Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

„Abordări unitare și complexe pentru migranți”, proiectul Filantropiei


Asociația Filantropia Oradea inițiază, marți 4 iulie, proiectul: „Integrare acum – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, implementat pe o perioadă de 24 luni în judeţele, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş – Severin și Mehedinţi.

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 24 de luni este de: 2.250.000 de lei.

Grupul ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României, posesori ai unui permis de şedere (RTT) precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, având statut de refugiat sau protecție subsidiară (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30.12.2016, în România, conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, se aflau înregistraţi cu şedere legală 60.496 străini (RTT) şi 3.029 BP. În Regiunea vizată (Regiunea 5) situaţia se prezenta în felul următor:

  • Bihor (total 1246 – din care 10 BP), Arad (total: 773 – din care 7 BP), Hunedoara (total: 590 – din care 3 BP),
  • Timiş (total: 3955 – din care 208 BP), Mehedinţi (total 326 – din care 1 BP) şi Caraş-Severin (total:333 – din care 2 BP).

 

Prin acest proiect se urmăreşte:

  • Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin dezvoltarea, susținerea și monitorizarea unor programe de integrare individualizate precum și accesul acestora la servicii sociale complexe și activități de dezvoltare personală.
  • Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, rețelelor de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini pentru facilitarea integrarii BP și a RTT, în județele: Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Mehedinți.
  • Sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul migrației în Regiunea 5 și creșterea gradului de acceptare și cooperare socială a Beneficiarilor de Protecție Internatională (BP) și a Resortisanților țări terțe (RTT) din Regiunea 5.
  • Dezvoltarea capacităților profesionale a profesioniștilor implicați în asistarea Beneficiarilor de Protecție Internațională (BP) și a Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) cu drept de ședere în România, din Regiunea 5.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi formaţi 10 mediatori interculturali și angajati 3, se vor crea reţele de voluntari, se vor organiza tabere recreaționale și de artă pentru beneficiari și va fi concepută o campanie locală de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului migrației în școli din cele 6 județe.

La evenimentul de lansare vor lua parte reprezentanţi ai Serviciului pentru Imigrări Bihor,  reprezentanți ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare al migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării, precum şi reprezentanţi media.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *