Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Contestație adresată Consiliului Județean Bihor


Subsemnata Delia Pantea, șef serviciu Asistență de specialitate, educație permanentă, filiale, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Având în vedere specificul activităților de biblioteca pe care nu le-ați luat în considerare și evaluarea netransparentă făcută în Nota de fundamentare 911/9 dec. 2020, contestăm Raportul de specialitate nr. 27002 / 10.12.2020 și Proiectul de hotarare pentru aprobarea Organigramei, Statul de functii și ROF, a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” pe următoarele componente: 1. Organigrama nu respectă indicii de personal, impuși de Legea Bibliotecilor ( Legea 334/2002) care prevede 1 post la 7000 de locuitori, asta însemnând un număr de 80 de angajați – pe care exact ROF-ul propus îi stipulează la Art 13. Pct 3 2. Desființarea filialei Dacia, înseamnă 22000 de cărți aproape noi în valoare de 240.000 lei scoase din circuitul public.Desființarea filialei Felix, înseamnă 20000 de cărți aproape noi în valoare de 200.000 lei scoase din circuitul public. La sediul central nu există spațiu de creștere a colecției, așadar valoarea acestor cărți se va pierde, în condițiile în care țări europene fac eforturi să ducă cartea în cartiere lângă beneficiar. Documente adiționale despre valoarea pe care bibliotecile publice și filiale o aduc comunităților lor:  https://www.urban.org/sites/default/files/publication/46006/1001075-Making-CitiesStronger.PD Orașele devin mai puternice, și criminalitatea scade în cartierele în care exista biblioteci:  https://blog.gale.com/marketing-the-livable-communitys-library/  https://sfgov.org/scorecards/benchmarking/livability 3. În motivare se stipulează că modificările aduse organigramei se pot face fără consultare publică și se consideră biblioteca o instituție fără impact socio-economic. Biblioteca asigură servicii cu impact social, cultural, educațional și, indirect, economic. Reducerea de activități ar trebui validată de beneficiari, adică de comunitățile care depind de serviciile biblioteci. 4. Într-un oraș civilizat este firesc să ne gândim la eficientizarea bibliotecilor și îmbunătățirea lor cu servicii de care toate grupele de vârstă, de la copii până la seniori ar beneficia. Desființarea sau limitarea serviciilor bibliotecii publice acolo unde nu este cazul nu este o dovadă de progres într-un smart city. Se dorește renunțarea programului pe două ture în condițiile în care reducerile de program și de servicii contrazic art. 2 și 3 din ROF și articolul 9 din ROF, și implicit legea bibliotecilor, din care au fost luate (asigură acces nelimitat și gratuit la colecții pentru toate categoriile de public). 5. Filialele propuse pentru inchidere nu au costuri mari de chirie. Clădirea Filialei Felix e proprietatea bibliotecii, într-o locatie de importantă strategică si economică, în schimb e păstrată o filială cu chirie în euro. 6. Contrar celor afirmate în Raportul de specialitate, cifra de împrumut de carte a filialelor este foarte bună și, corelată cu frecvența, arată un rulaj bun de carte. Reducerea personalului din filiala si închiderea filialelor în actuala organigramă contrazice principiile eficientei în condițiile în care în anul 2020, 42% din rulajul de carte a fost susținut de filiale. An 2016 2020 Filiala Felix 7% 6% Filiala Decebal7% 12% Filiala Dacia 7% 12% Filiala Iosia 6% 12% Sediu central 73% 58% 42% din totalul de împrumuturi realizare pe perioadă de pandemie de 8 bibliotecari din filiale comparat cu 58% din împrumuturi realizate cu 16 oameni la sălile de lectură și relații cu publicul la sediul central. Din cei 8 bibliotecari de la filiale, propunerea actuală va lăsa 2 oameni și se închid două filiale. La sediu totul rămâne neschimbat. Această realitate face ca restructurarea propusă să nu fie una bazată pe obiectivitate și rezultate ci pe criterii subiective și va afecta grav serviciul de carte în cartierele orașului. 7. Evaluarea acestor filiale s-a făcut deficitar prin ignorarea serviciilor moderne oferite de filiale pentru publicul de cartier. La Filiala Dacia, de exemplu, pentru anul 2019 putem enumera:  proiectul național Ora sa STIM care a durat – 6 luni – 20 de activități, 250 de copii,  Clubul de poezie pentru vârsta a treia (întâlniri lunare),  Clubul As (întâlniri lunare),  Sărbătorirea Zilei Internațională a Cititului Împreună (ZICI2019) ,  Activitate în cadrul 4 for Friends al Ambasadei Americane,  Nenumărate sesiuni de lectură cu copiii din școlile învecinate,  Acțiuni stradale de poezie și muzică despre care s-a scris și în presă  Serviciile de internet – foarte folosite de comunitate pentru instruiri, ajutor la teme, comunicare online cu familiile din afara țării.  Promovarea colecțiilor și ale activităților online au fost ignorate de cei care au făcut evaluarea. Totul este online, verificabil: https://bibliotecibihorene.blogspot.com/search/label/filiale%20ale %20Bibliotecii%20Jude%C5%A3ene În filiala Dacia facem dezvoltare urbană prin biblioteca. Ceea ce înseamnă că bibliotecarul de la filiale are o activitate mult mai complexă decât bibliotecarul de la serviciul cu publicul de la sediu unde principala activitate este împrumutul de carte. Eficientizare înseamnă creșterea complexității postului, nu anularea posturilor complexe, cum s-a făcut prin desființarea completă a acestui serviciu. Ca rulaj de carte legea bibliotecilor nu prevede indicatori dar, prin comparație, pentru biblioteci universitare legea normează 1 post la 10000 de cărți împrumutate. Filiala Dacia are pe anul 2019 – 27000 de cărți împrumutate, deci 2 posturi sunt justificate. La fel la celelalte filiale. În schimb studiile de eficiență nu s-au făcut pentru serviciile cu public de la sediu pentru a se vedea care sunt eficiente. 8. Sintagma „Necesitatea stabilirii și coordonării în mod unitar” din Propunere nu este potrivită într-o unitate în care s-a lucrat întotdeauna pe baza unui proiect managerial, după fișele de post aprobate de manager, cu planuri de lucru aprobate anual, și cu calificative de foarte bine pe merit, totul conform cu ROF și cu legislația în vigoare. 9. O altă greșeală care se propagă și eludează una din funcțiile bibliotecii județene este eliminarea rolului metodic al bibliotecii județene legiferate prin Legea nr. 334/2002 art.28 litera b și Ordin nr. 2.069 din 1 octombrie 1998. În propunerea de ROF, în părțile copiate din Legea bibliotecilor e amintit rolul metodologic dar acesta nu se mai regăsește ca execuție nici în ROF, nici în organigramă, în statul de funcții e aruncat în subordinea “Serviciului relații cu publicul” în condițiile în care aceasta funcție de execuție ar trebui să fie în subordinea managerului, ca importantă și implicare. 10. Având în vedere prevederile Legii 52/2003, art. 7, alin (1): “În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații”, respectiv alineatul (2) “Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”, proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean nu a respectat prevederile minime obligatorii cu privire la acest document. Proiectul la care ne referim aici este cu siguranță un act normativ, având în vedere definiția dată de Înalta Curte de Casație și Justiție (în decizia nr. 1718 din 26 februarie 2013, pronunțată în recurs de Secția Contencios și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție): actele administrative sunt definite după cum urmează: „Actele administrative normative conţin reglementări cu caracter general, impersonale, care produc efecte erga omnes, în timp ce actele individuale produc efecte, de regulă, faţă de o persoană, sau uneori faţă de mai multe persoane, nominalizate expres în conţinutul acestor acte”. Ținând cont de toate argumentele semnalate mai sus, vă rugăm să susțineți respingerea Proiectul de hotarare pentru aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și ROF-ului Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” în forma actuală. În document există erori care afectează grav serviciile și funcțiile unei biblioteci judetene, poate duce la blocaje și pierderi materiale ale investițiilor Consiliului Județean și la privarea unui număr important de orădeni de serviciile bibliotecii. Vă rugăm, în calitate de ordonator de credite, să faceți o evaluare corectă și transparentă a activității fiecăruia dintre posturile și filialele Bibliotecii Județene, urmând ca apoi să decideți în consecință. Oradea , 14.12.2020

 

Delia PANTEA,

Bibliotecar metodist, sef birou filiale

Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai”  Oradea

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *