Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Controale ale DSVSA Bihor, în ajun și de sărbătorile pascale


În scopul prevenirii apariției cazurilor de toxiinfecție alimentară, cauzate în această perioadă de creșterea consumului unei cantități și game diversificate  de alimente tradiționale dar și a altor preparate culinare,  Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, prin personalul propriu de specialitate, desfășoară în perioada premergătoare Sfintelor Sărbători Pascale, ample acţiuni tematice de verificare a operatorilor economici din sectorul alimentar, cât și a celor din sectorul creșterii animalelor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare și animalelor specifice acestei perioade. Sunt vizate unităţi din Oradea, Beiuş, Ștei, Aleşd, Salonta, Tinca, Săcuieni, Valea lui Mihai şi Marghita, inclusiv localitățile aparținătoare administrativ teritorial. Pentru eficientizarea acestor activități medicii veterinari din structurile DSVSA Bihor, colaborează cu alte autorități și instituții (ANAF, ANPC, DSP, Inspectoratul județean de Poliție, Instituția Prefectului, instituții ale Consiliului județean, primării).

Inspectorii DSVSA Bihor, urmăresc modul în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de către operatorii care desfăşoară activităţi de producerea și comercializarea cărnii (unități de abatorizare, procesare, carmangerii şi măcelării) şi a altor produse alimentare specifice (peşte, ouă, patiserie, cofetărie), operatori care desfășoară activități de comercializare a alimentelor (depozite alimentare, comerț cu amănuntul – hyper/supermarket, magazine alimentare etc.), respectiv se vor desfășura controale la nivelul piețelor agroalimentare, târgurilor de animale și în locurile special amenajate unde prin tradiție este permisă sacrificarea mieilor.

Consumatorii să acorde în această perioadă o atenţie deosebită în achiziționarea alimentelor şi în special a produselor specifice perioadei pascale (ouă, carne de miel, carne de curcan, produse lactate, cozonaci etc), pentru a evita eventualele situații nedorite. Cetățenii județului trebuie să informeze de urgenţă, în cazul în care au cunoştinţă despre posibile încălcări sau fraudări ale legislației în domeniul siguranței alimentare.

În scopul informării corecte a consumatorilor vă transmitem principalele aspecte pe care consumatorii trebuie să le aibă în vedere atunci când achiziționează alimente.

Pentru a fi sigure, ouăle trebuie să provină dintr-un Centru de ambalare autorizat sanitar veterinar, unde sunt supuse controlului permanent, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcat cel puțin codul fermei producătoare, iar pe etichetă data valabilităţii, marca ovală a centrului de ambalare, sistemul de creştere și categoria de greutate. Nu recomandăm achiziționarea de ouă, din surse (locuri și gospodării) necunoscute, care nu au inscripționate informațiile legale, s-au care nu sunt păstrate la temperaturi corespunzătoare, existând în acest caz riscul apariției unor tulburări gastrointestinale severe având ca agent etiologic salmonella spp.

În cazul comercializarii de lapte crud sau produse obținute din lapte crud destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, acestea pot fi expuse la vânzare, în exclusivitate în incinta spaţiilor special amenajate în pieţe agroalimentare ( halele de lactate), numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară, etc), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecționate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic,ceramică,etc). Pe perioada expunerii la vânzare și cea a comercializării laptele și produsele lactate trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, originea laptelui ( vacă, oaie, bivoliță etc), prețul produsului etc.

Carnea de oaie/capră comercializată prin unități de alimentație publică ( magazine, măcelării, supermarket etc), provine în exclusivitate din abatoare autorizate sanitar veterinar, înscrise pe site-ul ANSVSA, și trebuie să fie marcată cu marcă de sănătate ( stampilă), de către un medic veterinar. Marcile de sănătate oficiale sunt în acest caz ovale ( de 6,5/4,5 cm) şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară toate mărcile au inscripţionat ”România” iar în partea inferioară cele ovale au inscripţia CE sau EC. Orice altă inscripţie sau caractere poate să ridice suspiciunea de fraudă, populaţia este rugată să anunţe autoritatea veterinară competentă. Pentru a se evita substituirile cu alte specii (în special carnivore) ca întotdeauna carcasa de miel să fie însoţită şi de cap. Un aspect caracteristic dentiției la oaie este că în partea superioară nu au incisivi (dinți anteriori), aceștea fiind înlocuiți cu un teşut conjunctiv – moale, numit burelet.

Carnea de miel/ied provenită din sacrificarea mieilor în centrele de sacrificare miei aprobate temporar de către DSVSA Bihor, pentru a veni în sprijinul micilor producători locali, va fi marcată cu o stampilă ce va fi de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, în interior superior va fi inscripţionat “România” la mijloc codul centrului “BH 001” – pentru centrul de sacrificare din Municipul Oradea și respective cu codul ”BH 005” – pentru centrul de sacrificare din Municipiul Beiuș, iar inferior inscripţia “CONTROLAT SANITAR VETERINAR”. Mărimea literelor va fi de 0,8 cm iar cifrele de 1 cm. Carcasele de ovine și caprine, obținute în aceste centre de sacrificare, vor fi comercializate direct consumatorului final la locul de producție, fiind interzisă introducerea acestora în rețeaua de distribuție a alimentației publice.

În reţeaua magazinelor de alimentaţie publică poate fi introdusă doar carne de miel provenită din unităţi de sacrificare autorizate (abatoare) ce sunt marcate cu marcă ovală . 

SE INTERZICE COMERCIALIZAREA STRADALĂ A ALIMENTELOR, SAU COMERCIALZAREA AMBULANTĂ A ACESTORA ÎN SPAŢII DESCHISE, IMPROVIZATE, SAU DIN MIJLOACE DE TRANSPORT. DEPISTAREA ACESTOR CAZURI ATRAGE DUPĂ SINE SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIONALĂ CU AMENZI DE PÂNĂ LA 40.000 LEI, ŞI CONFISCAREA ÎN ÎNTREGIME A CANTITĂŢII DE ALIMENTE EXPUSE LA VÂNZARE.

În caz de suspiciune sau neconformități sesizate de comsumatori, aceştia se pot adresa punctelor de permanenţă pe care DSVSA Bihor le-a instituit, în această perioadă, în principalele localități ale județului.

Programul de lucru în perioada 5 martie – 7 aprilie 2016  este stabilit între orele 830-17, pentru zilele lucrătoare (de luni până vineri),  iar pentru zilele sau intervalele orare nelucrătoare (zile libere oficiale și zilele de sâmbătă și duminică) se asigură permanență la telefon. Pentru zilele de 31 martie 2018, 6 și 7 aprilie 2018, se asigură permanență între orele 830-1500   la următoarele puncte de permanenţă:

 1. Sediul DSVSA Bihor – centru de coordonare la nivel judeţean – tel. 0259.266.141
 2. Sediul CSVSA Oradea 1 din P-ţa Cetăţii, pentru Oradea, Sânmartin tel. 0259.434.245
 3. Sediul SCOSA/CSVZ Aleşd pentru zona Tileag, Aleșd – 0755.033738
 4. Sediul SCOSA/CSVZ Marghita în alternanța cu sediul CSVZ Valea lui Mihai pentru Marghita, Săcuieni şi Valea lui Mihai – 0755.033.739
 5. Sediul CSVSA Beiuş, pentru Beiuş şi Stei – tel. 0259.320.679 sau 0755.033720
 6. Sediul CSVSA Salonta pentru Salonta – tel. 0259.370.488 sau 0755.033.743

Activitatea acestor centre de permanență este asigurată de personalul de specialitate din cadrul DSVSA, ce îşi desfăşoară activitatea în zonele pentru care se organizează centrul de permanenţă, pe baza unui program ce este afișat la fiecare centru de permanența.

Sesizările se pot face direct la sediul DSVSA Bihor sau la circumscripțiile teritoriale, telefonic la numărul 0259.266.141 sau pe adresa de e-mail office-bihor@ansvsa.ro , ori la CALL CENTER din ANSVSA la numărul de telefon: 0800.826.787 sau la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro

Autorizarea şi funcţionarea centrelor temporare de sacrificare a mieilor

Au fost depuse solicitări, în vederea avizării favorabile, de următorii operatori:

 1. ADP SA Oradea, pentru Centrul de sacrificare temporară din Piaţa Ioşia.
 2. Primăria Beiuș – Administrația Piețelor, pentru Centrul de sacrificare din Piața Obor Beiuș

Obligațiile crescătorilor de ovine şi caprine care doresc să comercializeze animale în aceste centre:

– în vederea transportului mieilor la centrele amenajate pentru sacrificare, aceștia trebuie să fie identificaţi prin crotaliere şi înregistraţi în baza de date. Animalele vor fi crotaliate cu crotalie dublă.

– înainte de transportul mieilor din exploataţia de origine, aceştia vor fi examinaţi obligatoriu de medicul veterinar împuternicit de la CSVA  de pe raza localităţii unde este înregistrată exploataţia de animale, care în urma examenului va emite documentele sanitare veterinare în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv:

 • formular de mișcare a animalelor și anexa acestuia pe care sunt trecute individual seria crotaliului fiecărui animal din mijlocul de transport;
 • certificatul sanitar veterinar de transport pentru ovine/ caprine;
 • documentul care conține informațiile privind lanțul alimentar specifice exploatației/animalelor care sunt expediate spre sacrificare;

– mijloacele de transport animale trebuie să deţină document de înregistrare /autorizaţie sanitară veterinară,. Sunt exceptate de la obligația de a deține document de înregistrare/autorizație pentru mijlocul de transport, mijloacele de transport proprii ale producătorilor care efectuează transportul propriilor animale pe distanțe de până la 50 km, cu condiția ca mijloacele de transport să asigure condiţii minime de bunăstare a animalelor în timpul transportului.

Pentru a fi admiși în Centrele de sacrificare numărul de animale din mijlocul de transport, respectiv numărul și seria crotaliilor acestor animale trebuie să corespundă în întregime cu datele înscrise în documentele care însoțesc transportul. Este interzisă afluirea în zona Centrului de sacrificare a animalelor din alte specii decât ovină și caprină, precum și a animalelor din specia ovină și caprină cu vârsta mai mare de 6 luni.

Este interzis transportul şi afluirea animalelor fără documentele menţionate. 

 

Dr. Remus Moțoc, Director executiv al DSVSA Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *