Conceput sub genericul „Maratonul cărții”, evenimentul, programat în 30 iunie a.c., la Biblioteca Universității din Oradea (începând cu ora 15), va oferi celor prezenți adevărate daruri editoriale, rod al cercetărilor interdisciplinare din sfera istoriografiei și a literaturii efectuate de universitarii și doctoranzii orădeni în parteneriat cu cercetători de la citadelele universitare partenere. Într-o atmosferă sublimată de simboluri, în care profesorul Sorin-Domițian ȘIPOȘ își va asuma rolul de moderator, cei prezenți vor trăi satisfacția prezentării unor tomuri recent apărute, în limbile română și italiană (periodice și volume de referință pentru istoriografia și cercetarea literară și lingvistică actuală), și a unora dintre autorii lor, invitați speciali: Dan Octavian CEPRAGA, profesor la Departamentul de Studii Lingvistice și Literare al Universității din Padova, acompaniat de iluștri cercetători, români și italieni, de la vechiul așezământ din regiunea Veneto: Zeno VERLATO, Iulia COSMA, Federico DONATIELLO, precum și Alexandru SIMION de la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.Eminenții magiștri orădeni Gabriel MOISA, Mihai DRECIN și Ion ZAINEA, prolifici și apreciați istorici, vor conferi, prin prezența lor, atractivitate și elevație academică festinului închinat cărții: Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra Est ed Ovest, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIX, Supplement No. 1, 2020, apărut sub egida Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, ediție îngrijită de Sorin ȘIPOȘ, Dan Octavian CEPRAGA, Laura ARDELEAN și Iulia COSMA; Federico DONATIELLO: Limba română în templul Muzelor. La lingua delle prime traduzioni teatrali romene, Editura Eikon; Oltre i confini. Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, volum îngrijit de Dan Octavian CEPRAGA, Sorin ȘIPOȘ, Federico DONATIELLO, Dana-Maria FEURDEAN, Editura Criterion; Sorin ȘIPOȘ, Cosmin PATCA, Ioana BLAJEC: Cuzap. Album istorio-geografic, Ratio et Revelatio, Oradea; De la istorie locală la istorie națională (Lucrările sesiunii științifice a doctoranzilor în istorie, ediția a XIV-a, Oradea, 14-15 octombrie 2019), în Crisia, vol. 1, Supliment nr. 1, 2020, tom îngrijit de Sorin ȘIPOȘ, Gabriel MOISA, Alina-Carmen BRIHAN, BEÁTA Ménesi, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea; Gheorghe MARIAN: Memorii din războiul 1941-1944, Ediție, studiu introductiv și aparat critic de Gabriel MOISA, Editura Mega, 2020.O adevărată sărbătoare a spiritului, sub semnul interdisciplinarității, un eveniment prin care Alma Mater Oradiensis își reconfirmă excelența în peisajul academic românesc și european.

Florin BUDEA