Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Utilizarea apei geotermale în sistemul de termoficare al Municipiului Oradea


Proiectul a vizat realizarea unui studiu de prefezabilitate cu privire la posibilităţile de creştere a utilizării durabile a resurselor de apă geotermală şi includerea energiei geotermale în sistemul de termoficare a Municipiului Oradea. Proiectul „Studiul de prefezabilitate privind utilizarea resurselor geotermale în sistemul de termoficare a Municipiului Oradea” este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (MFSEE) 2009 – 2014. MFSEE îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Proiectul s-a desfăşurat în baza Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Oradea, care are rolul de Promotor de Proiect, şi Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda, care a avut rolul de Partener de proiect din partea statelor donatoare.

La conferința de închidere, alături de reprezentanții Primăriei Oradea și a partenerilor de proiect din partea statelor donatoare, Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda, a fost prezentă și Georgeta Ionescu din partea Administrației Fondului pentru Mediu, care este operatorul de Program pentru Programul RO06 Energie Regenerabilă.

Obiectivul acestui program este de a crește utilizarea energiei din surse regenerabile prin utilizarea potențialului hidro- și geotermal. Pentru componenta geotermală a acestui program de finanţare sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale și operatorii economici privați sau de stat.

Marius Moş, director DMPFI Primăria Oradea, a menționat că acest proiect este un proiect de care municipiul Oradea a putut beneficia datorită implicării unor parteneri foarte importanți precum Autoritatea Naţională pentru Energie din Islanda și Administrația Fondului pentru Mediu, iar pentru utilizarea cât mai eficientă și durabilă a acestor resurse, Municipiul Oradea va încerca să obțină și alte fonduri pentru continuarea cu succes a acestor proiecte.

Responsabilul de proiect Daniel Țigan a prezentat pe scurt proiectul finalizat. Astfel,  bugetul alocat proiectului a fost  de 353.000 euro și a fost finanțat prin programul RO06 Energie Regenabilă (Rondine), derulat prin Granturile SEE 2009-2014. Finanțarea s-a asigurat în procent de 85% de către statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia (Granturile SEE 2009-2014) și 15% de la Bugetul de Stat al României (Fondul pentru Mediu). În cadrul proiectului s-a propus realizarea unui studiu de zăcământ geotermal, iar  proiectul a avut următoarele obiective:

– Reevaluarea și actualizarea potențialului de utilizare a resurselor geotermale ale Municipiului Oradea;

– Creșterea gradului de conștientizare a autorităților locale, precum și a publicului, a potențialului și a beneficiilor utilizării resurselor geotermale durabile în Municipiul Oradea;

– Evaluarea potențialului de creștere a gradului de utilizare a resurselor geotermale în Oradea.

Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentați de Municipiul Oradea și locuitorii săi. Acest proiect a avut rolul de a promova dezvoltarea, planificarea strategiei, consolidarea capacității de utilizare și conștientizarea utilizării resurselor geotermale, pentru a crește posibilitatea de utilizare a resurselor geotermale, creșterea securității energetice, realizarea unor economii în ceea ce privește costul energiei, precum și creșterea calității vieții în Oradea, a spus Daniel Țigan, responsabilul de proiect din partea Primăriei Oradea.

Proiectul s-a derulat în perioada 2015-2017.

Legat de acest proiect, dna Georgeta Ionescu a declarat: „Oradea a fost pentru noi unul dintre partenerii cei mai serioși. Apreciem efortul administrației locale, în realizarea acestui proiect și dorim ca fiecare oraș din România să aibă o utilizare durabilă și sustenabilă a energiei geotermale”.

Biroul de presă al Primăriei Oradea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *