Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Procedura de încadrare în grad de invaliditate, la CJP Bihor


Pensia de invaliditate se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege. Încadrarea în grad de invaliditate se stabilește în conformitate cu criteriile și normele de diagnostic clinic, funcțional și de evaluare a capacității de muncă prevăzute în H.G. nr.155/2011.

Cererea și documentele medicale se depun la cabinetul de expertiză medicală în funcție de domiciliul solicitantului, cu cel puțin 45 de zile înaintea expirării duratelor maxime de concediu medical prevăzute de lege.

Dosarul medical trebuie să conțină următoarele acte:

-copie xerox de pe cartea de identitate/ buletin de identitate,

-bilete de externare din spital / scrisori medicale,

-referat medical eliberat de medicul curant,

-analize medicale de laborator,

-investigații imagistice,

-explorări funcționale în funcție de afecțiunea medicală,

-adeverința cu numărul de zile de concediu medical acordate  pentru salariați/asigurați.

Bolnavii netransportabili sunt expertizați pe baza documentației medicale.

În urma examinării  clinice și  analizării documentelor medicale, medicul expert emite decizia medicală asupra capacitații de muncă. Decizia medicală poate fi contestată în termen de 30 zile de la emitere la comisia medicală de contestații.

În cazul în care pensionarul de invaliditate nu se prezintă la termenul de revizuire, prevăzut pe decizia medicală asupra capacității de muncă, se suspendă plata pensiei începând cu luna următoare.

Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă  poate convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Neprezentarea  atrage suspendarea plății pensiei iar reluarea acesteia se poate  efectua numai în cazul în care pensionarul de invaliditate se prezintă în umătoarea perioadă de 12 luni de la data convocării  la Institut. Drepturile se acordă începând cu luna următoare prezentării la revizuirea medicală.

Persoanele care nu se prezintă la convocarea institutului în vederea revizuirii medicale, după expirarea perioadei de 12 luni de suspendare, dreptul de plată a pensiei încetează. În această perioadă de suspendare titularul pensiei de invaliditate nu are dreptul la alt tip de pensie decât eventual după încetarea acesteia.

În cazul în care dosarul medical se află  la Institutul Național de Expertiză Medicală la nivelul cabinetului teritorial de expertiză medicală nu se poate realiza revizuirea medicală.

La nivelul Casei Județene de Pensii Bihor sunt un număr de 5 cabinete de expertiză medicală:

– 4 cabinete de expertiză medicală cu sediul în cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, str. Dunărea nr. 6 Oradea Tel: 0259 426774,

– 1 cabinet de expertiză medicală în Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 2,

Tel: 0734 010610,

– 1 cabinet de expertiză medicală în Beiuș, str.Samuil Vulcan nr. 14-16,

Tel: 0259 322289.

Programul cu publicul, zilnic între orele 8 – 14.

Carmen Polman, Director executiv economic

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *