trichinellei sp. se efectuează doar la nivelul DSVSA Bihor, prin metoda digestiei artificiale.
Orarul de funcționare, ce cuprinde numele medicului responsabil pentru fiecare zi de activitate și numărul de telefon la care poate fi contactat este afișat la fiecare circumscripție sanitară veterinară din județ, inclusiv la sediul DSVSA Bihor. Valoarea unui examen prin metoda trichineloscopiei directe, la carnea de porcine domestice sacrificate în gospodăriile populației, în conformitate cu Ord. ANSVSA 96/2014 cu modificările ulterioare, este de 9 lei.
Vă atragem atenţia că Trichineloza este o zoonoză, de natură parazitară ce se transmite la om prin ingerarea de carne de porc ( dar și alte animale omnivore) insuficient tratată termic, care conţine larve sau chişti cu larve ale nematodului Trichinela specie. Cel mai frecvent este diagnosticat tipul Trichinella spiralis. La om boala se manifestă iniţial prin tulburări digestive, urmate de tulburări generale sistemice, pentru ca în final să se localizeze la nivel muscular, tradusă prin dureri şi tulburări musculare şi locomotorii. Îmbolnăvirea poate să determine sechele pentru tot restul vieţii.
Pe această cale, în numele întregii echipe a DSVSA Bihor, doresc colaboratorilor și cetățenilor județului Bihor SĂRBĂTORI LINIȘTITE ȘI UN AN NOU FERICIT !

Dr. Remus Moţoc, Director executiv al DSVSA Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *