Du-te la …
UZP Bihor on YouTubeFeed RSS

Reabilitarea fațadelor clădirilor din centrul istoric al oraşului


Stadiul reabilitării fațadelor la clădirile din centrul istoric al municipiului Oradea

fatade2 Primăria Oradea acordă o atenție deosebită lucrărilor la fațadele clădirilor din centrul istoric, printr-o serie de programe de reabilitare. Prin aceste programe, administrația locală vine în sprijinul proprietarilor de imobile, întocmind proiectele tehnice, facilitând obținerea autorizațiilor de construire, oferind un grand de 20% din valoarea lucrărilor la imobilele monument istoric, dar și acordând finanțări rambursabile pe 5 ani proprietarilor.
Scopul acestor acțiuni este înfrumusețarea centrului și creșterea siguranței, deoarece multe dintre clădiri se află într-o stare avansată de degradare. Printre imobilele din centru care au fost reabilitate recent se numără Piața Unirii nr. 5, Independenţei nr. 3, Dunării nr. 2, Casa Armatei, Republicii nr. 11, Republicii nr. 33. În prezent se execută lucrări de reabilitare a fațadelor la Palatul Apollo, Palatul Poynar, Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Republicii 13.

Stadiul lucrărilor de restaurare a fațadelor Palatului Stern – str. Republicii, nr. 10 si 10/A

Lucrările se execută în baza contractului încheiat cu S.C Constructorul Sălard S.R.L în noiembrie 2014. Valoarea contractului este de 1.068.825,32 lei fără TVA, iar termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni, respectiv februarie 2017.
Lucrările cuprind: desfacerea parțială a tencuielilor de pe fațadele principale și secundare, deoarece sunt în mare parte degradate și desprinse, motiv pentru care se vor repara. Având în vedere că tencuielile exterioare prezintă eflorescențe ca urmare a infiltrațiilor succesive, pe înălțimi variabile (zona streșinii, lângă burlane și soclu), în aceste zone este necesară folosirea unor tencuieli de asanare. Tencuielile se vor reface respectând texturile originale diferite, conform planșelor de reconstituire a fațadelor. fatade4 Astfel, se vor utiliza următoarele tipuri de tencuieli: tencuieli de tip strop, tencuieli riflate orizontal și vertical, tencuieli netede, fiecare dintre acestea folosindu-se atât pe suprafețele plane, cât și pe cele curbe.
În prezent sunt executate lucrări de reparații la acoperișul imobilului de pe str. Mihai Eminescu, a fost înlocuita tigla profilata si totodata au fost recondiționate cele doua turnulețe situate la acoperișul de pe str. Republicii (s-a înlocuit tabla și ornamentele).
De asemenea, sunt în execuție lucrări de reparații pe fațada clădirii situată pe str. Mihai Eminescu, unde au fost refăcute tencuielile. În prezent este în curs de finalizare ultimul strat de tencuială, urmând să se treacă la lucrările de vopsire a fațadei. Totodată, se execută lucrări de recondiționare la ferestre și la soclu, soclul fiiind refăcut în proporție de 90%.

La Palatul Poynar de pe str. Nicolae Grigorescu nr. 6 se reabilitează fațada și casa scării, se înlocuiesc învelitorile acoperișului

Lucrările la Palatul Poynar sunt executate de S.C CONSTRUCTORUL SALARD S.R.L în baza contractul din iulie 2014. Valoarea contractului de lucrări este de 431.179,73 lei fără TVA, acestea au început în martie 2015, iar termenul de finalizare a lucrărilor este septembrie 2016.
Lucrările prevăzute pentru execuție sunt: refacerea ornamentelor distruse la fațade, reparații la acoperiș, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor și a paziilor din tablă, respectiv refacerea tencuielilor deteriorate în timp la fațade, reparații la balcoane, dar și consolidarea planșeului la casa scării.
Prin lucrările efectuate se urmărește revenirea la aspectul original al clădirii.fatade5
Până în prezent au fost executate reparațiile la ornamente și tencuială la cele două fațade exterioare, reparațiile la balcoane, restaurarea tâmplăriilor, refacerea acoperișului din eternit, repararea și vopsirea acoperișului din tablă la cupola turn, tencuirea calcanului la fațada dinspre râul Criș, turnarea planșeului la casa scării, tencuiala de la fațada interioară.
În urma desfacerii șapei și a hidroizolatiei planșeului de la casa scării s-a constatat faptul că betonul planșeului este foarte slab, de o calitate inferioară, armătura de asemenea este foarte corodată, fapt care a dus la modificarea soluției de proiectare, respectiv la desfacerea în totalitate a planșeului și refacerea acestuia în întregime.
Având în vedere faptul că acoperișul vecin cu calcanul dinspre Criș este foarte șubred și nu se poate monta schela în vederea tencuirii, a fost nevoie ca tencuiala calcanului să fie executată cu alpiniști.
De asemenea, este necesară refacerea canalizării curții interioare, deoarece aceasta este obturată, iar apele pluviale provenite de la acoperiș pătrund în subsolul imobilului, punând în pericol stabilitatea acestuia.
Totodată, finalizarea fațadei la parter este condiționată de înlocuirea conductei de gaz și a contoarelor de energie electrica.

Investitia ,,Restaurarea fațadelor Palatului ,,Moskovits Miksa’’

Lucrările sunt executate prin contractul încheiat în iunie 2015 cu firma S.C Abed Nego Com S.R.L și cu proiectantul SC Pro Arh SRL. Valoarea contractului este de 734.183,86 lei, lucrările au început în ianuarie 2016, iar durata de realizare a lucrărilor este de 18 luni, respectiv până în iulie 2017.
Proiectul propune: consolidarea șarpantei, înlocuirea ferestrelor, a învelitorii, înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor, înlocuirea elementelor de tinichigerie la atic (glafuri), elemente ornamentale la acoperiș, ignifugarea elementelor șarpantei, reabilitarea fațadelor interioare, desfacerea tencuielilor compromise, execuția unor tencuieli de asanare, recondiționarea și înlocuirea elementelor de pe fațade, a brâurilor, ancadramente aticuri, reparatia tâmplăriei și a balustradelor.
În ceea ce privește stadiul lucrărilor, până în acest moment au fost executate lucrările de consolidare a șarpantei (înlocuiri învelitori), lucrările de tinichigerie la nivelul aticului, au fost refăcute și recondiționate toate elementele decorative, aticurile și ancadramentele fațadei principale dinspre Parcul Traian, unde fațada a fost dezvelită parțial. Au fost finalizate balustradele balcoanelor, tencuielile și zugrăvelile, fiind realizate aproximativ 35% din lucrări.

Reparaţii de faţade, la acoperiş, înlocuirea tâmplăriei la imobile de pe str. Republicii la nr. 13 şi Parcul Traian

Executantul lucrărilor este firma S.C CHINTOFLOR S.R.L, iar valoarea contractului de lucrări este de 558.849,350 lei (fără TVA).
Termen de finalizare a lucrarii este de 18 luni de la predarea amplasamentului, respectiv februarie 2017.
Din cauza faptului că de la ultima reparaţie a imobilului s-au produs degradări ale învelitorii, ale tencuielilor, iar tâmplăria este în stare avansată de degradare, s-a propus repararea acoperişului, reabilitarea faţadelor, schimbarea culorii zugrăvelilor şi înlocuirea tamplăriei.
Structura şarpantei acoperişului se prezintă în stare bună de conservare, însă există degradări la astereala de scândură, la elemente de învelitoare din ţiglă şi la elementele de tablă, jgheaburi, burlane, şorţuri, învelitoarea turnului de pe colţ şi a cupolei centrale de pe str. Republicii,l a cateva elemente de sarpantă.
Astfel, s-a propus înlocuirea învelitorii actuale în proporţie de 100%. De asemenea, se vor înlocui toate elementele de tablă ale acoperişului, jgheaburile şi burlanele, doliile şi şorţurile de tablă conexe învelitorii.
Se vor repara elemente de zidărie de la nivelul podului și se va verifica stabilitatea elementelor decorative care marchează colţul şi zona centrală.
Concomitent cu lucrările de reparaţii la tencuieli se vor monta noile tâmplării, se vor efectua reparaţiile din jurul acestora atât la exterior, cât şi la interior.
Până în acest moment, au fost executate lucrări de reparații la șarpantă, prin înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate. După reparația elementelor de structură, peste căpriori a fost întinsă o folie specială din polietilenă ca protecție suplimentară împotriva infiltrațiilor de apă. Peste contrașipci au fost montate şipcile de susținere a învelitorii din țigle, iar înainte de montarea țiglelor au fost executate lucrările de înlocuire a tinichigeriei vechi de la streașină, peste care s-au montat țiglele de ceramică.
De asemenea, au fost montate glafurile de tablă, de la ferestre și de la solbancurile superioare a ferestrelor de la etaj, pe latura dinspre str. M. Eminescu; a fost refăcută tencuiala integral pe fațadă, inclusiv vopsitoria dinspre strada Mihai Eminescu, s-au refacut ornamentele și s-a înlocuit tâmplăria din lemn veche de la etajul I cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan.
În prezent se lucrează la fațada de pe strada Republicii, urmând a fi înlocuită tâmplăria veche din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan. A fost executată tencuiala grosieră pe o lungime de 38 de metri și s-au refăcut ornamentele în proporție de 40%.
Continuă totodată lucrările la Palatul Vulturul Negru, lucrări care ar urma să fie finalizate în toamna acestui an, iar săptămâna trecută au fost semnate primele contracte în vederea reabilitării fațadelor de pe strada Vasile Alecsandri. Primăria Oradea prin Fundația de Protejare a Monumentelor a finalizat documentațiile tehnice pentru reabilitarea fațadelor și acoperișului, primele clădiri de pe strada V. Alecsandri la care vor începe lucrările de reabilitare fiind cele situate la nr. 3 – Casa Roth (anul contrucţiei 1912), nr. 4 – Magazinul de sticlărie Deutsch (anul contrucţiei 1906-1910 – clădire monument istoric) şi cea de la nr. 5.
Potrivit hotărârii Consiliului Local privind „Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zonă pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public”, lucrările sunt programate în două etape. În prima etapă se vor reabilita toate faţadele clădirilor, iar în etapa a doua se vor efectua lucrările de transformare a străzii în zonă pietonală. Primăria Oradea intenţionează să transforme strada V. Alecsandri în zonă pietonală până în vara anului 2017.

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *