Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Funcționarea pieții și punctului de sacrificare a mieilor din cartierul Ioșia


SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea, împreună cu Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, anunţă deschiderea Centrului de comercializare și sacrificare miei din cadrul Pieţei Ioşia, cu ocazia sărbătoririi Paştelui. Astfel, Piaţa de miei va fi deschisă  pentru cumpărători după următorul program:

joi și vineri între orele 8-17;  sâmbătă între orele 9-13, de Paștele catolic

miercuri-vineri între orele 9-17; sâmbătă între orele 9-13, de Paștele ortodox

Comercianţii de miei trebuie să plătească catre ADP SA o taxă de sacrificare şi vânzare în valoare de 10 lei/buc/zi – accesul acestora și a mieilor se va face zilnic începând cu ora 8.

Tariful încasat de ADP de la măcelari, pentru serviciile de sacrificare miei, este de 75 lei/zi/măcelar, iar verificarea stării de igienă și sănătate a măcelarilor se face zilnic între orele 8.30-9.

Măcelarii trebuie să aibă echipament minim de protecție sanitară (salopetă completă, boneta, halat/ șorț plastic de protecție, încăltăminte adecvată – cizme, să dețină instrumentarul necesar desfășurării activității – toate din materiale igienizabile și inoxidabile, respectiv să aibă o stare de sănătate corespunzătoare – atestată cu fișă de aptitudini vizată de un medic specialist în medicina muncii. Producătorii trebuie să aibă asupra lor – pentru atestarea eligibilității din punct de vedere a sănătății animalelor următoarele documente: certificatele sanitare veterinare care atestă starea de sănătate a mieilor, formularele de mișcare și  formularul privind furnizarea informațiile referitoare la lanțul alimentar, iar pentru a dovedii calitatea de crescători de animale să dețină și să prezinte atestatele de producători și carnetele de comercializare, iar pentru operatorii economici copia după CUI și avizul de însoțire a mărfii.

Crescătorii de ovine şi caprine care doresc să comercializeze animale în acest centru trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe minime:

– în vederea transportului mieilor la centrele amenajate pentru sacrificare, aceștia trebuie să fie identificaţi prin crotalii duble şi înregistraţi în baza de date.

– înainte de transportul mieilor din exploataţia de origine, aceştia vor fi examinaţi obligatoriu de  medicul veterinar împuternicit de la DSVA  de pe raza localităţii unde este înregistrată exploataţia de animale, care în urma examenului va emite documentele sanitare veterinare în conformitate cu legislația în vigoare

– mijloacele de transport animale trebuie să deţină document de înregistrare /autorizaţie sanitară veterinară,. Sunt exceptate de la obligația de a deține document de înregistrare/autorizație pentru mijlocul de transport, mijloacele de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe distanțe de până la 50 km, cu condiția ca mijloacele de transport trebuie să asigure condiţii minime de bunăstare a animalelor în timpul transportului.

Pentru a fi admiși în Centrele de sacrificare numărul de animale din mijlocul de transport, respectiv numărul și seria crotaliilor acestor animale, trebuie să corespundă în întregime cu datele înscrise în documentele care însoțesc transportul. Este interzisă afluirea în zona Centrului de sacrificare a animalelor din alte specii decât ovină și caprină, precum și a animalelor din specia ovină și caprină în vârstă mai mare de 6 luni.

Informatii suplimenrare la tel 0771/263157.

Florin Alexandru, ADP Oradea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *