Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Comuna Gepiu, prima localitate din Bihor, cu extrase C.F. gratuite


Comuna Gepiu a devenit prima localitate din judeţul Bihor unde 145 de săteni care deţin terenuri intravilane au primit, joi, toate documentele privind proprietăţile, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023.

Scopul programului este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţie : terenuri, clădiri şi apartamente, în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

Primii beneficiari, în judeţul Bihor, ai programului naţional de cadastrare gratuită 2015-2023, care şi-au primit documentele de proprietate fără să scoată bani din propriile buzunare sunt, de joi, 145 de locuitori ai comunei Gepiu.

Actele de proprietate le-au fost înmânate de primarul comunei, Ioan Purge şi inginerul topograf Voicu Cioară, în prezenţa reprezentanţilor Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, Vig Hajnal şi Liviu Perţ.
„Lucrarea a fost începută de prestator (inginerul topograf) de la limita administrativă a comunei Nojorid spre localitatea Gepiu, iar acţiunile continuă în alte sectoare cadastrale în comuna noastră”, a declarat cu ocazia acestui eveniment Liviu Perţ, responsabilul lucrării de înregistrare cadastrală sistematică din OCPI Bihor.
„Lucrările au început anul trecut, iar anul acesta s-a semnat contractul de finanţare pentru încă 2.000 de imobile situate în extravilanul comunei”, a spus primarul Gepiului, Ioan Purge, când a înmânat actele beneficiarilor. El a subliniat că prestatorul a lucrat „cu multă responsabilitate” după ce sătenii i-au pus la dispoziţie actele necesare, ceea ce explică faptul că „am ajuns primii din judeţ” în această privinţă.

„Sunt foarte mulţumit că am primit actele de întabulare şi nu am făcut nicio cheltuială. Deţin în proprietate circa 18 hectare de pământ şi le lucrez în asociaţia agricolă din comună”, s-a bucurat Gheorghe Puşcaş, un localnic care şi-a primit actele pentru primele 2,08 hectare, de teren arabil.

„Eu am 3,91 hectare pe care le lucrez cu familia în satul Gepiu”, a spus Petru Rujea.
Pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din ţară care intră în programul naţional de cadastrare în baza solicitărilor primăriilor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a repartizat echivalentul a 30.000 euro pentru derularea acestuia.

Beneficiarii primesc gratuit toate documentele de proprietate, încheierea de carte funciară, extrasul CF şi un extras al planului cadastral. În cazurile în care beneficiarii nu au succesiunile făcute după persoanele pe care le moştenesc, ANCPI suportă inclusiv aceste cheltuieli, pe care le virează Camerelor Notarilor Publici.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciarã 2015–2023 are ca obiectiv înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţie (terenuri, clădiri şi apartamente), în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară, finanţat de ANCPI din fondurile proprii şi din fonduri UE obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Viorel Orbai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *