Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Declarație politică de Ziua Mondială a tinerilor meseriași


ONU a declarat în 2015, ziua de 15 iulie, Ziua mondială a tinerilor meseriași, pentru a promova pe plan internațional învățământul profesional și tehnic. Sunt cel puțin 3 motive principale pentru care și România trebuie să dezvolte acest tip de învățământ, după cum urmează:

  1. Șomajul în rândul tinerilor este îngrijorător

Potrivit datelor INS, la finele anului trecut, populaţia activă a României era de 8,97 milioane de persoane, din care 8,55 milioane de persoane erau ocupate şi 425.000 de persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 23 %, iar rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,5 %.

La nivel european, conform Eurostat, rata șomajului la tineri a ajuns la 17,3 %, ca medie, dar există diferențe mari între state, de la 6,6 % în Germania, la aproape 45,2 % în Grecia.

  1. Oferta de educație profesională și tehnică

Anul școlar 2018-2019 sosește pentru absolvenţii clasei a VIII-a cu o ofertă educațională îmbogățită pentru formare profesională, având în vedere că sunt puse la dispoziția tinerilor un număr de 38.345 locuri la învățământ profesional, din care 5.633 locuri la învățământ dual, la nivelul întregii țări.

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • Minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Consider că, pentru a avea acces la tehnologia de ultimă oră folosită pe piața muncii,  ar fi benefic ca toate instituțiile de învățământ profesional și tehnic să funcționeze în sistem dual.

De asemenea, oferta de profile și numărul de locuri, trebuie să fie corelate cu nevoile de pe piața muncii, la cererea agenților economici.

  1. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

”Educația și formarea sunt esențiale pentru realizarea Agendei pentru dezvoltare durabilă din 2030. Strategia UNESCO pentru educație și formare tehnică și profesională vizează să sprijine eforturile statelor membre de a contribui la tranziția spre societăți și economii durabile.”

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015, adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu.

Printre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, propuse pe Agenda 2030, se numără și Obiectivul „Educaţie de calitate”, care presupune garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

Reiese de aici că inclusiv din perspectiva angajamentelor internațioale pe care și le-a asumat România, trebuie să facem eforturi de îmbunătățire și promovare a IPT.

Florica Cherecheș, Deputat PNL, Vicepreședinte Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *