Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Despre înscrieri la Științe Economice, cu decanul facultății, Alina Bădulescu


Doamna prof. univ. dr. habil. Alina Bădulescu, decanul Facultății de Științe Economice, lucrează de 25 ani în cadrul acestei facultăți. A absolvit Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea (1987) și Facultatea de Comerț, specializarea Economia serviciilor de alimentație publică și turism (1992) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Este doctor în Economie (1997) al Universității Babeș-Bolyai și titulară la Departamentul de Economie și Business din cadrul Facultății de Științe Economice și conducător de doctorat la Școala Doctorală de Științe Economice.

Reporter:  – Bacalaureatul s-a terminat, absolvenții de liceu se gândesc la facultate, iar Facultatea de Științe Economice este una dintre primele opțiuni. Ce le oferiți?

Alina Bădulescu:  – Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea se află, într-adevăr, mereu în top III al preferințelor absolvenților de liceu, iar interesul pentru Științe Economice este în creștere, așa cum se vede și pe plan național.

Profesia de economist este una concretă și pragmatică, care oferă absolvenților săi, după numai 3 ani, șansa unui loc de muncă sigur, a unei cariere într-o companie sau instituție publică; de altfel, în orice tip de organizație, pentru că nicio organizație nu poate funcționa fără economiști. În plus, există și opțiunea antreprenorială, de creare a propriei afaceri, pe care o îmbrățișează tot mai mulți absolvenți.

Rep:  – Concret, spre ce domenii economice se pot îndrepta candidații?

A.B:  – Facultatea noastră scoate la admitere  550 locuri la ciclul de licență, dintre care 121 locuri bugetate, la următoarele domenii și programe de studii:

– domeniul Administrarea afacerilor, cu programele: Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS) și Administrarea afacerilor (program în limba engleză, prescurtat AAE);

– domeniul Contabilitate, cu programul Contabilitate și informatică de gestiune (CIG);

– domeniul Economie și afaceri internaționale, cu programele Afaceri internaționale – în limba română și în limba engleză (AI și AIE);

– domeniul Finanțe, cu programul Finanțe și bănci (FB);

– domeniul Management, cu programul Management (MN);

– domeniul Marketing, cu programul Marketing (MK).

Rep:  – O ofertă bogată, din care absolvenții pot într-adevăr alege. Cum pot aceștia să devină studenți la Științe Economice? Care sunt criteriile de admitere?

A.B:  – Admiterea candidaților se face exclusiv pe bază de dosar, criteriul de admitere fiind media generală la examenul de bacalaureat. Bineînțeles, pentru programele în limba engleză – Administrarea afacerilor și Afaceri internaționale, candidații vor susține un test grilă, eliminatoriu, de 45 minute, notat cu admis/respins. Modelul acestuia se găsește pe site-ul facultății, la link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/09.Model-test-limba-engleza-pentru-specializarile-AAE-si-AIE.pdf.

Rep:  – Dacă candidații dețin deja un certificat lingvistic de cunoaștere a limbii engleze, mai trebuie să suțină acest test?

A.B:  – Nu. Deținerea unui certificat recunoscut internațional sau a unuia emis de anumite universități românești, de nivel minim B2, precum și efectuarea unor studii pe o perioadă de minim 6 luni, în limba engleză, în țară sau străinătate, îi scutesc pe candidați de a mai susține această probă, care oricum nu-i sperie pe candidați, tinerii de azi cunoscând foarte bine limba engleză. Lista completă a certificatelor recunoscute se găsește în Anexa 1, pagina 55, din Metodologia de admitere: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/04/Metodologia-FSE-UO_Admitere-2017_aprobat-Consiliu_30.03.2017_pt-Rectorat-1.pdf.

Rep:  – Totuși, mulți candidați se tem să urmeze un program în limba engleză, fiindu-le teamă de modul în care vor face față la studii efectuate integral în engleză.

A.B:  – Da, există această temere, dar cadrele didactice care predau la aceste programe sunt foarte deschise și cooperante, pun la dispoziția studenților  materialele didactice și în engleză și în română. În plus, studenții pot participa și la cursurile în limba română, dacă cer acest lucru. Avem deja 3 promoții de licență în limba engleză și nu au fost deloc probleme în acest sens.

Rep:  – Când se pot înscrie candidații și unde?

A.B: – Înscrierile au început în 11 iulie și continuă până în 24 iulie inclusiv. Înscrierile au loc în clădirea Facultății de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea, str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003. Programul înscrierilor este de luni până vineri, între orele 9-16, iar sâmbăta între 9-12.

În 24 iulie 2017, la ora 17 în sala F003, candidații care optează pentru programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză: Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză), adică cei care au inclus în Fișa opțiunilor și aceste programe, vor susține proba de competenţă lingvistică în limba engleză.

În 25 iulie 2017 are loc afişarea rezultatelor provizorii, iar în 26 iulie 2017 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.

În zilele de 27 și 28 iulie 2017 candidații admiși vor trebui să-și confirme locul. Pentru aceasta trebuie făcute următoarele:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 de lei) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 de lei; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză): 1200 de lei şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

În 29 iulie 2017 va avea loc afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării.

Candidații care vin la înscriere vor primi fiecare câte un fluturaș cu toate aceste informații și pașii de urmat după înscriere, deci singurul lucru care trebuie acum reținut este perioada de înscriere.

Rep:  – Deci ultima zi de înscriere este 24 iulie, în Amfiteatrul F003, de luni până vineri între orele 9 și 16, iar sâmbătă între 9 și 12. Despre taxa de școlarizare ce ne puteți spune?

A.B:  – Taxa de școlarizare este de 2900 de lei la programele în limba română și de 3500 de lei la programele în limba engleză. Dar programele în limba engleză pot fi organizate și cu un număr de doar 15 candidați, adică exact câte locuri bugetate sunt. Taxele se pot achita în 3 tranșe, iar pentru cei care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017, se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare.

Rep:  – Se acordă și alte reduceri?

A.B:  – Se acordă reduceri pentru studenții, copii ai cadrelor didactice titulare ale universității, cazuri medicale, cazuri sociale etc. De menționat este și reducerea de 50% la taxa de școlarizare care se acordă, la cerere și pentru anumite programe, studenților și absolvenților Universității Oradea care urmează un al doilea sau al treilea program de același nivel (licență, respectiv master). În cazul Facultății de Științe Economice, această reducere se acordă pentru programele de licență în limba engleză și pentru cele urmate la ID, precum și pentru toate programele de masterat. Lista lor poate fi consultată la adresa: http://www.uoradea.ro/display13159 .

Rep:  – Cu alte cuvinte, înseamnă că acei candidați care nu se pot hotârâ pentru un program, pot urma concomitent două, unul bugetat și altul cu taxă, redusă la jumătate?

A.B:  – Da, dar numai pentru programele cuprinse în lista amintită anterior. De exemplu, la licență: Administrarea afacerilor sau Afaceri internaționale, în limba engleză, la buget și un al doilea program la ID, cu jumătate de taxă, sau două programe de masterat la Științe Economice, unul bugetat și unul cu jumătate de taxă.

Rep:  – Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

A.B:  – Diploma de bacalaureat sau echivalentă, CI sau pașaport, certificat de naștere și dacă este cazul, de căsătorie în copie simplă (și prezentarea originalului), adeverință medicală, două fotografii, dovada achitării taxei de înscriere de 150 lei. Lista completă poate fi găsită la adresa: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2017/03/06.Acte-necesare-inscriere-licenta.pdf.

Rep:  – Facultatea de Științe Economice are în oferta educațională și programe de masterat?

A.B:  – Sigur că da. Facultatea de Științe Economice este una dintre foarte puținele facultăți ale Universității Oradea care are o ofertă educațională completă, adică licență, masterat, doctorat, învățământ cu frecvență (la zi) și la distanță, programe în limba română și în limba engleză, plus programe postuniverstare și de formare profesională continuă. Cât privește masteratele, oferim 11 programe (dintre care 8 în limba română și 3 în limba engleză), grupate pe 6 domenii, astfel:

– domeniul Administrarea afacerilor, cu programele: Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității (EAATIO), Administrarea afacerilor regionale (AAR) și Master in Business Administration (MBA, program în limba engleză) – 22 locuri bugetate și 78 cu taxă;

– domeniul Contabilitate, cu programul Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (CAGA) – 7 locuri bugetate și 43 cu taxă;

– domeniul Economie și afaceri internaționale, cu programele Relații economice europene (REE), Economia și administrarea afacerilor internaționale ale IMM-urilor (AAIIIMM) și Administrarea afacerilor internaționale, în limba engleză (MIBA) – 22 locuri bugetate și 78 cu taxă;

– domeniul Finanțe, cu programul Finanțe, bănci și asigurări (FBA) – 7 locuri bugetate și 43 cu taxă;

– domeniul Management, cu programul Managementul organizației (MO) și Management aprofundat (MAM) – 14 locuri bugetate și 86 cu taxă;

– domeniul Marketing, cu programul Marketing și comunicare în afaceri (MCA) – 7 locuri bugetate și 43 cu taxă.

Rep:  – Ne puteți da informații despre înscrierile la masterat?

A.B:  – Înscrierile la masterat au loc în perioada 11-22 iulie, după același program și în aceeași sală ca la licență: Amfiteatrul F003, parter, de luni până vineri între orele 9 și 16, sâmbătă între orele 9-12. În 22 iulie 2017, ora 13, sala F003, se va susține proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de master cu predare în limba engleză. În 24 iulie 2017 toți candidații susțin proba orală de verificare a cunoștințelor fundamentale. Programarea candidaților pe ore va fi afișată în data de 23 iulie 2017, pe site-ul facultății.

Locurile pentru studiile universitare de masterat vor fi ocupate prin concurs de admitere, media generală de admitere calculându-se astfel: 50% media generală a examenului de licenţă; 50% nota la proba orală – ”Verificarea cunoștințelor fundamentale” (în limba de predare a programului). Verificarea cunoștințelor fundamentale se realizează pe baza lucrării: Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko, Modul economic de gândire, Editura Bizzkit, 2011. În 25 iulie 2017 se vor afișa rezultatele provizorii, în 26 cele finale, iar confirmarea va avea loc în zilele de 27 și 28 iulie.

Rep:  – Și taxele?

A.B:  – Taxa de școlarizare este 3000 de lei pe an, la programele în limba română și 3500 de lei, la programele în limba engleză. Dar mulți profită de reducerea cu 50% a taxei dacă urmează concomitent două programe de masterat la facultatea, urmând un program de master bugetat și un al doilea, cu jumătate de taxă. Sau absolvenții unor programe de master bugetat, din anii anteriori (absolvite la UO), optează acum să facă un nou program de masterat și plătesc doar jumătate de taxă. Un fenomen mai recent este și cel în care studenții fac concomitent două programe de master la facultăți diferite, de exemplu avem ingineri care urmează masteratul în Administrarea afacerilor, absolvenți de limbi străine, protecția mediului sau geografie și care fac masteratul nostru de turism (EAATIO – Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității), sau absolvenți de relații internaționale care fac masteratul în Relații economice europene.

Majoritatea optează însă pentru continuitate în domeniu, uneori pentru că aceasta le aduce și avantaje suplimentare. De exemplu, absolvirea programului de licență ECTS și apoi a masterului EAATIO le aduce automat mult doritul Brevet de turism. Sau în cazul domeniului Contabilitate, unde licența și masteratul în același domeniu le aduc echivalarea examenului de acces la profesie.

Rep:  – Ce ne puteți spune în final?

A.B:  – Vreau să le transmit candidaților noștri să vină cu încredere la Facultatea de Științe Economice. Suntem o facultate dinamică, tânără, antreprenorială, orientată spre nevoile studenților și unde aceștia nu doar vor învăța – pentru că noi știm mai bine decât oricine că asta nu e totul, ci vor avea parte de experiențe de viață plăcute și utile, de activități extracurriculare numeroase, cum sunt concursuri, forumuri antreprenoriale, întâlniri cu oameni din mediul de business, școli de vară, concursuri de public speaking, conferințe de lidership și comunicare, etc. Chiar în aceste zile derulăm o Școală de vară dedicată studenților noștri, unde aceștia participă gratuit la vizite de studiu, întâlniri cu antreprenori și oameni de afaceri, dar și excursii!

Rep:  – Vă mulțumesc pentru detaliile oferite, doamnă decan!

A.B:  – Cu mare plăcere! Îi invit pe candidați să acceseze pentru informații suplimentare pagina web a Facultății, http://steconomice.uoradea.ro/, dar și pagina de facebook Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea.

Dinicu Braghină

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *