Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Adunarea generala UZPR – 2015


Adunarea generala UZPR – 2015

Casa cu absidă, în care îşi are sediul filiala din Iaşi a Uniunii Scriitorilor, a găzduit, la sfârşitul săptămânii, odată cu Echinocţiul de primăvară, Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Gazde excelente ne-au fost prof.univ dr. Vasile Burlui, Preşedintele Universităţii “ Apollonia” din Iaşi, secondat de scriitorul şi publicistul Adi Cristi, prim vicepreşedinte al UZPR.

Primul punct al ordinei de zi a fost prezentarea Raportului de activitate, organizatoric şi financiar, pe anul 2014, prezentat de preşedintele Uniunii, Doru Dinu Glăvan. Acesta a enumerat realizarile obţinute de membrii şi filialele UZPR ale căror aspiraţii spre înnoire sunt vizibile în toate domeniile.
Jurnaliştii, prezenţi într-un număr impresionant de mare, au ascultat apoi Raportului comisiei de cenzori citit de Daniel Neguţ, trezorierul Uniunii, proiectele UZPR pentru anul 2015, prezentate de Benone Neagoe, secretarul general al UZPR şi proiectul de venituri şi cheltuieli pentru 2015. Codul Deontologicşi Profesia de jurnalist, aflate şi ele pe ordinea de zi, au fost aduse la cunoştinţa asistenţei de Bogdan Gamaleţ, preşedintele executiv al UZPR.
Materiale, supuse la vot, au fost aprobate în unanimitate, cu excepţia Raportului pe 2014, unde a existat o abţinere din partea domnului Constantin Coman.
Cei 62 de membri ai Uniunii, prezenţi la Adunarea Generală au venit la Iaşi din toate zonele ţării ( Transilvania, Banat, Moldova, Oltenia, Muntenia, municipiul Bucureşti, şi de dincolo de Prut de la filiala din Chişinău ).
Prezentarea propunerilor de actualizare a Statutului UZPR a dat naştere unor polemici din partea unor membri ai Uniunii, pe motiv că se încearcă înlocuirea conducerii colective cu una personală şi arbitrară. Modificările şi completările ulterioare ale Ordonanţei 26/2000 – revizuită, au impus actualizarea articolelor Statutului, eliminându-se, astfel, situaţiile de incoerenţă şi instabilitate legislativă.
Modificările vizează un organism de conducere mai suplu şi mai eficient. Sunt rezolvate în acest fel şi suprapunerile de competenţă.
În vederea asigurării transparenţei, documentele au fost trimise tuturor membrilor Consiliului Naţional, celor din Comitetul Director, din celelalte organe de conducere, autorizate să decidă asupra acestora. Materialele au fost dezbătute de filiale, de la care s-au primit opinii pro sau contra. O comisie alcătuită ad-hoc din membri şi jurişti ai Uniunii (Adi Cristi, Gabriela Rusu Păsărin, Adriana Frăteanu, Valentin Uban, Cosmin Puriş, Benone Neagoe şi juristul Ion Bădoi) a efectuat modificările şi completările propuse, în lumina legislaţiei în vigoare.
Între acestea, renunţarea la Consiliul Naţional al ziariştilor şi Biroul Permanent al Comitetului Director, organisme stufoase şi ineficiente, care nu sunt prevăzute în Legea Fundaţiilor, desfiinţarea funcţiilor de preşedinte executiv şi de prim vicepreşedinte. Numărul vicepreşedinţilor a fost şi el redus de la 9, la 2. S-a propus ca filialele să aibă 30 de membri, şi să fie conduse de un preşedinte de filială. Pe lângă “Ordinul ziariştilor”, s-a instituit titlului onorific “Excelenţă în jurnalism”.
Problemele organizatorice au fost discutate şi ele cu cărţile pe masă. S-a decis, cu doar câteva voturi împotrivă, excluderea a doi dintre membrii UZPR „pentru grave abateri de la deontologia jurnalistului prin săvîrşirea de fapte cu caracter penal, precum şi defăimarea Uniunii şi a preşedintelui ei”.

Tags: , , ,